Afilia't Eleccions sindicals WhatsApp per afiliats Videoturorials Cita previa Telegram El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borsas de trabajo


Les 17 lletres d'ANPE


El resultat de l'enquesta realitzada a tots vosaltres és el següent:


Pel que fa a les retribucions salarials, vàrem aconseguir una millora salarial d'un 2% per l'any 2021, i fa poques setmanes, vàrem acordar amb la presidenta del Govern, un altre increment de l'1,5% per tot el 2022, que s'actualitzarà a partir del novembre, amb el consegüent efecte retroactiu (que s'abonarà en aquest mateix mes). Aquest acord contempla una altra pujada del 2,5% a partir del gener de 2023, amb un 1% addicional segons les dades del PIB i l'IPC. Cal afegir, que el govern descongelarà la minoració de les retribucions complementàries a partir del gener del 2023. En aquest sentit, continuarem reclamant la retallada retributiva per tal de recuperar el poder adquisitiu que arrossegam des del 2010.

En relació als processos selectius, el Ministeri ens ha traslladat la convocatòria d'un concurs de mèrits (2583 places) i un concurs oposició no eliminatori (265 places) per les places subjectes a estabilització, es farà per comunitat autònoma ino per illes, serà de caràcter extraordinari i per una sola vegada. Pel que fa a les oposicions eliminatòries, es contempla que les places de nova creació i jubilacions es treuran pel RD 276, de manera anual, per mantenir la taxa d'interinitat per davall del 8%, on enguany es preveuen unes 800 places (que s'anunciaran al gener del 2023, i demanarem que es facin per illes). Des d'ANPE som conscients que aquest procés imposat des de Madrid no agrada a ningú, però hem aconseguit que s'estableixi el requisit lingüístic (C1 + FOLC) als tres processos i a les futures oposicions, per tal que, almenys els interins de balears, puguin consolidar la seva plaça amb garanties.

Quant als funcionaris interins, des de l'aplicació del nou decret d'estabilització a Madrid, s'han plantejat retallades i pèrdues de drets, on hem aconseguit que les places que no es considerin vacants i finalitzin a 30 de juny, s'ampliï el contracte (amb sou i puntuació) fins a 30 de juliol. En aquest sentit, continuarem reclamant la recuperació de l'estiu a partir dels 5,5 mesos treballats i la voluntarietat de tria a l'estiu, com a mesura de conciliació laboral i familiar.

Respecte a les ràtios, nombre de docents i l'horari lectiu, estam en un procés de negociacions on estam estudiant una baixada generalitzada del nombre d'alumnes per aules a tots els nivells educatius, una reducció horària a 23 i 18 hores per mestres i professors, amb el consegüent augment de docents que suposaria. Des d'ANPE volem remarcar que enguany hem aconseguit 360 efectius més per l'ensenyament públic i la consolidació dels grups COVID en la plantilla dels centres. Des del 2015 s'han habilitat més de 2000 noves places de plantilla als centres de totes les illes, que cal continuar potenciant pel creixement poblacional.

Respecte a la insularitat, hem encapçalat aquesta iniciativa liderant la plataforma UNISEP, on reclamam una equiparació del complement de residència com el que tenen a les illes Canàries, fet que s'agreuja especialment a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Des d'ANPE hem fet multitud de manifestacions motoritzades i concentracions, amb caràcter lúdic i reivindicatiu, ens hem reunit amb tots els partits polítics, a Balears i a Madrid i estam exigint que s'inclogui una partida econòmica en l'elaboració dels pressupostos d'enguany. Els plàtans inflables que hem fet servir a les mobilitzacions, ha posat de manifest que la carestia de la vida i l'accés a l'habitatge a les nostres illes ha esdevingut insostenible i s'ha de corregir. L'Estat ha respost amb l'aprovació d'un nou REB de 600 milions d'euros per Balears i ha derivat la negociació d'aquest punt a les diferents Meses Sectorials per tal de treballar aquest assumpte.

