Resultat de la recerca

Tornar

I. Balears 30 Jun, 2016
ANPE INFORMA QUE LA LLISTA D’INTERINS DEFINITIVA ES PUBLICARÀ A PARTIR DEL DIA 13 DE JULIOL

ANPE INFORMA QUE LA LLISTA D’INTERINS DEFINITIVA ES PUBLICARÀ A PARTIR DEL DIA 13 DE JULIOL   Ja que els interins podem esmenar la causa d’exclusió per català i pel màstir universitari fins dia 13 de juliol, la Conselleria ens informa que treuran la llista a partir d’aquesta data.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 23 Jun, 2016
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-17

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-17   Adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva: els professors titulars d’un lloc de feina suprimit, els professors desplaçats per manca d’horari, els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva i els professors que hagin sol·licitat el reingrés. També s’assignaran les comissions de serveis, i un segon procés, per l’adjudicació de places pels funcionaris interins. El tràmit pels funcionaris de carrera comença el dia 5 de juliol i durarà fins al 6 de juliol. El tràmit pels funcionaris interins comença el dia 18 de juliol i durarà fins al 21 de juliol.   Les places s’han d’adjudicar d’acord amb l’ordre següent:   1r. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per formar part dels equips directius dels centres docents.   2n. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.   3r. Els professors desplaçats per manca d’horari.   4t. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.   5è. Els professors que han sol·licitat el reingrés.   6è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per participar en la implantació de plans d’innovació pedagógica per a la millora educativa dels centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.   7è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de servei per raons de servei en els centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.   8è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per motius personals, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud. 9è. Els aspirants a funcionaris interins docents.   Si estau afiliats/des a ANPE podeu demanar cita al 971461290 o enviar un email a info@anpe-balears.org i vos ajudarem a fer el tràmit.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 10 Jun, 2016
CONVOCATÒRIA D´INTERINS CURS 2016-2017.Llistes provisionals

CONVOCATÒRIA D'INTERINS CURS 2016-2017   Llistes provisionals d'admesos i exclosos. Teniu set dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució (és a dir, fins divendres 17 de juny).   Per aquells que estau exclosos pel català o el màster universitari, a l’espera del certificat per esmenar aquest requisit, si no arribau a temps per reclamar, vos recordam que teniu, excepcionalment, fins al 13 de juliol per presentar la documentació. El podreu afegir amb una instància més endavant.   

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 10 Jun, 2016
TRÀMIT TELEMÀTIC SETMANAL DE SUBSTITUCIONS

TRÀMIT TELEMÀTIC SETMANAL DE SUBSTITUCIONS   Vos informam que ja no hi haurà més tràmits telemàtics setmanals d'adjudicació de substitucions fins al proper curs. Si surt qualque substitució es cobrirà pel procediment extraordinari.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 31 Maig, 2016
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY)

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY) Resolució de 31 de maig de 2016, per la qual es fan públiques les llistes provisionals.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 12 Maig, 2016
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY)

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY)   El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de quatre dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució de convocatòria, és a dir, fins al dimars 17 de maig.     Cos de professors d’ensenyament secundari   · 0590012 ALEMANY   Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes · 0592001 ALEMANY

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 12 Abr, 2016
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FORMAR PART DE LA LLISTA D’INTERINS 2016-17

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FORMAR PART DE LA LLISTA D’INTERINS 2016-17    El termini per presentar les sol·licituts per participar en la convocatòria és de l’13 al 29 d’abril, ambdós inclosos. El barem ha augmentat a 30 punts i s’han actualitzat certs punts.  Els afiliats/des a ANPE podeu demanar cita cridant al 971461290 i vos ajudarem a fer el tràmit telemàtic.  ATENCIÓ PELS INTERINS QUE HEU FET ELS DOS DARRERS CURSOS DE FORMACIÓ D’ANPE ILLES BALEARS   Vos informam que pels qui heu fet amb nosaltres aquests darrers dos cursos: - DELS ORÍGENS A LA PRÀCTICA CAYCEDIANA, repartits en 3 mòduls de 20h, amb un total de 60 hores - EL AUDIOVISUAL Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN, de 120 hores que acaben el 24 i 27 d’abril els tendreu reconeguts al vostre portal de personal el 25 i 28 d’abril respectivament. Per això vos demanam que faceu ARA un tràmit telemàtic (i així quedar ja registrats a les llistes d’interins), i un altre tràmit, el 26 i 29 d’abril respectivamente, per que vos entri/n i puntuï aquest/s curs/os.       

