Resultat de la recerca

Tornar

ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP
I. Balears 16 Des, 2015

ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP   La Conselleria d'Educació i Universitat ha publicat al BOIB de dia 10 de Desembre que a partir de dia 30 de Desembre els professors especialistes en actiu podran fer el tràmit, al igual que els FP II que varen excloure per no tenir el màster universitari. Tots vosaltres podreu fer el tràmit proper tràmit d’interins.   Si vos adjudiquen plaça haureu de presentar l’annex 4 on adquiriu el compromís de matriculació al màster universitari. En el cas d’ésser un especialista en actiu amb contracte laboral per la qual cosa no vos recomanam fer el tràmit, ja que podeu perdre la plaça anual a canvi d’una substitució de llarga durada (excepte que vulgueu que vos baremin, si entrau per primera vegada a fer feina amb la qual cosa heu de fer 30 dies de funcionari interí ja que d’especialista aquests 30 dies no compten).  

Oposicions
ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP
I. Balears 16 Des, 2015

ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP   La Conselleria d'Educació i Universitat ha publicat al BOIB de dia 10 de Desembre que a partir de dia 30 de Desembre els professors especialistes en actiu podran fer el tràmit, al igual que els FP II que varen excloure per no tenir el màster universitari. Tots vosaltres podreu fer el tràmit proper tràmit d’interins.   Si vos adjudiquen plaça haureu de presentar l’annex 4 on adquiriu el compromís de matriculació al màster universitari. En el cas d’ésser un especialista en actiu amb contracte laboral per la qual cosa no vos recomanam fer el tràmit, ja que podeu perdre la plaça anual a canvi d’una substitució de llarga durada (excepte que vulgueu que vos baremin, si entrau per primera vegada a fer feina amb la qual cosa heu de fer 30 dies de funcionari interí ja que d’especialista aquests 30 dies no compten).  

Oposicions
ANPE CELEBRA EL COMPROMÍS D´INCREMENT DE LA INVERSIÓ EN EDUCACIÓ PER A L´ANY 2016
I. Balears 15 Des, 2015
historico

ANPE CELEBRA EL COMPROMÍS D'INCREMENT DE LA INVERSIÓ EN EDUCACIÓ PER A L'ANY 2016   La Conselleria d'Educació i Universitat ens ha enviat la versió definitiva del document Compromís d'increment de la inversió en Educació per a l'any 2016. La redacció definitiva inclou el compromís de que en el cas que es produeixi un increment dels pressuposts de 2016, es destinarà un percentatge a l'entorn del 30% a educació.  En aquest sentit, des d'ANPE exigirem a la Conselleria d'Educació que tot aquest increment del pressupost en educació es destini íntegrament a l'ensenyament públic.  

Convivència
CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016
I. Balears 15 Des, 2015

CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016   Llistes definitives d'admesos i exclosos. Puntuacions definitives.  

Destinacions provisionals
ANPE CELEBRA EL COMPROMÍS D´INCREMENT DE LA INVERSIÓ EN EDUCACIÓ PER A L´ANY 2016
I. Balears 15 Des, 2015
historico

ANPE CELEBRA EL COMPROMÍS D'INCREMENT DE LA INVERSIÓ EN EDUCACIÓ PER A L'ANY 2016   La Conselleria d'Educació i Universitat ens ha enviat la versió definitiva del document Compromís d'increment de la inversió en Educació per a l'any 2016. La redacció definitiva inclou el compromís de que en el cas que es produeixi un increment dels pressuposts de 2016, es destinarà un percentatge a l'entorn del 30% a educació.  En aquest sentit, des d'ANPE exigirem a la Conselleria d'Educació que tot aquest increment del pressupost en educació es destini íntegrament a l'ensenyament públic.  

Convivència
CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016
I. Balears 15 Des, 2015

CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016   Llistes definitives d'admesos i exclosos. Puntuacions definitives.  

Destinacions provisionals
ANPE ILLES BALEARS, posa a l’abast dels seus AFILIATS i a tots els DOCENTS una nova convocatòria de la prova APTIS
I. Balears 11 Des, 2015

ANPE Illes Balears, Sindicat Independent, posa a l’abast dels seus AFILIATS i a tots els DOCENTS una nova convocatòria de la prova APTIS, títol MERCL, per dia 11 de Gener. Tenim places limitades!!!! 

