Afilia't Videoturorials Cita previa Telegram WhatsApp per afiliats El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Comissions de servei

La comissió de serveis permeten que un lloc de treball que hagi quedat vacant pugui cobrir-se, en cas d'urgent i d'inajornable necessitat, per un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu exercici en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis permet que un lloc de treball que hagi quedat vacant, pugui cobrir-se amb un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu acompliment en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis dels funcionaris de l'Estat estan regulades en el Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

Les comissions de serveis sempre tenen una durada d'un curs escolar i pot prorrogar-se durant un altre any més si la plaça no ha estat coberta amb caràcter definitiu per algun funcionari, sigui el que l'ocupava en comissió de serveis o qualsevol un altre.

Amb caràcter extraordinari, les Administracions educatives podran destinar en comissió de serveis a llocs del seu àmbit de gestió al personal funcionari de carrera depenent d'una altra Administració educativa, sempre que comptin amb l'autorització de la mateixa i compleixin els requisits per als llocs de treball que s’ha d'ocupar.

La data d'inici de presa de possessió d'aquestes comissions es farà coincidir amb la qual l'Administració educativa que concedeix la comissió hagi establert per a la incorporació als seus centres, en ocasió del començament del curs, als professors que hagin obtingut nova destinació en el mateix.

Les comissions de servei que es concedeixin a les funcionàries i funcionaris als quals es refereix aquest Reial decret, no podrà excedir del començament del curs escolar següent a aquell en el qual es concedeixin.

Les comissions de serveis es classifiquen en modalitats, tipus i subtipus. En concret, les modalitats són les següents:

  1. Comissions de serveis de caràcter docent. Tindran per objecte garantir el funcionament dels centres, el desenvolupament de programes educatius o altres supòsits en centres públics.
  2. Comissions de serveis de caràcter humanitari. Podran sol·licitar-se quan existeixin raons de conciliació de la vida familiar i laboral, malaltia pròpia o de familiar, conflicte al centre o adaptació del lloc.
  3. Comissions de serveis de caràcter general. Es consideren com a tals les comissions de servei que no s'incloguin en cap dels supòsits anteriors.

 

Tipus i subtipus

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter docent:

  1. Funcionament dels centres: Directors de centres, Resta d'òrgans unipersonals de govern (secretari, cap d'estudis, cap d'estudis adjunt), Seccions bilingüe, Cicles de FP, Educació d'Adults, Escola Llar, Aula Hospitalària.
  2. Col·laboració en la realització de programes educatius: Atenció Educativa Preferent, Educació Compensatòria, Orientació, Pla “Avanza”, Projectes educatius.

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter humanitari:

  1. Conciliació de la vida familiar i laboral.
  2. Malaltia pròpia.
  3. Malaltia greu d'un familiar.
  4. Conflicte greu al centre.
  5. Adaptació de lloc de treball

 

Comissió de serveis
I. Balears 29 Jun, 2021 210233303_6020781207947185_6887773867163028301_n

S'ha publicat la llista definitiva de les comissions de serveis.  


Comissions de serveis
Comissió de serveis a l'exterior: llistats definitius
I. Balears 23 Jun, 2021 image.mon

Publicació de llistats definitius i comissions de servei per a personal docent en l'exterior. Convocatòria 19-20


Exterior Comissions de serveis
Comissió de serveis: reclamacions!
I. Balears 21 Jun, 2021 corecla

Avui s'obre el termini de reclamacions. Teniu temps fins dimecres 23 de juny.


Comissions de serveis Funcionaris
Comissió de serveis: llistes provisionals d'admesos i exclosos
I. Balears 18 Jun, 2021 co

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos de funcionaris que han demanat la comissió de serveis per al proper curs.


Comissions de serveis
Comissió de serveis a inspecció educativa
I. Balears 16 Jun, 2021 afegeix-una-capçalera-2

Publicació del president i de la comissió de selecció que ha d'actuar en el procediment.


Comissions de serveis Funcionaris Centres
Llistes provisionals: Comissió de serveis d'assessor tècnic a la conselleria d'educació i FP
I. Balears 08 Jun, 2021 captura-de-pantalla-2021-05-03-a-les-13.01.10

Publicada la llista provisional d'adjudicacions. El termini de reclamacions és del 9 a l'11 de juny (ambdós inclosos).


Comissions de serveis
Comissió de serveis als camps d'aprenentatge (ACTUALITZAT 24/06/21)
I. Balears 04 Jun, 2021 cca

Publicada la llista definitiva amb puntuació de mèrits.


Comissions de serveis
Comissió de serveis: dilluns 24 s'obre el tràmit telemàtic
I. Balears 21 Maig, 2021 selecciÓ-de

El termini per presentar solicituds i documentació és del 24 al 31 de maig, ambdós inclosos. 


Comissions de serveis
Convocatòria per cobrir places a serveis educatius especialitzats
I. Balears 29 Abr, 2021 comissió-serveis--2-

El tràmit telemàtic segueix sense funcionar AMB CERTIFICAT DIGITAL


Comissions de serveis Convocatoria
Comissió de serveis: CEP i Camps d'aprenentatge
I. Balears 15 Abr, 2021 comissió-serveis-web

Publicades al BOIB les convocatòries per cobrir places en comissió de serveis.


