Resultat de la recerca

Tornar

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017. RECOLLIDA D´ORIGINALS DE PUBLICACIONS I MÈRITS ARTÍSTICS
I. Balears 27 Sep, 2017

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017. RECOLLIDA D'ORIGINALS DE PUBLICACIONS I MÈRITS ARTÍSTICS  Els participants a la convocatòria del Concurs de trasllats 2016-2017 podreu recollir la documentació, que en el seu dia vàreu presentar per a la baremació del concurs de mèrits, a la Direcció General de Personal Docent al Servei de Provisió Educativa.   Lloc: Carrer del Ter, 16, 1a planta. 07009 Palma. Termini de recollida: durant el mes d’octubre Horari: de les 8:30h a les 14:30h

Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 24 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en practiques.

Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 15 Jul, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista definitiva de l'adjudicació dels funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.

Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 15 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Adjudicació definitiva per als funcionaris de carrera.

Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 11 Jul, 2017
historico

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista provisional de l'adjudicació dels funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.   Reclamacions: S'obre un termini d'un dia hàbil, comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals, perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.

Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018
I. Balears 05 Jul, 2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Accés al tràmit pels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari (dies 6 i 7 de juliol). Demà comença aquest tràmit i tendrem obert de 10 a 13h per si els afiliats a ANPE necessitau ajuda.

Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 24 Jun, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.

Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)
I. Balears 09 Jun, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018) Llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.

Destinacions provisionals
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PLACES DE DOCENTS EN CAMPS D´APRENENTATGE
I. Balears 01 Jun, 2017

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER COBRIR, EN COMISSIÓ DE SERVEIS, PLACES DE DOCENTS EN CAMPS D'APRENENTATGE   Darrera Actualització!

Destinacions provisionals
CONVOCATÒRIA COMISSIÓ DE SERVEIS 2017-2018
I. Balears 18 Maig, 2017
historico

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Instruccions per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 19 al 25 de maig, ambdós inclosos.   Els motius per demanar-la són: 1. Per motius personals: a) Per motius greus de salut. b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència. c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. A més, la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre on aquest té la destinació ha de ser igual o superior a 30 km en el cas de l’illa de Mallorca, 25 km a l’illa de Menorca i 20 km a l’illa d’Eivissa d) Per motius personals excepcionals degudament acreditats.   2. Per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres en el curs 2017-2018. dels centres educatius en el curs 2016-2017, amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.   3. Per raons de servei en els centres educatius. Amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora. a) Per ocupar places en centres d’educació infantil de 0 a 3 anys. b) Per ocupar places en aules UECCO. c) Per ocupar places d’altres especialitats per les quals estan habilitats en el mateix centre (centres d’educació infantil i primària). d) Per ocupar places de suport educatiu en els Equips d’Atenció Primerenca i CEE Son Ferriol. e) Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació. f) Per ocupar places relacionades amb programes específics o altres projectes del centre. g) Per ocupar places de les especialitats d’FP bàsica o d’FP dual. h) Per ocupar places en centres d’especial dificultat (Es Pinaret, Es Fusteret, CATs, Equip d’Alteració al Comportament i Equip Dificultats Socials i Comunicació). i) Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre. j) Per ocupar places d’orientació educativa en els centres d’educació infantil i primària. k) Per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial. l) Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques: titulació en interpretació de la llengua de signes, titulació en riscos laborals o títol professional de la marina mercant (màquines, navegació).   4. Per formar part dels equips directius dels centres docents.   COM A CONSIDERACIONS GENERALS: - Les comissions de serveis es concedeixen per un curs escolar i una vegada adjudicada és irrenunciable. - Únicament es pot renunciar a la sol·licitud de comissió de serveis fins dia 30 de juny de 2017. - La suma de l’apartat 2 i 3 pot suposar fins a un màxim d’un 10 % de la quota assignada al seu centre. - L’ordre d’adjudicació serà: 4, 3, 2, 1 (1.a, 1b, 1c, 1d). Recordau que els mestres ja no podreu optar a la Formació Professional Bàsica, excepte aquells que hagueu estat l’any anterior, i podreu estar com a molt, fins a un màxim d’1 any. - Recordau que els qui demanau comissió de serveis a la nostra Comunitat Autònoma ho heu de fer amb usuari i contrasenya. Pels qui ho feu des d’una altra comunitat ho heu de fer anònimament i l’heu de demanar per l'apartat 1.d). - No hi ha impediment pels qui vénen de les altres illes, així, tots els funcionaris podreu triar l'apartat que s'ajusti a la vostra petició. - Per demanar comissió de serveis si optau per l’apartat 2, 3 i 4 no és necessari haver concursat. - Des d’ANPE hem demanat que estiguin disponibles el màxim possible de places pels funcionaris que vulguin una comissió de serveis.   Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpe-balears.org

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cossos docents)
I. Balears 17 Maig, 2017
historico

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cossos docents)   Adjudicació definitiva (cos de mestres)

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017
I. Balears 10 Maig, 2017
historico

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017   Resolució definitiva del Concurs de trasllats de tots els Cossos docents excepte Mestres.   Adjudicació definitiva.