En relació a la carrera professional docent cal destacar que en aquests moments som l'únic sector que no la té reconeguda. En aquests moments ens trobam immersos en la seva negociació, on el Ministeri ha permès iniciar aquest procés a totes les comunitats, i a la Mesa de Funció Pública ens vàrem comunicar que disposam d'un pressupost extraordinari de 1244 milions d'euros per l'educació balear. Des d'ANPE exigim la aplicació d'aquesta carrera de manera immediata, que sigui per a tots els docents, compatible amb altres complements (com els triennis i sexennis), consolidable i assumible.

Pel que fa a la integració del professorat d'FP al cos A1, ens han comunicat que la Mesa Sectorial per tractar aquesta integració es realitzarà al mes de gener, i la seva tramitació, al febrer del 2023. Des d'ANPE hem exigit que aquesta es faci de manera immediata i amb els efectes retroactius adients, per tal que el professorat que té assolits els requisits no perdi aquest dret. D'altra banda, una vegada duta aterme, des del sindicat plantejam la integració del cos de mestres i la resta de cossos, al cos A1, si es compleixen també amb les condicions.

Quant a les condicions de jubilació, aquestes depenen de l'Estat, on s'està treballant la regulació del nou Estatut i una Llei de la Funció pública docent. En aquest moment, els funcionaris aprovats abans del 2011 es jubilen per les classes passives, amb 60 anys, mentre la resta de companys ho faran amb 65 anys o més. Des d'ANPE estam reclamant a l'elaboració d'aquesta nova normativa, que s'augmenti el sou base perquè els docents puguin tenir la pensió màxima, que es reconsideri minvar l'edat de jubilació, on plantejam també considerar la jubilació anticipada o inclús la jubilació parcial, com tenen a l'ensenyament concertat, per no parlar de la paga de gratificació que vàrem perdre quan s'assoleix l'edat de retir.

Un altre aspecte que preocupa el professorat és la implantació de la LOMLOE, que s'han fet a correcuita i s'ha instaurat de manera precipitada, aplicant situacions d'aprenentatge d'un dia per l'ltre, especialment als Instituts, on la nova manera d'avaluar ha encalentit els claustres de totes les illes. Des del sindicat, ens hem manifestat aquests mesos en tres ocasions per aquest fet, amb una aturada parcial i una concentració davant el Parlament, per advertir davant els nostres polítics que el professorat està col•lapsat de tasques burocràtiques. En aquests moments, hem rebutjat les mesures de flexibilització presentades perquè aquests són insuficients, on reclamam més temps, més formació i una proposta d'ajornament, que sigui real i flexible pels docents.

Parlant de les condicions laborals, aquestes no ha sofert millores substancials des de l'any 2015, quan signàrem l'Acord Marc. El professorat necessita permisos que els hi permetin flexibilitzar la seva jornada, mesures de conciliació i altres llicències, que milloren la seva qualitat de vida per poder millorar la qualitat de l'ensenyament. Des d'ANPE estam afegint aspectes als documents que se'ns han presentat a finals de novembre, per recollir millores del fons social pels funcionaris docents, recuperar els permisos de llicències per estudis, aplicar l'any sabàtic, millorar la conciliació, entre altres propostes, i sense oblidar l'equiparació d'aquestes mesures també pels funcionaris interins, tal com acaba d'establir fa unes setmanes el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Potenciar la mobilitat del professorat és clau per la seva conciliació i que els funcionaris de carrera puguin acostar-se al seu domicili habitual. Des d'ANPE, reivindicarem a final de curs un augment dels supòsits per demanar comissió de serveis perquè puguin retornar d'altres illes i un “concursillo” pels funcionaris (com tenen altres comunitats). Pel moment hem aconseguit que a les comissions de servei s'incrementi l'edat per fills fins als 12 anys, la plantilla s'hagi consolidat al 98% i es reconegui l'experiència com a interí al barem del concurs general de trasllats. Pel que fa a la mobilitat dels funcionaris interins, hem reclamat que es retorni a la voluntarietat de tria de places per l'estiu i per les substitucions, però només s'ha implantat la “tria preferent a l'estiu” i la voluntarietat per les substitucions.

