Un pacte d'estat per transformar el sistema educatiu o el part de les muntanyes

Tornar

I. Balears Nacional Gen 31, 2018

Un pacte d'estat per transformar el sistema educatiu o el part de les muntanyes. -

“Parturient muntanyes, nascetur ridiculus mus” (Horaci, Ars Poètica).

“Van parir les muntanyes i va néixer un insignificant ratolí “


El significat del part de les muntanyes s'utilitza per referir-se a aquells esdeveniments que s'anuncien com alguna cosa molt més gran i important dels quals realment acaba sent. Ve això a propòsit del que no volguéssim que ocorregués amb el resultat final del tan desitjat Pacte d'Estat per l'Educació.

Després d'un any de compareixences davant la subcomissió del congrés, els partits polítics han acordat els 15 punts sobre els quals es van a treballar els propers mesos per intentar aconseguir el primer pacte educatiu de la democràcia espanyola. En principi els grups tenen fins a maig per consensuar una proposta per elaborar un document que sent les bases del que ha de ser una nova Llei educativa.

Des de ANPE, gens hem d'objectar als 15 punts sobre els quals ha d'articular-se la proposta. Però ara comença la veritable dificultat del pacte en el desenvolupament i concreció que se li doni a aquests temes per albirar si el que realment es desitja és aconseguir un pacte d'estat polític social i territorial que serveixi per transformar el nostre sistema educatiu o, simplement, ens quedem amb un maquillatge de la configuració del nostre model educatiu actual basat en l'estructura legislativa que ho sosté: LODE-LLOI-LOMCE. Est és el primer interrogant al que cal donar resposta.

Hem dit moltes vegades que el pacte és un mitjà, no és una fi en si mateix, per això apel·lem als principis, que són els que han de sustentar i fonamentar el desenvolupament tots i cadascun d'aquests punts.

Des de ANPE sempre hem apostat per l'educació com una qüestió d'Estat i ara, més que mai, en la qual assistim a una greu crisi territorial. Un dels objectius estratègics del Pacte és fomentar un sistema educatiu en el qual es combini, en tots els seus nivells, l'equitat i la qualitat com a paràmetres indissociables per millorar l'educació. L'Estat està obligat a definir uns principis i uns continguts bàsics comuns per tots i fer-los complir amb la finalitat de cohesionar el nostre sistema i això afecta tant als continguts curriculars, als drets dels ciutadans a fer compatible el dret a conèixer i usar el castellà amb les altres llengües vernacles als territoris en les quals coexisteixin i a la pròpia regulació dels cossos docents.

Volem que el pacte contempli a l'escola pública com a eix vertebrador del sistema educatiu, sense exclusió de les altres xarxes, perquè és l'única que arriba a tots els racons, atén a tots els alumnes qualsevol que sigui la seva situació i és per això garant de la cohesió social i del principi d'igualtat d'oportunitats. En aquest aspecte és fonamental un acord bàsic per al finançament.

Però si el Pacte vol ser una mica més que una declaració de bona voluntat haurà de revisar el model pedagògic i l'estructura que sustenta el sistema educatiu. Cal un canvi cap a paràmetres de qualitat basats en la valoració del coneixement, l'exigència en l'aprenentatge, l'avaluació rigorosa i l'esforç. Això requereix avançar cap a una millor definició dels aprenentatges imprescindibles que cal garantir a tot l'alumnat en el marc de l'educació obligatòria, així com en la modernització del mètode educatiu amb noves formes d'aprendre i d'ensenyar. Els canvis han d'afectar al disseny i regulació de l'Educació Obligatòria i al Batxillerat i per descomptat apostar decididament per la Formació Professional. En definitiva, Una educació que aspiri a la major qualitat des de la igualtat d'oportunitats.

I para tot això, com a proposta fonamental cal abordar inexorablement la situació del professorat i el seu futur professional. Hem d'acordar mesures de reconeixement, suport i valoració de la tasca docent. És prioritari el disseny de la professió docent, en un doble aspecte: una llei de la professió docent i un Estatut del Professorat, que defineixi com atreure als millors professors a les aules, com formar-los i com regular una carrera professional que faci atractiva i motivadora l'acompliment de la seva funció. El docent és la clau del sistema educatiu. La figura del professor ha d'estar al centre de les polítiques educatives i ha de ser un agent determinant per a aquest pacte. Si això no s'aborda en aquest sentit, el pacte mai serà efectiu i haurem perdut una nova oportunitat.

Som conscients que el consens sobre aquestes qüestions és complex, però és necessari aconseguir-ho si veritablement volem treure a l'educació de la confrontació ideològica permanent i dotar d'estabilitat i perdurabilidad al nostre sistema educatiu, sabent que aquest és un dels instruments més importants de la vertebració i el progrés d'una societat avançada alhora que d'una societat justa i equitativa.

S'han suscitat moltes expectatives en tota la societat. Seria imperdonable que el pacte per transformar l'educació a Espanya no s'aconseguís i es generés una major frustració. Encara som a temps.#Notes de premsa

Tornar