Comissions de serveis
Comissió de Serveis per al curs 2021-2022
I. Balears 30 Mar, 2021 captura-de-pantalla-2021-03-30-a-les-10.19.24

Avui s'ha publicada la Resolució al BOIB que regula les comissions de serveis per al proper curs escolar. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa és del 24 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.


Comissions de serveis Funcionaris
Resum Mesa Sectorial de dimecres 17 de març
I. Balears 17 Mar, 2021 rm-17.03

A la mesa sectorial d’avui dimecres 17 de març hem tractat: 1. Esborrany de les comissions de serveis adreçades als funcionaris docents de la Conselleria d’Educació pel curs 2021-2022.


Mesa Sectorial Comissions de serveis Interins
Comissions de servei a la inspecció educativa
I. Balears 03 Nov, 2020 cs-inspeccio

Presentació de sol·licituds: de dia 4 a dia 17 de novembre (ambdós inclosos).


Comissions de serveis
Comissions de serveis 2020/2021: Llistes definitives
I. Balears 30 Jun, 2020 comissions

PUBLICAT EL LLISTAT DEFINITIU PER A LES COMISSIONS DE SERVEIS DEL CURS 2020/2021 Consultau tota la informació aquí. 


Funcionaris Comissions de serveis Centres
Comissions de servei a l'exterior
I. Balears 29 Jun, 2020 scext

Publicades les instruccions per a l'assignació de llocs de feina en comissió de serveis per a funcionaris docents a l'exterior, per al curs 2020/2021, així com els llistats dels aspirants i vacants a cobrir.  


Comissions de serveis Funcionaris
Comissions de serveis
I. Balears 19 Jun, 2020 comission

S'ha publicat el llistat provisional. A partir de demà s'obre un termini de tres dies hàbils (fins dia 24/06/2020) per fer les reclamacions.


Comissions de serveis
Comissió de serveis de l'IEDIB
I. Balears 06 Jun, 2020 comissions

Avui s'ha publicat al BOIB la convocatòria per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l´Institut d´Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el curs 2019-2020. El te


Comissions de serveis Convocatoria Mobilitat
Resum de la Mesa Sectorial de dilluns 1 de juny
I. Balears 01 Jun, 2020 iedib

Avui dilluns dia 1 de juny, hem tractat la Resolució de les comissions de serveis a l’IEDIB i la pròrroga de les atorgades al curs anterior.


Mesa Sectorial Comissions de serveis
Comissió de Serveis
I. Balears 25 Maig, 2020 comissions

El termini de participació és des del dia 25 de maig fins a l'1 de juny de 2020, ambdós dies inclosos.


Comissions de serveis Funcionaris
Resum Mesa Sectorial d'Educació divendres 15 de maig
I. Balears 15 Maig, 2020 5064d87a-c0a9-4a2c-b827-abe3263b2fe3

Avui divendres dia 15 de maig, hem tingut la mesa sectorial per tractar les resolucions sobre la qual es reprèn el termini per presentar les sol·licituds, de manera telemàtica: 1. De la convocatòria per formar part de la llista d’interins.


Mesa Sectorial Interins Comissions de serveis
Comissions de serveis curs 2020-2021
I. Balears 14 Mar, 2020 comissions

ATENCIÓ FUNCIONARIS! Publicada la resolució per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en COMISSIONS DE SERVEIS per al c


Comissions de serveis Funcionaris
Funcionaris de carrera: Inspecció Educativa
I. Balears 10 Feb, 2020 inspector

ATENCIÓ FUNCIONARIS DE CARRERA! S'ha publicat la convocatòria per proveir mitjançant una comissió de serveis una plaça a Menorca reservada a la INSPECCIÓ EDUCATIVA. Per a més informació clicau aquí o descarregar el docume


Funcionaris Inspectors Comissions de serveis
Comissions de servei: Inspecció educativa
I. Balears 12 Sep, 2019 inspector

NOVETAT COMISSIÓ DE SERVEIS: INSPECCIÓ EDUCATIVA Publicada la llista definitiva d’aspirants seleccionats per ocupar en comissió de serveis llocs de feina de la inspecció educativa. Consultau els detalls al document adjunt.


Inspectors Comissions de serveis Funcionaris
Comissions de serveis: llistes definitives
I. Balears 28 Jun, 2019 movilitat

Publicada la llista definitiva de les comissions de serveis. 


Funcionaris Comissions de serveis
Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos
I. Balears 12 Jun, 2019 movilitat

Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les Comissions de Serveis per al proper curs. 


Funcionaris Comissions de serveis Mobilitat
Comissions de serveis (assessors tècnics docents)
I. Balears 01 Jun, 2019

COMISSIONS AMB FUNCIÓ D'ASSESSOR TÈCNIC DOCENT Publicada la resolució en referència a les comissions del personal docent 2019 amb funcions d'assessor tècnic docent (ATD)  El termini per presentar les sol·licituds és del dia 3 de jun


Funcionaris Comissions de serveis Convocatòries específiques
Comissions de serveis en serveis educatius especials
I. Balears 11 Abr, 2019 aula-hospitalaria

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats.


Comissions de serveis Funcionaris Convocatòries específiques