Afilia't Eleccions sindicals WhatsApp per afiliats Videoturorials Cita previa Telegram El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Adjudicacions provisionals

Adjudicacions provisionals

Respecte al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitut corresponent, s'ha de tenir en compte als col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari.

a.1. Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors despalçats per manca d'horari.

a.3. Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques.


Termini de presentació obert Termini de presentació tancat Convocatòria actualitzada
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017. RECOLLIDA D´ORIGINALS DE PUBLICACIONS I MÈRITS ARTÍSTICS
I. Balears 27 Sep, 2017

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017. RECOLLIDA D'ORIGINALS DE PUBLICACIONS I MÈRITS ARTÍSTICS  Els participants a la convocatòria del Concurs de trasllats 2016-2017 podreu recollir la documentació, que en el seu dia vàreu presentar per a la baremació del concurs de mèrits, a la Direcció Gener


Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 24 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en practiques.


Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 15 Jul, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista definitiva de l'adjudicació dels funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.


Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 15 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Adjudicació definitiva per als funcionaris de carrera.


Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 11 Jul, 2017 historico

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista provisional de l'adjudicació dels funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.   Reclamacions: S'obre un termini d'un dia hàbil, comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals,


Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 05 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Accés al tràmit pels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari (dies 6 i 7 de juliol). Demà comença aquest tràmit i tendrem obert de 10 a 13h per si els afiliats a ANPE neces


Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 24 Jun, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.


Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 09 Jun, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018) Llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.


Destinacions provisionals