Pel que fa a la formació reclamam que aquesta es faci des del CEP i dintre de l'horari lectiu, per tal de no saturar la jornada laboral del professorat. En relació a la formació que oferim des del sindicat, som conscients que encara ens falta molt per millorar, on hem ampliat les temàtiques, els ponents, hem incorporat material didàctic i pedagògic gratuït a la formació presencial, i hem implantat la formació sincrònica. A més, estam recopilant les propostes i suggeriments que ens feu arribar per tal de desenvolupar, amb garanties, aquestes activitats i atendre les vostres necessitats.

Pel que fa als serveis d'ANPE continuam potenciant tots els nostres recursos i serveis, amb atenció telefònica, via email i xarxes socials de manera ininterrompuda. A més, amb la intenció de donar-te una atenció presencial, més propera i personalitzada a totes les illes, hem ampliat el ombre de seus i ara ens podreu trobar a Palma, Inca, Manacor, Maó i Eivissa, dematins, horabaixes i durant tot l'estiu.

En aquests moments, a més de liderar les xarxes socials i donar resposta de manera ininterrompuda tot l'any, hem multiplicat les xerrades informatives específiques per zoom i implementat el WhatsApp, per tal d'arribar a tots els afiliats cada vegada que hi ha un procés important i siguis el primer a assabentar-te i estar informat.

Després de la pandèmia, hem reactivat les visites als centres i les xerrades presencials dels diferents processos educatius. Sabem que el contacte presencial et permet traslladar-nos tot allò que necessites, per això ens desplaçam a tots els centres de totes les illes, exposam les temàtiques que et podem preocupar a l'esplai del centre, i si podem, vos convidam al berenar perquè no hagis d'abandonar la xerrada si havies de sortir a berenar fora.

Al llarg de la pandemia del coronavirus hem incrementat les nostres intervencions a tots els mitjans informatius, meses negociadores i als centres educatius, amb la intenció de fer de l'escola un lloc segur. Vàrem iniciar la campanya “docents des de casa” quan es desconeixia els efectes mortals del virus, per tal de protegir a la comunitat educativa mentre es resolien les investigacions de les afeccions. Vàrem reclamar la vacunació anticipada voluntària pel professorat, si es pretenia retornar a l'activitat lectiva presencial. Vàrem repartir, al llarg de dos anys, material higiènic i sanitari per tots els centres, a tots els docents i a tots els afiliats de manera gratuïta, amb els nostres recursos propis. En total, han estat més de 800.000 mascaretes, 25.000 pantalles facials, més de 50.000 gels hidroalcohòlics, guants i altres materials que ens han encomanat els centres quan no han tingut l'oportunitat d'accedir. D'altra banda, vàrem mantenir l'atenció a les seus establint grups bimbolla a totes les illes, reforçant l'atenció telefònica i per xarxes, amb la intenció de mantenir l'atenció ininterrompuda a tots els afiliats.

El fet d'estar afiliat et permet estar informat de manera immediata, accedint a les novetats via mail, xarxes i whatsapp. A més, l'afiliació et permet desgravar-te part de la quota, disposes del servei del defensor del professor, d'assessoria jurídica i ajuda a qualsevol procés educatiu, a qualsevol de les nostres seus presents a totes les illes, així com de tot l'estat. Mantenim descomptes importants a les formacions i hem ampliat els avantatges a més de 120 empreses, per tal que l'afiliat guanyi més si està amb nosaltres. I tot això ho fem sense cap subvenció de cap govern, la qual cosa ens permet mantenir la nostra independència, on només ens gestionam de la quota dels afiliats i de la formació, ambdues voluntàries. No disposam “d'alliberats extres” d'altres sectors, i ens hem de gestionar amb allò que ens correspon per crèdit horari, obrint les seus dematins, horabaixes i a l'estiu. Hem incorporat l'enviament de material didàctic per correspondència, nous serveis com la declaració de la renda gratuïta pels afiliats, els descomptes als certificats mèdics a totes les illes i altres avantatges que estam ideant.Aquestes són les teves 17 lletres. Les d'ANPE!!

Feim feina per tu, i cada vegada més a prop!!!