Històric
ATENCIÓ! EL 26% DE LA PAGA EXTRA RETALLADA AL 2012 I LA NÒMINA ES PAGARÀ EL DIJOUS 17 DE DESEMBRE
I. Balears 11 Des, 2015
historico

ATENCIÓ! EL 26% DE LA PAGA EXTRA RETALLADA AL 2012 I LA NÒMINA ES PAGARÀ EL DIJOUS 17 DE DESEMBRE   Ja és oficial que la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012 es pagarà dia 17 desembre juntament amb la paga del mes de desembre de 2015. - Les persones actives en la nòmina de novembre ho cobraran aquest dia. - Les que s’han jubilat al llarg d’aquest any o han passat a altres administracions no ho han de sol·licitar. Ho cobraran d’ofici el mes de gener. - Les persones que feren la sol·lititud per cobrar la primera part de la recuperació de la paga extra de desembre de 2012, que es va pagar el març de 2015, no ho han de demanar i ho cobraran d’ofici el mes de gener. Els que no estiguin en cap d’aquests supòsits ho han de demanar segons els impressos disponibles: a) Personal que no estigui en situació de servei actiu o assimilat (Model 1) b) Personal que hagi passat a prestar serveis en una administració diferent (Model 2) c) En el cas que el personal de què es tracti hagi mort en entrar en vigor aquesta Llei (Model 3)   Segons la Conselleria aquesta quantia s’imputa dins la declaració de la renda de 2015 i no heu de presentar cap declaració complementària.

Històric
ANPE ILLES BALEARS, posa a l’abast dels seus AFILIATS i a tots els DOCENTS una nova convocatòria de la prova APTIS
I. Balears 11 Des, 2015

ANPE Illes Balears, Sindicat Independent, posa a l’abast dels seus AFILIATS i a tots els DOCENTS una nova convocatòria de la prova APTIS, títol MERCL, per dia 11 de Gener. Tenim places limitades!!!! 

Històric
ATENCIÓ! EL 26% DE LA PAGA EXTRA RETALLADA AL 2012 I LA NÒMINA ES PAGARÀ EL DIJOUS 17 DE DESEMBRE
I. Balears 11 Des, 2015
historico

ATENCIÓ! EL 26% DE LA PAGA EXTRA RETALLADA AL 2012 I LA NÒMINA ES PAGARÀ EL DIJOUS 17 DE DESEMBRE   Ja és oficial que la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012 es pagarà dia 17 desembre juntament amb la paga del mes de desembre de 2015. - Les persones actives en la nòmina de novembre ho cobraran aquest dia. - Les que s’han jubilat al llarg d’aquest any o han passat a altres administracions no ho han de sol·licitar. Ho cobraran d’ofici el mes de gener. - Les persones que feren la sol·lititud per cobrar la primera part de la recuperació de la paga extra de desembre de 2012, que es va pagar el març de 2015, no ho han de demanar i ho cobraran d’ofici el mes de gener. Els que no estiguin en cap d’aquests supòsits ho han de demanar segons els impressos disponibles: a) Personal que no estigui en situació de servei actiu o assimilat (Model 1) b) Personal que hagi passat a prestar serveis en una administració diferent (Model 2) c) En el cas que el personal de què es tracti hagi mort en entrar en vigor aquesta Llei (Model 3)   Segons la Conselleria aquesta quantia s’imputa dins la declaració de la renda de 2015 i no heu de presentar cap declaració complementària.

