Afilia't Videoturorials Cita previa Telegram WhatsApp per afiliats El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Comissions de servei

La comissió de serveis permeten que un lloc de treball que hagi quedat vacant pugui cobrir-se, en cas d'urgent i d'inajornable necessitat, per un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu exercici en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis permet que un lloc de treball que hagi quedat vacant, pugui cobrir-se amb un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu acompliment en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis dels funcionaris de l'Estat estan regulades en el Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

Les comissions de serveis sempre tenen una durada d'un curs escolar i pot prorrogar-se durant un altre any més si la plaça no ha estat coberta amb caràcter definitiu per algun funcionari, sigui el que l'ocupava en comissió de serveis o qualsevol un altre.

Amb caràcter extraordinari, les Administracions educatives podran destinar en comissió de serveis a llocs del seu àmbit de gestió al personal funcionari de carrera depenent d'una altra Administració educativa, sempre que comptin amb l'autorització de la mateixa i compleixin els requisits per als llocs de treball que s’ha d'ocupar.

La data d'inici de presa de possessió d'aquestes comissions es farà coincidir amb la qual l'Administració educativa que concedeix la comissió hagi establert per a la incorporació als seus centres, en ocasió del començament del curs, als professors que hagin obtingut nova destinació en el mateix.

Les comissions de servei que es concedeixin a les funcionàries i funcionaris als quals es refereix aquest Reial decret, no podrà excedir del començament del curs escolar següent a aquell en el qual es concedeixin.

Les comissions de serveis es classifiquen en modalitats, tipus i subtipus. En concret, les modalitats són les següents:

  1. Comissions de serveis de caràcter docent. Tindran per objecte garantir el funcionament dels centres, el desenvolupament de programes educatius o altres supòsits en centres públics.
  2. Comissions de serveis de caràcter humanitari. Podran sol·licitar-se quan existeixin raons de conciliació de la vida familiar i laboral, malaltia pròpia o de familiar, conflicte al centre o adaptació del lloc.
  3. Comissions de serveis de caràcter general. Es consideren com a tals les comissions de servei que no s'incloguin en cap dels supòsits anteriors.

 

Tipus i subtipus

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter docent:

  1. Funcionament dels centres: Directors de centres, Resta d'òrgans unipersonals de govern (secretari, cap d'estudis, cap d'estudis adjunt), Seccions bilingüe, Cicles de FP, Educació d'Adults, Escola Llar, Aula Hospitalària.
  2. Col·laboració en la realització de programes educatius: Atenció Educativa Preferent, Educació Compensatòria, Orientació, Pla “Avanza”, Projectes educatius.

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter humanitari:

  1. Conciliació de la vida familiar i laboral.
  2. Malaltia pròpia.
  3. Malaltia greu d'un familiar.
  4. Conflicte greu al centre.
  5. Adaptació de lloc de treball

 

Comissió de serveis: CEP i Camps d'aprenentatge
ANPE-I. Balears 15 Abr, 2021 comissió-serveis-web

Publicades al BOIB les convocatòries per cobrir places en comissió de serveis.


Comissions de serveis
Comissió de Serveis per al curs 2021-2022
ANPE-I. Balears 30 Mar, 2021 captura-de-pantalla-2021-03-30-a-les-10.19.24

Avui s'ha publicada la Resolució al BOIB que regula les comissions de serveis per al proper curs escolar. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa és del 20 al 27 de maig de 2021, ambdós inclosos.


Comissions de serveis Funcionaris
Resum Mesa Sectorial de dimecres 17 de març
ANPE-I. Balears 17 Mar, 2021 rm-17.03

A la mesa sectorial d’avui dimecres 17 de març hem tractat: 1. Esborrany de les comissions de serveis adreçades als funcionaris docents de la Conselleria d’Educació pel curs 2021-2022.


Mesa Sectorial Comissions de serveis Interins
Comissions de servei a la inspecció educativa
ANPE-I. Balears 03 Nov, 2020 cs-inspeccio

Presentació de sol·licituds: de dia 4 a dia 17 de novembre (ambdós inclosos).


Comissions de serveis
Comissions de serveis 2020/2021: Llistes definitives
ANPE-I. Balears 30 Jun, 2020 comissions

PUBLICAT EL LLISTAT DEFINITIU PER A LES COMISSIONS DE SERVEIS DEL CURS 2020/2021 Consultau tota la informació aquí. 


Funcionaris Comissions de serveis Centres
Comissions de servei a l'exterior
ANPE-I. Balears 29 Jun, 2020 scext

Publicades les instruccions per a l'assignació de llocs de feina en comissió de serveis per a funcionaris docents a l'exterior, per al curs 2020/2021, així com els llistats dels aspirants i vacants a cobrir.  


Comissions de serveis Funcionaris
Comissions de serveis
ANPE-I. Balears 19 Jun, 2020 comission

S'ha publicat el llistat provisional. A partir de demà s'obre un termini de tres dies hàbils (fins dia 24/06/2020) per fer les reclamacions.


Comissions de serveis
Comissió de serveis de l'IEDIB
ANPE-I. Balears 06 Jun, 2020 comissions

Avui s'ha publicat al BOIB la convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l´Institut d´Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el curs 2019-2020. El te


Comissions de serveis Convocatoria Mobilitat
Resum de la Mesa Sectorial de dilluns 1 de juny
ANPE-I. Balears 01 Jun, 2020 iedib

Avui dilluns dia 1 de juny, hem tractat la Resolució de les comissions de serveis a l’IEDIB i la pròrroga de les atorgades al curs anterior.


