ANPE reclama una pujada de nivell retributiu per a tots els docents


08 Feb, 2024

ANPE RECLAMA UNA PUJADA DE NIVELL RETRIBUTIU PER A TOTS ELS DOCENTS

 

 

En les darreres hores, des del sindicat ANPE hem registrat una carta destinada al conseller Antoni Vera i una altra, enviada a la ministra d'Educació Pilar Alegría, amb la intenció d'integrar el cos de mestres al grup funcionarial A1, tal com s'ha fet mesos enrere amb el professorat d’FP. Aquest canvi de grup retributiu suposaria una millora salarial que equipararia el cos de docents en el desenvolupament del seu treball.

D'altra banda, hem reclamat una pujada del nivell, com a mínim, de 24 a 26 pel cos de Secundària, Formació Professional i Règim Especial. En aquest sentit, no podem oblidar que els inspectors i catedràtics pujaran de la mateixa manera, com a mínim, del 26 al 28, sent una de les màximes categories dins del reconeixement professional.

Aquests són els nivells actuals, els quals pertanyen als diferents grups i el salari brut que afectaria al complement de destí: 

 

*Informació de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023.

 

El president d'ANPE Balears, Víctor Villatoro ha enregistrat a Educació l'escrit on sol·licita al Govern Balear que activi les mesures oportunes per instar el Ministeri d'Educació a redactar una normativa que estableixi aquesta integració per fer efectives aquestes millores salarials i l'avançament en les jubilacions per als mestres de la nostra comunitat autònoma.

Des del sindicat sol·licitem la col·laboració entre les Administracions per donar resposta a aquesta reivindicació, recordant que a les Illes Balears patim una carestia de vida per sobre d’altres territoris. En aquesta línia, la nostra petició té sentit, ja que reclamam empatia a l'Estat per atendre les dificultats que suposa viure a l'arxipèlag i possibilitar una la igualtat de condicions amb altres docents de diferent destinació, la qual cosa estem convençuts que repercutirà positivament a l'alumnat.

 


 

carta-al-conseller