Afilia't Eleccions sindicals WhatsApp per afiliats Videoturorials Cita previa Telegram El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Comissions de servei

La comissió de serveis permeten que un lloc de treball que hagi quedat vacant pugui cobrir-se, en cas d'urgent i d'inajornable necessitat, per un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu exercici en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis permet que un lloc de treball que hagi quedat vacant, pugui cobrir-se amb un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu acompliment en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis dels funcionaris de l'Estat estan regulades en el Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.

Les comissions de serveis sempre tenen una durada d'un curs escolar i pot prorrogar-se durant un altre any més si la plaça no ha estat coberta amb caràcter definitiu per algun funcionari, sigui el que l'ocupava en comissió de serveis o qualsevol un altre.

Amb caràcter extraordinari, les Administracions educatives podran destinar en comissió de serveis a llocs del seu àmbit de gestió al personal funcionari de carrera depenent d'una altra Administració educativa, sempre que comptin amb l'autorització de la mateixa i compleixin els requisits per als llocs de treball que s’ha d'ocupar.

La data d'inici de presa de possessió d'aquestes comissions es farà coincidir amb la qual l'Administració educativa que concedeix la comissió hagi establert per a la incorporació als seus centres, en ocasió del començament del curs, als professors que hagin obtingut nova destinació en el mateix.

Les comissions de servei que es concedeixin a les funcionàries i funcionaris als quals es refereix aquest Reial decret, no podrà excedir del començament del curs escolar següent a aquell en el qual es concedeixin.

Les comissions de serveis es classifiquen en modalitats, tipus i subtipus. En concret, les modalitats són les següents:

  1. Comissions de serveis de caràcter docent. Tindran per objecte garantir el funcionament dels centres, el desenvolupament de programes educatius o altres supòsits en centres públics.
  2. Comissions de serveis de caràcter humanitari. Podran sol·licitar-se quan existeixin raons de conciliació de la vida familiar i laboral, malaltia pròpia o de familiar, conflicte al centre o adaptació del lloc.
  3. Comissions de serveis de caràcter general. Es consideren com a tals les comissions de servei que no s'incloguin en cap dels supòsits anteriors.

 

Tipus i subtipus

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter docent:

  1. Funcionament dels centres: Directors de centres, Resta d'òrgans unipersonals de govern (secretari, cap d'estudis, cap d'estudis adjunt), Seccions bilingüe, Cicles de FP, Educació d'Adults, Escola Llar, Aula Hospitalària.
  2. Col·laboració en la realització de programes educatius: Atenció Educativa Preferent, Educació Compensatòria, Orientació, Pla “Avanza”, Projectes educatius.

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter humanitari:

  1. Conciliació de la vida familiar i laboral.
  2. Malaltia pròpia.
  3. Malaltia greu d'un familiar.
  4. Conflicte greu al centre.
  5. Adaptació de lloc de treball

 

Comissions de serveis: llistes provisionals
I. Balears 04 Jun, 2024 comissiÓ-de-serveis-2425--1-

S'han publicat les comissions favorables i desfavorables. 


Comissions de serveis
Comissions de servei: informació i tràmit
I. Balears 24 Abr, 2024 comissions-de-serveis-2024-2025

Vos fem arribar els diferents documents que hem elaborat per a la xerrada informativa de comissions de servei. 


Comissions de serveis
Xerrada informativa: Comissions de serveis
I. Balears 19 Abr, 2024 whatsapp-image-2024-04-19-at-12.05.04--1-2

Xerrada informativa, online via Zoom, per dimecres dia 24 d'abril a les 16:30h.


Comissions de serveis
Comissions de serveis curs 24/25
I. Balears 16 Abr, 2024 comissiÓ-de-serveis-2425

Publicada la convocatòria de les comissions de serveis al BOIB.


Comissions de serveis Docentes
Comissions de serveis: llista definitiva
I. Balears 16 Jun, 2023 comissió-de-serveis-per-al-curs-2022-2023--5-

Publicada la llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2023-2024.


Comissions de serveis
Comissions de serveis: llista provisional
I. Balears 05 Jun, 2023 comissió-de-serveis-per-al-curs-2022-2023--4-

Comissions de serveis: llista provisional


Comissions de serveis
Xerrada informativa: Comissions de serveis 2023-24
I. Balears 16 Maig, 2023 sin-título--3-

Des del sindicat ANPE vos fem arribar els diferents documents que hem elaborat per a la xerrada informativa referent a les comissions de serveis.


Comissions de serveis
Comissions de serveis 2023-2024
I. Balears 15 Maig, 2023 comissió-de-serveis-per-al-curs-2022-2023--3-

El tràmit estarà disponible fins dia 22 de maig.