Mesa Sectorial Comissions de serveis
Comissió de Serveis
ANPE-I. Balears 25 Maig, 2020 comissions

El termini de participació és des del dia 25 de maig fins a l'1 de juny de 2020, ambdós dies inclosos.


Comissions de serveis Funcionaris
Resum Mesa Sectorial d'Educació divendres 15 de maig
ANPE-I. Balears 15 Maig, 2020 5064d87a-c0a9-4a2c-b827-abe3263b2fe3

Avui divendres dia 15 de maig, hem tingut la mesa sectorial per tractar les resolucions sobre la qual es reprèn el termini per presentar les sol·licituds, de manera telemàtica: 1. De la convocatòria per formar part de la llista d’interins.


Mesa Sectorial Interins Comissions de serveis
Comissions de serveis curs 2020-2021
ANPE-I. Balears 14 Mar, 2020 comissions

ATENCIÓ FUNCIONARIS! Publicada la resolució per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en COMISSIONS DE SERVEIS per al c


Comissions de serveis Funcionaris
Funcionaris de carrera: Inspecció Educativa
ANPE-I. Balears 10 Feb, 2020 inspector

ATENCIÓ FUNCIONARIS DE CARRERA! S'ha publicat la convocatòria per proveir mitjançant una comissió de serveis una plaça a Menorca reservada a la INSPECCIÓ EDUCATIVA. Per a més informació clicau aquí o descarregar el docume


Funcionaris Inspectors Comissions de serveis
Comissions de servei: Inspecció educativa
ANPE-I. Balears 12 Sep, 2019 inspector

NOVETAT COMISSIÓ DE SERVEIS: INSPECCIÓ EDUCATIVA Publicada la llista definitiva d’aspirants seleccionats per ocupar en comissió de serveis llocs de feina de la inspecció educativa. Consultau els detalls al document adjunt.


Inspectors Comissions de serveis Funcionaris
Comissions de serveis: llistes definitives
ANPE-I. Balears 28 Jun, 2019 movilitat

Publicada la llista definitiva de les comissions de serveis. 


Funcionaris Comissions de serveis
Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos
ANPE-I. Balears 12 Jun, 2019 movilitat

Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les Comissions de Serveis per al proper curs. 


Funcionaris Comissions de serveis Mobilitat
Comissions de serveis (assessors tècnics docents)
ANPE-I. Balears 01 Jun, 2019

COMISSIONS AMB FUNCIÓ D'ASSESSOR TÈCNIC DOCENT Publicada la resolució en referència a les comissions del personal docent 2019 amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD)  El termini per presentar les sol·licituds és del dia 3 de jun


Funcionaris Comissions de serveis Convocatòries específiques
Comissions de serveis en serveis educatius especials
ANPE-I. Balears 11 Abr, 2019 aula-hospitalaria

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats.


Comissions de serveis Funcionaris Convocatòries específiques
Mesa sectorial 5 d'abril: Novetats per a les Comissions de Serveis
ANPE-I. Balears 05 Abr, 2019 cs

A la Mesa Sectorial d'Educació, cel·lebrada avui dia 5 d'abril, s'han tractat diverses novetats per a les Comissions de Serveis.


Comissions de serveis Funcionaris Mobilitat
Comissions de serveis per docents amb fills menors de 6 anys
ANPE-I. Balears 27 Mar, 2019 conciliacion-k8rb-u60214190098np-624x385-diario-va

Els docents amb fills menors de sis anys podran sol·licitar una Comissió de Serveis per accedir a centres més propers a la seva residència. Fins ara l’edat establerta per poder sol·licitar la Comissió de Servei era de 3 anys però ara, aquesta


Funcionaris Comissions de serveis Centres
Comissions de serveis (mesa sectorial dijous 27 de març)
ANPE-I. Balears 27 Mar, 2019

RESUM MESA SECTORIAL DIJOUS 27 DE MARÇ A la mesa sectorial d’avui, hem tractat: Aprovació de l’acta anterior. Comissions de serveis curs 2019-2020. Constitució d’un grup de treball de la Mesa Sectorial d’Educació. Torn obert de parau


Funcionaris Centres Comissions de serveis
Comissions del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD)
ANPE-I. Balears 04 Jun, 2018 activitat

S'ha obert el termini per presentar les sol·licituds per proveir les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD).  


Comissions de serveis Funcionaris
Comissions de serveis (curs 2018-2019). Llista provisional d'admesos i exclosos
ANPE-I. Balears 18 Maig, 2018 32743089_2219394091419268_5125064953966886912_n

S'ha publicat la llista provisional d'admesos i exclosos de les comissions de serveis del curs 2018-2019.


Comissions de serveis Funcionaris
Comissions de serveis (curs 2018-2019)
ANPE-I. Balears 06 Abr, 2018 comissions

Termini per presentar les sol·licituds del 19 al 26 d'abril de 2018, ambdós inclosos. Per a més informació clicau aquí


Comissions de serveis Funcionaris
Resum Mesa sectorial dijous 22 de març
ANPE-I. Balears 23 Mar, 2018 29497740_2131615690197109_8119024372864173511_n

A la mesa sectorial d’avui, hem tractat l’adjudicació de les comissions de serveis. Com a resum, les sol•licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar molt probablement del 18 al 24 d’abril de 2018, ambdós inclosos.  


Comissions de serveis Funcionaris