Darrer informe de la Mesa sectorial oposicions


30 Nov, 2017

Avui, 30 de novembre, s'ha celebrat l'última Mesa Sectorial d'Educació per tractar les modificacions parcials de l'actual RD 276/2007 que el MECD va plantejar a la fi del curs passat de cara als processos selectius a celebrar en els propers cinc anys amb l'objectiu de reduir la taxa d'interins per sota del 8%.

A la citada reunió, el MECD va presentar la seva proposta definitiva de modificacions i són les següents:
• Es modifica l'actual apartat I sobre experiència de l'Annex I del citat RD, augmentant a 7 punts l'experiència amb un màxim de 10 anys.
• La fase d'oposició es ponderarà en un 60% i la fase de concurs en un 40%.
• Es traurà una “bola” més de les quals actualment es treuen, augmentant el nombre de temes a triar pels aspirants en la prova del tema escrit.

A la reunió també van informar que el caràcter eliminatori de les proves es mantindrà, avalat això darrer pels informes jurídics que van sol·licitar a l'advocacia de l'Estat sobre el particular. També van anunciar a aquesta reunió que els nous temaris no entrarien en vigor fins a l'any 2020.
Des d'ANPE hem presentat, en totes les Meses de negociació celebrades, propostes a aquests aspectes en els quals el MECD estava disposat a modificar, així hem realitzat diferents plantejaments en la línia de cercar un augment de la puntuació en el barem de l'experiència docent, el donar major pes a la fase de concurs o el que els temaris no es modifiquin en els cinc anys que duraran aquests processos de reducció de la taxa d'interins, ja que el MECD no anava a modificar l'actual sistema d'accés.

Va ser només en la Mesa de negociació celebrada el 23 de novembre en la qual, davant el que semblava un canvi sobtat del plantejament de les negociacions per part del MECD, ANPE va presentar les línies mestres del que hauria de ser un necessari canvi en profunditat del sistema d'accés regulat en l'actual RD 276/2007, al que no renunciem en un mig termini, i que hauria ser un nou sistema objectiu, que és la principal mancança del sistema actual, sent així més garantista per a l'opositor, a més de facilitar les correccions i actuacions dels tribunals. Un sistema d'accés amb unes proves ben dissenyades i estructurades per poder avaluar, objectivament, la capacitació pedagògica i didàctica dels aspirants i la seva actuació a l'aula, un sistema, en definitiva, que prestigiaría la professió docent.

Però mentre aquesta reforma arriba i a la qual no renunciem des d'ANPE, sobre el que planteja el MECD ara, dins del marge de negociació d'aquestes modificacions parcials, des d'ANPE veiem reflectides les nostres propostes realitzades, encara així, i sobre els temaris, insistim de nou en què, mentre es mantingui l'accés regulat en l'actual RD 276/2007, que segons va dir el MECD seria en aquests propers cinc anys, s'haurien de mantenir els temaris actuals. Tot això donaria una major seguretat jurídica a tots els processos a realitzar i tranquil·litat als opositors.

A més d'aquestes propostes de millora parcial del RD 276/2007, hi ha una altra qüestió de gran rellevància i que va ser proposada per ANPE i acceptada pel MECD i la resta d'organitzacions sindicals que és la constitució d'una Comissió de Seguiment, en la qual s'aniran analitzant els processos anuals que es vagin celebrant en les CCAA i veure si s'estan complint els objectius de reduir progressivament en cinc anys al 8% la taxa d'interins amb àmplies convocatòries d'oposicions, analitzar, el percentatge d'interins que ingressen com a funcionaris de carrera en aquestes properes convocatòries, etc.

Finalment, el MECD ens ha emplaçat al mes de gener per negociar els temaris la implantació dels quals serà, com molt ràpid, en 2020, encara que tot dependrà de les negociacions prèvies del Pacte Educatiu que pugui implicar un nou desenvolupament del sistema d'accés o comporti canvis normatius importants sobre la LOMCE.