Afilia't Eleccions sindicals WhatsApp per afiliats Videoturorials Cita previa Telegram El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Adjudicacions provisionals

Adjudicacions provisionals

Respecte al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitut corresponent, s'ha de tenir en compte als col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari.

a.1. Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.

a.2. Els professors despalçats per manca d'horari.

a.3. Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques.


Termini de presentació obert Termini de presentació tancat Convocatòria actualitzada