Històric
MUFACE. ES CONVOQUEN AJUDES DE PROTECCIÓ SOCIOSANITÀRIA DURANT L´ANY 2016
I. Balears 09 Des, 2015

MUFACE. ES CONVOQUEN AJUDES DE PROTECCIÓ SOCIOSANITÀRIA DURANT L'ANY 2016

Històric
MUFACE. ES CONVOQUEN AJUDES DE PROTECCIÓ SOCIOSANITÀRIA DURANT L´ANY 2016
I. Balears 09 Des, 2015

MUFACE. ES CONVOQUEN AJUDES DE PROTECCIÓ SOCIOSANITÀRIA DURANT L'ANY 2016

Històric
ANPE EXIGEIX QUE ELS TEMES ESTRICTAMENT PROFESSIONALS HAN DE SER OBJECTE DE DEBAT I NEGOCIACIÓ EN LA MESA SECTORIAL
I. Balears 08 Des, 2015

ANPE EXIGEIX QUE ELS TEMES ESTRICTAMENT PROFESSIONALS HAN DE SER OBJECTE DE DEBAT I NEGOCIACIÓ EN LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ Davant l'anunci del Ministeri d'Educació que ha rebut l'esborrany del Llibre Blanc, ANPE vol saber si el Ministeri fa seva la proposta i en aquest cas, reclama que els temes que afecten al professorat siguin tractats en la Mesa Sectorial d'Educació. ANPE ha conegut en el dia d'avui que el Ministeri d'Educació té a les seves mans l'esborrany del Llibre Blanc de la Funció Docent no Universitària realitzat pel catedràtic d'Institut José Antonio Marina. El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va a procedir a la distribució d'aquest esborrany al conjunt de la Comunitat Educativa perquè pugui conèixer el seu contingut i realitzar totes aquelles aportacions que es considerin oportunes ANPE vol saber, en primer lloc, si el Ministeri assumeix les propostes del Llibre Blanc i si això és així, exigeix que aquestes propostes siguin lliurades als representants del professorat en el si de la Mesa Sectorial d'Educació. ANPE no participarà en debats amb la Comunitat Educativa ni amb un altre tipus de sectors quan cal tractar temes que afecten a la regulació de les condicions professionals i laborals dels docents. Si el professorat és clau a l'Educació fem propostes serioses i rigoroses en els fòrums i àmbits de negociació establerts en el nostre marc jurídic per així poder avançar en l'elaboració d'un Estatut del professorat. Des d’ANPE hem discrepat de la manera en què s'ha gestat aquest Llibre Blanc, al final de legislatura i en plena campanya electoral, amb una reforma educativa molt qüestionada, sense haver-se revertit totalment les retallades que han afectat als professors i a l'ensenyament públic i sense temps per escometre cap projecte legislatiu. Des de fa molts anys venim demandant i exigint la necessitat d'un Estatut Docent que ha de ser, per definició, una norma bàsica i global i ha de contenir com a elements principals: - La identitat de la professió docent: característiques, codi deontològic i una carta de drets i deures en la qual haurà d'estar regulat tant el dret a la llibertat de càtedra com el règim disciplinari dels docents de la funció pública. - La definició d'un model de funció pública docent compatible amb l'articulació de polítiques pròpies de recursos humans per les comunitats autònomes mantenint el caràcter estatal dels cossos docents. - Els requisits bàsics de la formació inicial del professorat. La regulació bàsica de la formació contínua i dels seus efectes en el desenvolupament de la carrera professional. - El desenvolupament d'un sistema d'accés a la funció pública docent més eficient, que valori els criteris d'experiència i capacitació professional i permeti interessar per la docència als millors estudiants. Aquest nou model d'accés ha d'harmonitzar els seus requisits amb la situació actual del professorat interí. - L'establiment d'una carrera professional motivadora, que permeti un sistema de promoció vertical i horitzontal que incentivi la implicació del professor i les seves bones pràctiques. Aquest model inclou l'avaluació i acreditació de l'acompliment, amb els requisits objectius que prèviament es determinin i ha de contenir la possibilitat de jubilació voluntària anticipada. - Memòria econòmica que asseguri la seva implantació. ANPE reclama al futur govern un Pacte d'Estat que blindi l'Educació enfront d'interessos partidistes per escometre i impulsar els canvis que necessita l'Educació a Espanya en la qual ha d'ocupar un lloc preferent la política del professorat.

