Afilia't El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions CCAA Oferta d'ocupació pública Borsa de treballRetribucions

ANPE t'informa tots els anys de les retribucions dels funcionaris docents dels diferents cossos per Comunitats Autònomes, informant dels possibles increments retributius que s'hagin pogut produir en les corresponents lleis de pressupostos.

NÒMINA 2017

La nòmina d’enguany contempla una pujada de l’1% de tots els complements. En aquest sentit, l’Acord Marc signat per majoria sindical s’està complint. Les properes mesures econòmiques a recuperar són:

a) Pagament dels complement de tutoria i caps de departament, a partir del gener de 2018 amb efecte retroactiu de setembre de 2017.

b) Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig.

c) Abonament al mes de setembre, de la pujada de l'1% amb efecte retroactiu desde el mes de gener.

 

PENSIONS 2017

 

Pel moment, no hi ha modificacions als pressupostos de 2017 la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys.  Hi ha un petit increment econòmic. A més, el decret de contenció de la despesa pública de 2012 ens obliga a jubilar-mos als 65 anys, mentre que la resta de l’Estat ho poden fer fins als 70.

 

Cal que tengueu en compte:

 

- Pensió màxima a percebre 36.025,73 €/any equivalent a: 2.573,26€/mes.

- Per gaudir de la jubilació voluntària heu de tenir 60 anys complerts i 30 anys de serveis cotitzats.

- La pensió màxima del grup A1 s’aconsegueix amb 32 anys de serveis, i la del grup A2, amb 35 anys  de serveis.

nomina2017_1691 jubilacio2017_1690

Cuadro de Pensiones 2018
Cuadro de Haberes Reguladores
  • Les pensions experimenten un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2017. (R.D. 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives per a l'any 2018. BOE del 30 de desembre).
  • Pensió màxima a percibir (36.121,82 €/any. 2.580,13 €/mes)
  • Per al càlcul de la pensió cal buscar a la fila dels anys els serveis que es tenen. A més a més cal descomptar el % de l'IRPF que Hisenda estipuli en cada cas.
Taula de pensions actuals 2017
jubilaciones_2017

Taula de pensions actuals 2016
tabla_pensiones_2016

Taula de pensions actuals 2015
tabla_pensiones_2015

Taula de pensions actuals 2014
tabla_pensiones_2014

Taula de pensions actuals 2013
tabla_pensiones_2013

Taula de pensions actuals 2012
tabla_pensiones_2012

Taula de pensions actuals 2011

Taula de pensions actuals 2010
tabla_pensiones_2010

Taula de pensions actuals 2009
tabla_pensiones_2009


  • Notícia destacada

I. Balears 27 Feb, 2018
ANPE exigeix la recuperació salarial perduda pels docents des de 2010 i la derogació dels RD que mantenen les retallades
image

ANPE exigeix la recuperació del salari perdut pels docents des de 2010 a més de la derogació immediata dels reials decrets llei que mantenen les retallades sobre l'ensenyament públic i el seu ...

Llegir més
#Retribucions #Notes de premsa #Acció sindical
I. Balears 29 Jul, 2017
ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCEDIMENT SELECTIU

ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCEDIMENT SELECTIU   Avui s’ha publicat la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 20 Jul, 2017
CONCURS-OPOSICIÓ 2017
historico

CONCURS-OPOSICIÓ 2017   El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 23 de juliol a les 00:00 fins al 24 de juliol a les 12:00. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 10 Jul, 2017
CONCURS-OPOSICIÓ 2017. FASE DE CONCURS

CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Full de barem i presentació de la documentació de la fase de concurs Els aspirants que han superat la fase d’oposició han de realitzar el tràmit telemàtic per accedir al full de barem de la fase de concurs. Aquest tràmit estarà operatiu durant 48 hores des ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 15 Jun, 2017
INSTRUCCIONS PER L´ACCÉS AL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’OPOSICIONS DOCENTS (GOD)