Comissions de serveis
IEDIB: Comissió de Serveis o Complement d'horari
I. Balears 08 Maig, 2023 comissió-de-serveis-per-al-curs-2022-2023

Termini per presentar les sol·licituds: del 9 al 15 de maig


Comissions de serveis
Comissions de serveis 2023-2024
I. Balears 17 Abr, 2023 comissions-de-serveis-2022-2023

Publicat el BOIB referent a les comissions de serveis per als funcionaris de carrera per al curs 2023-24


Comissions de serveis
Comissions de serveis 2022-2023. Llistes provisionals
I. Balears 25 Maig, 2022 comissió-de-serveis2

Publicades les llistes provisionals de funcionaris de carrera que han sol·licitat la comissió de serveis.


Comissions de serveis
Comissió de serveis 2022-2023
I. Balears 05 Maig, 2022 comissió-de-serveis

El tràmit telemàtic estarà obert des de dia 5 fins al 12 de maig


Comissions de serveis
Comissió de serveis IEDIB
I. Balears 28 Abr, 2022 comissiÓ-de-serveis-iedib

El termini per presentar la sol·licitud serà del 29 d'abril al 5 de maig.


Comissions de serveis
Comissions de serveis 2022-23
I. Balears 12 Abr, 2022 comissió-de-serveis-per-al-curs-2022-2023

Les sol·licituds del 5 al 12 de maig, ambdós inclosos


Comissions de serveis
Comissió de serveis
I. Balears 29 Jun, 2021 210233303_6020781207947185_6887773867163028301_n

S'ha publicat la llista definitiva de les comissions de serveis.  


Comissions de serveis
Comissió de serveis a l'exterior: llistats definitius
I. Balears 23 Jun, 2021 image.mon

Publicació de llistats definitius i comissions de servei per a personal docent en l'exterior. Convocatòria 19-20


Exterior Comissions de serveis
Comissió de serveis: reclamacions!
I. Balears 21 Jun, 2021 corecla

Avui s'obre el termini de reclamacions. Teniu temps fins dimecres 23 de juny.


Comissions de serveis Funcionaris
Comissió de serveis: llistes provisionals d'admesos i exclosos
I. Balears 18 Jun, 2021 co

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos de funcionaris que han demanat la comissió de serveis per al proper curs.


Comissions de serveis
Comissió de serveis a inspecció educativa
I. Balears 16 Jun, 2021 afegeix-una-capçalera-2

Publicació del president i de la comissió de selecció que ha d'actuar en el procediment.


Comissions de serveis Funcionaris Centres
Llistes provisionals: Comissió de serveis d'assessor tècnic a la conselleria d'educació i FP
I. Balears 08 Jun, 2021 captura-de-pantalla-2021-05-03-a-les-13.01.10

Publicada la llista provisional d'adjudicacions. El termini de reclamacions és del 9 a l'11 de juny (ambdós inclosos).


Comissions de serveis
Comissió de serveis als camps d'aprenentatge (ACTUALITZAT 24/06/21)
I. Balears 04 Jun, 2021 cca

Publicada la llista definitiva amb puntuació de mèrits.


Comissions de serveis
Comissió de serveis: dilluns 24 s'obre el tràmit telemàtic
I. Balears 21 Maig, 2021 selecciÓ-de

El termini per presentar solicituds i documentació és del 24 al 31 de maig, ambdós inclosos. 


Comissions de serveis
Convocatòria per cobrir places a serveis educatius especialitzats
I. Balears 29 Abr, 2021 comissió-serveis--2-

El tràmit telemàtic segueix sense funcionar AMB CERTIFICAT DIGITAL


Comissions de serveis Convocatoria
Comissió de serveis: CEP i Camps d'aprenentatge
I. Balears 15 Abr, 2021 comissió-serveis-web

Publicades al BOIB les convocatòries per cobrir places en comissió de serveis.


Comissions de serveis
Comissió de Serveis per al curs 2021-2022
I. Balears 30 Mar, 2021 captura-de-pantalla-2021-03-30-a-les-10.19.24

Avui s'ha publicada la Resolució al BOIB que regula les comissions de serveis per al proper curs escolar. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació acreditativa és del 24 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.


Comissions de serveis Funcionaris
Resum Mesa Sectorial de dimecres 17 de març
I. Balears 17 Mar, 2021 rm-17.03

A la mesa sectorial d’avui dimecres 17 de març hem tractat: 1. Esborrany de les comissions de serveis adreçades als funcionaris docents de la Conselleria d’Educació pel curs 2021-2022.


Mesa Sectorial Comissions de serveis Interins