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Mar, 2016
PUBLICADES AL BOIB LES BASES GENERALS DEL PROCEDIMENT D´INTERINS PELS CURSOS 2016-2017, 2017-2018 I 2018-2019

BASES GENERALS DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ     Aprovar les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 23 Feb, 2016
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia 24 de febrer al dia 2 de març, ambdós inclosos. Les especialitats que s’obrin són:     PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590   0590002 Grec 0590003 Llatí 0590006 Matemàtiques 0590012 Alemany 0590019 Tecnologia 0590107 Informàtica 0590124 Sistemes Electrònics 0590125 Sistemes Electrotècnics i Automàtics 0590803 Cultura Clàssica   PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591   0591203 Estètica 0591209 Manteniment de vehicles 0591218 Perruqueria 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques   PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592   0592001 Alemany 0592012 Italià   PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594   0594407 Cor 0594414 Guitarra 0594422 Percussió 0594435 Dansa Espanyola 0594460 Llenguatge Musical   MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596   0596605 Ebenisteria Artística

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 23 Feb, 2016
BORSA D’AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS

BORSA D’AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS   Borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El termini per presentar la sol·licitud és des del 24/02/2016 fins al 18/03/2016 La sol·licitud un cop impresa, s'ha de signar i registrar d'entrada, juntament amb la documentació requerida, a l'EBAP o bé en qualsevol de les formes establertes a la Llei 30/92. http://oposicions.caib.es/ I després clickau a BORSES PERSONAL LABORAL 2016 i finalment a CATEGORIA PROFESSIONAL AUXILIAR TECNIC EDUCATIU

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 16 Des, 2015
ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP

ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP   La Conselleria d'Educació i Universitat ha publicat al BOIB de dia 10 de Desembre que a partir de dia 30 de Desembre els professors especialistes en actiu podran fer el tràmit, al igual que els FP II que varen excloure per no tenir el màster universitari. Tots vosaltres podreu fer el tràmit proper tràmit d’interins.   Si vos adjudiquen plaça haureu de presentar l’annex 4 on adquiriu el compromís de matriculació al màster universitari. En el cas d’ésser un especialista en actiu amb contracte laboral per la qual cosa no vos recomanam fer el tràmit, ja que podeu perdre la plaça anual a canvi d’una substitució de llarga durada (excepte que vulgueu que vos baremin, si entrau per primera vegada a fer feina amb la qual cosa heu de fer 30 dies de funcionari interí ja que d’especialista aquests 30 dies no compten).  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 16 Des, 2015
ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP

ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP   La Conselleria d'Educació i Universitat ha publicat al BOIB de dia 10 de Desembre que a partir de dia 30 de Desembre els professors especialistes en actiu podran fer el tràmit, al igual que els FP II que varen excloure per no tenir el màster universitari. Tots vosaltres podreu fer el tràmit proper tràmit d’interins.   Si vos adjudiquen plaça haureu de presentar l’annex 4 on adquiriu el compromís de matriculació al màster universitari. En el cas d’ésser un especialista en actiu amb contracte laboral per la qual cosa no vos recomanam fer el tràmit, ja que podeu perdre la plaça anual a canvi d’una substitució de llarga durada (excepte que vulgueu que vos baremin, si entrau per primera vegada a fer feina amb la qual cosa heu de fer 30 dies de funcionari interí ja que d’especialista aquests 30 dies no compten).  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 26 Nov, 2015
PORTAL DEL DOCENT INTERÍ

PORTAL DEL DOCENT INTERÍ   L’objectiu és el de facilitar i agilitar l’accés als processos d’adjudicacions de places amb total transparència.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 26 Nov, 2015
PORTAL DEL DOCENT INTERÍ

PORTAL DEL DOCENT INTERÍ   L’objectiu és el de facilitar i agilitar l’accés als processos d’adjudicacions de places amb total transparència.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Nov, 2015
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   Resolució de dia 16 de novembre de 2015 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Nov, 2015
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   Resolució de dia 16 de novembre de 2015 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 29 Oct, 2015
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I ESPECÍFICA D´INTERINS

Avui es publica al BOIB la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat i durant el curs 2015/2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d'ensenyaments no universitaris.Termini de presentació de sol·licituds: de dia 30 d'octubre al 3 de novembre, ambdós inclosos.A l'enllaç relacionat pots consultar les especialitats objecte de la convocatòria i la resolució completa. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 29 Oct, 2015
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I ESPECÍFICA D´INTERINS

Avui es publica al BOIB la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat i durant el curs 2015/2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d'ensenyaments no universitaris.Termini de presentació de sol·licituds: de dia 30 d'octubre al 3 de novembre, ambdós inclosos.A l'enllaç relacionat pots consultar les especialitats objecte de la convocatòria i la resolució completa. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Sep, 2015
ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS A PARTIR DE LES 15h!

ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS A PARTIR DE LES 15h!   Vos deixam un exemple en imatges al facebook! CONSIDERACIONS GENERALS A partir d’aquest divendres dia 4 de setembre fins la resta de curs, s’adjudicaran les places que s’oferesquin com a substitucions de manera ordinària i voluntària (telemàticament) i extraordinària i obligatòria (telefònicament). La plaça vindrà amb el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. A la plaça vendrà el dia que vos heu d’incorporar.   Quan un interí acabi el contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte (vos recomanam que ens crideu a ANPE, per tal d’ajudar-vos). NOVETATS Els informàtics han creat una pàgina on vindrà recollida i unificada tota la informació referent als funcionaris interins, amb l’enllaç per accedir al tràmit, les places adjudicades i les disponibles, les diferents convocatòries, les llistes d’interins disponibles i la resta d’informació i documentació necessaris per la pressa de possessió i altres gestions. PETICIÓ DE PLACES AL TRÀMIT TELEMÀTIC 1. Al tràmit ordinari, que és voluntari, només poden participar els funcionaris interins admesos. Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h. Aquest procés no té cap penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar l’atur o decaure. Només, se vos ordenarà la tria que faceu ordenant els cossos en l’ordre següent): Grup A - Cos de Primària Grup B - Cos de Secundària Grup C - Formació Professional Grup D - Règim Especial 2. Al tràmit extraordinari, ja és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes si no està justificat. Aquest procediment s’emprarà per les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris interins exclosos. a) RECUPERACIÓ DEL CÒDI DE PARTICIPACIÓ. Els interins amb portal del personal i contrasenya accedeixen com sempre. Pels qui no teniu portal del personal i voleu recuperar el vostre número de registre per accedir obtindreu la contrasenya al vostre email omplint les següents dades: DNI, data de naixement i email.   b) El tràmit sempre estarà disponible a la web de la conselleria, però tan sols deixarà acabar totes les passes des de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h (que és quan estarà actiu).   c) Podreu veure a la pantalla, a nivell informatiu, les funcions que teniu reconegudes. d) A la pantalla següent vos sortirà la convocatòria que podeu triar. e) A la següent veureu les places disponibles, amb el motiu que l’origina i la funció. f) Després veureu una graella on podeu marcar si vos trobau en situació de maternitat la “reserva de plaça” i si és el vostre cas clickau i heu d’adjuntar la documentació adient fins a tres dies després com a màxim. g) Finalment, per guardar la tria de places heu d’arribar fins a la passa, així queda guardada la vostra tria i podeu tornar enrere per fer modificacions. h) Els 55 decaiguts no poden entrar en aquest sistema ja que jurídicament no es poden recuperar. i) Els dilluns sortirán les llistes dels adjudicats, amb la relació de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places eliminades. j) Com sempre el darrer tràmit és el bo. k) La llista d’interins estarà actualització contínuament, i a més et permet comptar quantes persones té cada interí per davants a cada funció, illa i tipus de jornada (aquest sistema el vàrem començar a ANPE al mes d’octubre). l) Els interins en actiu podeu veure els vostres tràmits al vostre portal del personal, abaix de tot a l’esquerra on diu “les meves gestions”. Els qui no teniu portal del personal heu d’anar a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ Per qualsevol dubte ens podeu cridar al 971461290.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Sep, 2015
ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS A PARTIR DE LES 15h!

ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS A PARTIR DE LES 15h!   Vos deixam un exemple en imatges al facebook! CONSIDERACIONS GENERALS A partir d’aquest divendres dia 4 de setembre fins la resta de curs, s’adjudicaran les places que s’oferesquin com a substitucions de manera ordinària i voluntària (telemàticament) i extraordinària i obligatòria (telefònicament). La plaça vindrà amb el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. A la plaça vendrà el dia que vos heu d’incorporar.   Quan un interí acabi el contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte (vos recomanam que ens crideu a ANPE, per tal d’ajudar-vos). NOVETATS Els informàtics han creat una pàgina on vindrà recollida i unificada tota la informació referent als funcionaris interins, amb l’enllaç per accedir al tràmit, les places adjudicades i les disponibles, les diferents convocatòries, les llistes d’interins disponibles i la resta d’informació i documentació necessaris per la pressa de possessió i altres gestions. PETICIÓ DE PLACES AL TRÀMIT TELEMÀTIC 1. Al tràmit ordinari, que és voluntari, només poden participar els funcionaris interins admesos. Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h. Aquest procés no té cap penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar l’atur o decaure. Només, se vos ordenarà la tria que faceu ordenant els cossos en l’ordre següent): Grup A - Cos de Primària Grup B - Cos de Secundària Grup C - Formació Professional Grup D - Règim Especial 2. Al tràmit extraordinari, ja és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes si no està justificat. Aquest procediment s’emprarà per les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris interins exclosos. a) RECUPERACIÓ DEL CÒDI DE PARTICIPACIÓ. Els interins amb portal del personal i contrasenya accedeixen com sempre. Pels qui no teniu portal del personal i voleu recuperar el vostre número de registre per accedir obtindreu la contrasenya al vostre email omplint les següents dades: DNI, data de naixement i email.   b) El tràmit sempre estarà disponible a la web de la conselleria, però tan sols deixarà acabar totes les passes des de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h (que és quan estarà actiu).   c) Podreu veure a la pantalla, a nivell informatiu, les funcions que teniu reconegudes. d) A la pantalla següent vos sortirà la convocatòria que podeu triar. e) A la següent veureu les places disponibles, amb el motiu que l’origina i la funció. f) Després veureu una graella on podeu marcar si vos trobau en situació de maternitat la “reserva de plaça” i si és el vostre cas clickau i heu d’adjuntar la documentació adient fins a tres dies després com a màxim. g) Finalment, per guardar la tria de places heu d’arribar fins a la passa, així queda guardada la vostra tria i podeu tornar enrere per fer modificacions. h) Els 55 decaiguts no poden entrar en aquest sistema ja que jurídicament no es poden recuperar. i) Els dilluns sortirán les llistes dels adjudicats, amb la relació de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places eliminades. j) Com sempre el darrer tràmit és el bo. k) La llista d’interins estarà actualització contínuament, i a més et permet comptar quantes persones té cada interí per davants a cada funció, illa i tipus de jornada (aquest sistema el vàrem començar a ANPE al mes d’octubre). l) Els interins en actiu podeu veure els vostres tràmits al vostre portal del personal, abaix de tot a l’esquerra on diu “les meves gestions”. Els qui no teniu portal del personal heu d’anar a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ Per qualsevol dubte ens podeu cridar al 971461290.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 28 Ago, 2015
INFORMACIONS PELS INTERINS

INFORMACIÓ DEL TRÀMIT SETMANAL   Des d’ANPE calculam que durant el mes de setembre i octubre la conselleria oferirà entre 400-500 places, així que vos demanam que penseu a fer el tràmit setamanl d’adjudicacions de places. Així doncs, pensau que poden sortir:   -VS (vacants sobrevingudes) per una jubilació o una comissió de serveis atorgada al mes d’Agost o posterior. En aquests casos es cobra i puntua l’estiu. Pensam que n’hi haurà bastants!   -Substitucions: generades per malalties, embarassos, permisos de maternitat, etc,…i la durada dependrà del tipus de baixa. No es cobra ni puntua l’estiu, però cobrareu vacances de Nadal i Pasqua sempre que continueu al mateix centre. Si canviau, no.   Teniu en compte que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència van per davant de tots, independentment de la puntuació. Després va per puntuació.       INFORMACIÓ PELS INTERINS QUE HEU DE PRENDRE POSSESSIÓ DE LA VOSTRA PLAÇA L’1 DE SETEMBRE   Fa dos anys, a proposta d’ANPE, vàrem aconseguir que els interins que canviau d’illa, pogueu anar al centre antic (el de l’any passat) a fer els exàmens de setembre, i allà mateix, prengueu possessió de la vostra plaça (al centre d’enguany) i així vos estalviau un viatge. Això ha quedat reflectit en la normativa de la següent manera: Al BOIB 91 de 20 de Juliol de 2015, va sortir la Resolució amb la convocatoria, i a l’apartat 15 diu:   “... Si la presa de possessió i la incorporació efectiva no es produeixen el dia assenyalat i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l’aspirant restarà exclòs de la borsa.   ... S’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 8 de setembre. En aquest cas, el funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació i ha d’enviar-li per fax la documentació de la presa de possessió dia 1 de setembre.   …Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.   Si no es compleixen aquestes obligacions, s’entendrà que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.”   També vos recordam, que els documents a entregar el dia 1 de setembre per formalitzar el contracte amb la Conselleria d’Educació: a)     ANNEX 1: per posar les dades bancàries si és la primera vegada que feis feina a l’ensenyament públic.  També pensau que aquest model serveix per mantenir estable l’IRPF, de fet, a mode de recomanació, pensau que vos orientam que aproximadament tengueu un 19% pels qui sou de secundària i un 17% pels del cos de mestres (aquesta dada és orientativa). b)     ANNEX 2: declaració jurada. c)     ANNEX 3: dades personals. d)     MODEL 145: un per vosaltres i l’altre per l’Administració. e)     La sol·licitud d’adreça electrònica. f)      Full de presa de possessió (introduint el vostre DNI). g)     El full de cessament.   Pels qui feis feina cada any és suficient entregar la pressa de possessió i, si voleu, l’annex 1 amb l’IRPF que desitjau canviar per tot l’any!  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 28 Ago, 2015
INFORMACIONS PELS INTERINS

