Afilia't Eleccions sindicals WhatsApp per afiliats Videoturorials Cita previa Telegram El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Adjudicacions provisionals

Adjudicacions provisionals

Respecte al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitut corresponent, s'ha de tenir en compte als col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari.

a.1. Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors despalçats per manca d'horari.

a.3. Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques.


Termini de presentació obert Termini de presentació tancat Convocatòria actualitzada
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017. RECOLLIDA D´ORIGINALS DE PUBLICACIONS I MÈRITS ARTÍSTICS
I. Balears 27 Sep, 2017

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017. RECOLLIDA D'ORIGINALS DE PUBLICACIONS I MÈRITS ARTÍSTICS  Els participants a la convocatòria del Concurs de trasllats 2016-2017 podreu recollir la documentació, que en el seu dia vàreu presentar per a la baremació del concurs de mèrits, a la Direcció Gener


Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 24 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en practiques.


Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 15 Jul, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista definitiva de l'adjudicació dels funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.


Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 15 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Adjudicació definitiva per als funcionaris de carrera.


Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 11 Jul, 2017 historico

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista provisional de l'adjudicació dels funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.   Reclamacions: S'obre un termini d'un dia hàbil, comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals,


Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 05 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Accés al tràmit pels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari (dies 6 i 7 de juliol). Demà comença aquest tràmit i tendrem obert de 10 a 13h per si els afiliats a ANPE neces


Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 24 Jun, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.


Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 09 Jun, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018) Llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.


Destinacions provisionals
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PLACES DE DOCENTS EN CAMPS D´APRENENTATGE
I. Balears 01 Jun, 2017

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PLACES DE DOCENTS EN CAMPS D'APRENENTATGE   Darrera Actualització!


Destinacions provisionals
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ DE SERVEIS 2017-2018
I. Balears 18 Maig, 2017 historico

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Instruccions per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 19 al 25 de maig, ambdós inclosos.   Els motius per demanar-la són: 1. Per motius personals: a) P


Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cossos docents)
I. Balears 17 Maig, 2017 historico

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cossos docents)   Adjudicació definitiva (cos de mestres)


Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017
I. Balears 10 Maig, 2017 historico

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017   Resolució definitiva del Concurs de trasllats de tots els Cossos docents excepte Mestres.   Adjudicació definitiva.


Destinacions provisionals
CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017
I. Balears 10 Maig, 2017

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017   Llista definitiva dels aspirants que consoliden parcialment el complement retributiu específic de director.


Destinacions provisionals
CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017
I. Balears 23 Abr, 2017

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017   Acord de la Comissió de Valoració pel qual es fan públiques les llistes provisionals dels participants admesos.


Destinacions provisionals
PROCÉS DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS 2017
I. Balears 12 Abr, 2017

PROCÉS DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS 2017   Publicada la resolució llistat definitiu precandidats admesos i exclosos concurs directors 2017.


Destinacions provisionals
PLACES DE DIRECTORS I D´ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT DE LES ILLES BALEARS
I. Balears 11 Abr, 2017

PUBLICADES LES CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D'ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT DE LES ILLES BALEARS   Publicades les llistes definitives d'adjudicació de places.


Destinacions provisionals
CAMPS D´APRENENTATGE (Curs 2016/2017)
I. Balears 04 Abr, 2017

CAMPS D'APRENENTATGE (Curs 2016/2017)   Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d’aprenentatge.


Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017
I. Balears 14 Mar, 2017 historico

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017   Llista d'admesos i exclosos amb la puntació definitiva, dels cossos docents de mestres.   El termini de reclamacions i desistiments és de 10 dies hàbils.      


Destinacions provisionals
CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS
I. Balears 16 Feb, 2017

CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS   D’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, és requisit per a l’accés i l’exercici a les professions, oficis i activitats que incloguin contacte habitua


Destinacions provisionals