INSTRUCCIONS PER L'ACCÉS AL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’OPOSICIONS DOCENTS (GOD)     El programari de Gestió d’Oposicions Docents -GOD a partir d’ara- permet als opositors accedir a tota la informació que els tribunals fan pública a través del mateix programari.     Accés al GOD ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 12 Jun, 2017
INFORMACIÓ PELS OPOSITORS

INFORMACIÓ PELS OPOSITORS   A dia d’avui està confirmada la data de la primera prova (desenvolupament d’un tema) el dia 23 de juny. Tots els aspirats heu d’estar a les 9 hores del matí als llocs designats. Recordeu portar el DNI. Recordeu també que aquest dia no heu de lliurar la ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 30 Maig, 2017
ATENCIÓ! OPOSICIONS 2017!

ATENCIÓ! OPOSICIONS!   Composició definitiva dels tribunals, designació dels coordinadors i membres de les comissions de valoració.   També la distribució dels aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i convocatòria a l’acte de presentació i a la ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 25 Maig, 2017
CONCURS-OPOSICIÓ 2017

CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 15 Maig, 2017
COMPOSICIÓ PROVISIONAL DELS TRIBUNALS I MEMBRES DE LES COMISSIONS DE VALORACIÓ DE LES OPOSICIONS 2017

COMPOSICIÓ PROVISIONAL DELS TRIBUNALS I MEMBRES DE LES COMISSIONS DE VALORACIÓ DE LES OPOSICIONS 2017   Composició dels membres dels tribunals i dels coordinadors i els membres de les comissions de valoració. També teniu les causes d’exclusió dels tribunals.   El termini per fer ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 12 Maig, 2017
ATENCIÓ OPOSITORS!

ATENCIÓ OPOSITORS!     Instrucció 2/2017 modificada de dia 10 de maig de 2017, relativa a la gestió de les absències i el permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu convocat. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 03 Maig, 2017
INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017
historico

INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs-oposició.   Podeu consultar les exclusions a la llista de causes d'exclusió.   Termini per a reclamacions: de dia 4 a dia 17 de maig de 2017 ambdós ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 28 Mar, 2017
CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2017
historico

TRÀMIT PER INSCRIURE’S A LES OPOSICIONS DOCENTS   El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 29 de març fins a dia 18 d’abril de 2017 ambdós inclosos. Les proves selectives comencen a partir de dia 23 de juny de 2017 (se demanarà als centres que els interins puguin ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 10 Mar, 2017
INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017
historico

INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Aquí teniu informació sobre el procés, temaris i la prova de les futures oposicions. Hem fet un petit resum per tal d’informar-vos un poc més de les futures proves selectives.   Probablement la convocatòria per inscriure-vos a les oposicions ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 30 Sep, 2016
CONCURS-OPOSIÓ 2017
historico

CONCURS-OPOSIÓ 2017 Proposta d'especialitats pel concurs-oposició 2017. Aquesta informació pot tenir modificacions més endavant. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 15 Jun, 2016
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Criteris de valoració generals de la fase d'oposició. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 01 Abr, 2016
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Llistes provisionals d'admesos i exclosos. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 03 Mar, 2016
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016
historico

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d’aquesta Resolució al BOIB. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 25 Des, 2015
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Es convoquen un total de 13 places, de les que 10 són per Mallorca, 2 per Menorca i 1 per Eivissa i Formentera. A principis del pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria oficial d’oposicions. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 25 Des, 2015
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Es convoquen un total de 13 places, de les que 10 són per Mallorca, 2 per Menorca i 1 per Eivissa i Formentera. A principis del pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria oficial d’oposicions. ...

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 02 Abr, 2014
MAPA INTERACTIU D´OPOSICIONS A TOT L´ESTAT

MAPA INTERACTIU OPOSICIONS Situa el ratolí sobre cadascuna de les comunitats per veure més ...

Llegir més
#Retribucions