Destinacions provisionals
CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017
I. Balears 10 Maig, 2017

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017   Llista definitiva dels aspirants que consoliden parcialment el complement retributiu específic de director.

Destinacions provisionals
CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017
I. Balears 23 Abr, 2017

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2016-2017   Acord de la Comissió de Valoració pel qual es fan públiques les llistes provisionals dels participants admesos.

Destinacions provisionals
PROCÉS DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS 2017
I. Balears 12 Abr, 2017

PROCÉS DIRECTORS DE CENTRES PÚBLICS 2017   Publicada la resolució llistat definitiu precandidats admesos i exclosos concurs directors 2017.

Destinacions provisionals
PLACES DE DIRECTORS I D´ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT DE LES ILLES BALEARS
I. Balears 11 Abr, 2017

PUBLICADES LES CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D'ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT DE LES ILLES BALEARS   Publicades les llistes definitives d'adjudicació de places.

Destinacions provisionals
CAMPS D´APRENENTATGE (Curs 2016/2017)
I. Balears 04 Abr, 2017

CAMPS D'APRENENTATGE (Curs 2016/2017)   Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d’aprenentatge.

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017
I. Balears 14 Mar, 2017
historico

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017   Llista d'admesos i exclosos amb la puntació definitiva, dels cossos docents de mestres.   El termini de reclamacions i desistiments és de 10 dies hàbils.      

Destinacions provisionals
CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS
I. Balears 16 Feb, 2017

CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS   D’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, és requisit per a l’accés i l’exercici a les professions, oficis i activitats que incloguin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.   D’acord amb l’article 2 del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, la persona interessada pot autoritzar l’Administració perquè sol·liciti del Registre esmentat la certificació negativa. En absència d’autorització, la persona interessada ha de sol·licitar al Registre l’expedició.    A aquest efecte, el personal docent pot autoritzar telemàticament la Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant l’aplicació “Tràmit telemàtic d’autorització de consultes”, disponible a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent , a la qual s’accedeix mitjançant el número d’usuari i la contrasenya.   En el supòsit que el personal docent no concedeixi l’autorització esmentada haurà de presentar obligatòriament la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals davant la Direcció General de Personal Docent.   El termini per autoritzar telemàticament o per presentar la certificació negativa serà des del dia 20 de febrer al dia 6 de març de 2017, ambdós inclosos, per als col·lectius següents:   -          Els funcionaris de carrera docents -          Els professors de religió amb contracte indefinit -          Els professors especialistes amb contracte indefinit -          Els assessors lingüístics del British Council que tenen un contracte en vigor

Destinacions provisionals
PUBLICADES LES CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D´ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT DE LES ILLES BALEARS
I. Balears 24 Gen, 2017

PUBLICADES LES CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D'ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT DE LES ILLES BALEARS   En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors. Les places es reparteixen de la manera següent: Assessors CEP de Palma Jaume Cañellas Mut Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació científica, tècnica i professional: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: dues places. CEP d’Inca Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça. CEP de Manacor Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça. CEP de Menorca Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça. CEP d’Eivissa Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça. Directors Les places de directors corresponen als CEP d’Inca, Eivissa i Formentera. Procediment de selecció El procediment de selecció constarà de dues fases: Primera fase: es valoraran els mèrits dels aspirants.Segona fase: els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal. Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de les places de directors.  

Destinacions provisionals
PLANTILLES ORGÀNIQUES
I. Balears 19 Gen, 2017

PLANTILLES ORGÀNIQUES   1. COSSOS DE CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY I DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES.     2. COS DE MESTRES.     3. COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017
I. Balears 18 Gen, 2017
historico

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cossos docents)   Llista d'admesos i exclosos amb la puntació definitiva.     CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cos inspectors)   Llista d'admesos amb la puntuació definitiva.

Destinacions provisionals
MUFACE: OBERT EL TERMINI ANUAL PER AL CANVI D´ENTITAT D´ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
I. Balears 09 Gen, 2017
historico

MUFACE: OBERT EL TERMINI ANUAL PER AL CANVI D'ENTITAT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA   Durant el mes de gener els mutualistes de MUFACE i beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació poden canviar l'entitat mèdica que els prestarà els serveis d'assistència sanitària en 2016. Si es vol canviar d'entitat, la sol·licitud es pot realitzar, dins del termini, que finalitza el 31 de gener, bé a través de la seu electrònica de MUFACE si es disposa de certificat digital o DNI electrònic (aquesta opció està habilitada per al canvi entre entitats de segur, però no per a la Seguretat Social), o bé de forma presencial en el Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera, presentant al costat de la seva sol·licitud de canvi d'entitat emplenada, el document d'afiliació.

Destinacions provisionals
Tornar