INFORMACIÓ DEL TRÀMIT SETMANAL   Des d’ANPE calculam que durant el mes de setembre i octubre la conselleria oferirà entre 400-500 places, així que vos demanam que penseu a fer el tràmit setamanl d’adjudicacions de places. Així doncs, pensau que poden sortir:   -VS (vacants sobrevingudes) per una jubilació o una comissió de serveis atorgada al mes d’Agost o posterior. En aquests casos es cobra i puntua l’estiu. Pensam que n’hi haurà bastants!   -Substitucions: generades per malalties, embarassos, permisos de maternitat, etc,…i la durada dependrà del tipus de baixa. No es cobra ni puntua l’estiu, però cobrareu vacances de Nadal i Pasqua sempre que continueu al mateix centre. Si canviau, no.   Teniu en compte que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència van per davant de tots, independentment de la puntuació. Després va per puntuació.       INFORMACIÓ PELS INTERINS QUE HEU DE PRENDRE POSSESSIÓ DE LA VOSTRA PLAÇA L’1 DE SETEMBRE   Fa dos anys, a proposta d’ANPE, vàrem aconseguir que els interins que canviau d’illa, pogueu anar al centre antic (el de l’any passat) a fer els exàmens de setembre, i allà mateix, prengueu possessió de la vostra plaça (al centre d’enguany) i així vos estalviau un viatge. Això ha quedat reflectit en la normativa de la següent manera: Al BOIB 91 de 20 de Juliol de 2015, va sortir la Resolució amb la convocatoria, i a l’apartat 15 diu:   “... Si la presa de possessió i la incorporació efectiva no es produeixen el dia assenyalat i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l’aspirant restarà exclòs de la borsa.   ... S’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 8 de setembre. En aquest cas, el funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació i ha d’enviar-li per fax la documentació de la presa de possessió dia 1 de setembre.   …Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.   Si no es compleixen aquestes obligacions, s’entendrà que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.”   També vos recordam, que els documents a entregar el dia 1 de setembre per formalitzar el contracte amb la Conselleria d’Educació: a)     ANNEX 1: per posar les dades bancàries si és la primera vegada que feis feina a l’ensenyament públic.  També pensau que aquest model serveix per mantenir estable l’IRPF, de fet, a mode de recomanació, pensau que vos orientam que aproximadament tengueu un 19% pels qui sou de secundària i un 17% pels del cos de mestres (aquesta dada és orientativa). b)     ANNEX 2: declaració jurada. c)     ANNEX 3: dades personals. d)     MODEL 145: un per vosaltres i l’altre per l’Administració. e)     La sol·licitud d’adreça electrònica. f)      Full de presa de possessió (introduint el vostre DNI). g)     El full de cessament.   Pels qui feis feina cada any és suficient entregar la pressa de possessió i, si voleu, l’annex 1 amb l’IRPF que desitjau canviar per tot l’any!  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 24 Ago, 2015
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D´INTERINS

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D'INTERINS   Aquí teniu el llistat provisional amb l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat. Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat. També teniu la pressa de possessió per presentar al centre on t'han adjudicat el dia 1 de setembre.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 24 Ago, 2015
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D´INTERINS

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D'INTERINS   Aquí teniu el llistat provisional amb l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat. Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat. També teniu la pressa de possessió per presentar al centre on t'han adjudicat el dia 1 de setembre.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 19 Ago, 2015
ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!

ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació. Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat.   Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Vos recordam que demà dijous 20 i divendres 21 d’Agost obrirem de les 10 a les 13 hores per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El dilluns 24 d’Agost surtirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3000 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 450 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)      

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 19 Ago, 2015
ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!

ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació. Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat.   Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Vos recordam que demà dijous 20 i divendres 21 d’Agost obrirem de les 10 a les 13 hores per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El dilluns 24 d’Agost surtirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3000 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 450 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)      

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 13 Ago, 2015
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES   Vos adjuntam el calendari dels diferents processos pel mes d’Agost. Com ja sabeu, els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar visualment que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa només vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).     Els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, seguint l’ordre per blocs. Si voleu tenir llibertat de tria, heu de renunciar al pacte, la qual cosa és una decisió vostra. El pacte signat garanteix 24 mesos de feina i puntuació segons el signat. Així, si no renunciau, heu de seleccionar totes les places segons l’ordre següent: 1. Totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa. 2. Totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa. 3. Totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa. 4. Totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa. 5. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries). 6. Totes les places a altres illes a jornada completa. 7. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries).     La resta d’interins admesos a les llistes heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, i els interins exclosos no l’han de fer. D’aquesta manera, podeu seleccionar totes les places que vulgueu en funció del que vàreu seleccionar al primer tràmit. Per cobrar l’atur, és suficient si seleccionau una sola plaça i no vos l’adjudiquen, de la mateixa manera que per combinar el cobrament de mitja jornada més l’atur.   A la seu d’ANPE atendrem telefònicament als afiliats/des que ens crideu, i ajudarem presencialment a tots aquells que ens heu demanat cita prèvia.   Els interins que s’oblidin de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, si no que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre: Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos (ja que no es una tria ”cremallera” com sempre hem defensat) i encara que ordenem les places com vulguem, al final, el programa totes les places seguint aquest criteri.   És important saber que: a) Totes les places que s’adjudiquen a l’agost són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N).  Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 11 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny).   b) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim.     Finalment vos recordam que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar els docents de determinades especialitats.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 13 Ago, 2015
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES   Vos adjuntam el calendari dels diferents processos pel mes d’Agost. Com ja sabeu, els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar visualment que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa només vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).     Els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, seguint l’ordre per blocs. Si voleu tenir llibertat de tria, heu de renunciar al pacte, la qual cosa és una decisió vostra. El pacte signat garanteix 24 mesos de feina i puntuació segons el signat. Així, si no renunciau, heu de seleccionar totes les places segons l’ordre següent: 1. Totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa. 2. Totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa. 3. Totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa. 4. Totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa. 5. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries). 6. Totes les places a altres illes a jornada completa. 7. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries).     La resta d’interins admesos a les llistes heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, i els interins exclosos no l’han de fer. D’aquesta manera, podeu seleccionar totes les places que vulgueu en funció del que vàreu seleccionar al primer tràmit. Per cobrar l’atur, és suficient si seleccionau una sola plaça i no vos l’adjudiquen, de la mateixa manera que per combinar el cobrament de mitja jornada més l’atur.   A la seu d’ANPE atendrem telefònicament als afiliats/des que ens crideu, i ajudarem presencialment a tots aquells que ens heu demanat cita prèvia.   Els interins que s’oblidin de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, si no que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre: Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos (ja que no es una tria ”cremallera” com sempre hem defensat) i encara que ordenem les places com vulguem, al final, el programa totes les places seguint aquest criteri.   És important saber que: a) Totes les places que s’adjudiquen a l’agost són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N).  Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 11 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny).   b) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim.     Finalment vos recordam que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar els docents de determinades especialitats.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 11 Ago, 2015
ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS

ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS   Aquí teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació d'interins i relació d’interins de pacte (desplaçats i no desplaçats).   Els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).  Les reclamacions se poden fer només dimecres 12 d’Agost. La resta d’interins, així com els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost.   També teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació, que encara poden modificar els centres. El dia 13 d’Agost sortirà la relació definitiva de vacants així com el llistat definitiu d’interins.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 11 Ago, 2015
ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS

ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS   Aquí teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació d'interins i relació d’interins de pacte (desplaçats i no desplaçats).   Els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).  Les reclamacions se poden fer només dimecres 12 d’Agost. La resta d’interins, així com els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost.   També teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació, que encara poden modificar els centres. El dia 13 d’Agost sortirà la relació definitiva de vacants així com el llistat definitiu d’interins.

Llegir més
#Oposicions
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tornar