Històric
ANPE EXIGEIX QUE ELS TEMES ESTRICTAMENT PROFESSIONALS HAN DE SER OBJECTE DE DEBAT I NEGOCIACIÓ EN LA MESA SECTORIAL
I. Balears 08 Des, 2015

ANPE EXIGEIX QUE ELS TEMES ESTRICTAMENT PROFESSIONALS HAN DE SER OBJECTE DE DEBAT I NEGOCIACIÓ EN LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ Davant l'anunci del Ministeri d'Educació que ha rebut l'esborrany del Llibre Blanc, ANPE vol saber si el Ministeri fa seva la proposta i en aquest cas, reclama que els temes que afecten al professorat siguin tractats en la Mesa Sectorial d'Educació. ANPE ha conegut en el dia d'avui que el Ministeri d'Educació té a les seves mans l'esborrany del Llibre Blanc de la Funció Docent no Universitària realitzat pel catedràtic d'Institut José Antonio Marina. El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va a procedir a la distribució d'aquest esborrany al conjunt de la Comunitat Educativa perquè pugui conèixer el seu contingut i realitzar totes aquelles aportacions que es considerin oportunes ANPE vol saber, en primer lloc, si el Ministeri assumeix les propostes del Llibre Blanc i si això és així, exigeix que aquestes propostes siguin lliurades als representants del professorat en el si de la Mesa Sectorial d'Educació. ANPE no participarà en debats amb la Comunitat Educativa ni amb un altre tipus de sectors quan cal tractar temes que afecten a la regulació de les condicions professionals i laborals dels docents. Si el professorat és clau a l'Educació fem propostes serioses i rigoroses en els fòrums i àmbits de negociació establerts en el nostre marc jurídic per així poder avançar en l'elaboració d'un Estatut del professorat. Des d’ANPE hem discrepat de la manera en què s'ha gestat aquest Llibre Blanc, al final de legislatura i en plena campanya electoral, amb una reforma educativa molt qüestionada, sense haver-se revertit totalment les retallades que han afectat als professors i a l'ensenyament públic i sense temps per escometre cap projecte legislatiu. Des de fa molts anys venim demandant i exigint la necessitat d'un Estatut Docent que ha de ser, per definició, una norma bàsica i global i ha de contenir com a elements principals: - La identitat de la professió docent: característiques, codi deontològic i una carta de drets i deures en la qual haurà d'estar regulat tant el dret a la llibertat de càtedra com el règim disciplinari dels docents de la funció pública. - La definició d'un model de funció pública docent compatible amb l'articulació de polítiques pròpies de recursos humans per les comunitats autònomes mantenint el caràcter estatal dels cossos docents. - Els requisits bàsics de la formació inicial del professorat. La regulació bàsica de la formació contínua i dels seus efectes en el desenvolupament de la carrera professional. - El desenvolupament d'un sistema d'accés a la funció pública docent més eficient, que valori els criteris d'experiència i capacitació professional i permeti interessar per la docència als millors estudiants. Aquest nou model d'accés ha d'harmonitzar els seus requisits amb la situació actual del professorat interí. - L'establiment d'una carrera professional motivadora, que permeti un sistema de promoció vertical i horitzontal que incentivi la implicació del professor i les seves bones pràctiques. Aquest model inclou l'avaluació i acreditació de l'acompliment, amb els requisits objectius que prèviament es determinin i ha de contenir la possibilitat de jubilació voluntària anticipada. - Memòria econòmica que asseguri la seva implantació. ANPE reclama al futur govern un Pacte d'Estat que blindi l'Educació enfront d'interessos partidistes per escometre i impulsar els canvis que necessita l'Educació a Espanya en la qual ha d'ocupar un lloc preferent la política del professorat.

Històric
Dia internacional contra la violència i l'assetjament a l'escola
I. Balears 04 Nov, 2021
5-novembre-_1_

En el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament a l'Escola, ANPE reitera el seu compromís amb la comunitat educativa per erradicar aquesta xacra de la nostra societat

Alumnado Convivència Docents
Concurs de trasllats 2021-2022
I. Balears 03 Nov, 2021
concurs-general-de-trasllats

Obert el tràmit del CGT

Concurs de trasllats
| 53 | 54 | 55 | 56 |
Tornar