Resultat de la recerca

Tornar

I. Balears 04 Ago, 2016
TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ PELS INTERINS AMB PLAÇA ADJUDICADA

S'ha activat, al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ, el tràmit d'informació prèvia a la presa de possessió.S'ha de realitzar abnas del 31 d'agost, per tal que dia 1 de setembre formalitzar la presa de possessió al centre adjudicat.Recordau que tot el personal interí a qui s'ha adjudicat una plaça ha de fer el tràmit obligatòriament, abans de formalitzar la presa de possessió al centre. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Ago, 2016
INTERINS QUE HAN DE FER EXÀMENS DE SETEMBRE

INTERINS QUE HAN DE FER EXÀMENS DE SETEMBRE   PELS INTERINS QUE TENIU QUE FER ELS EXÀMENS DE SETEMBRE, RECORDAU que podeu ajornar la vostra presa de possessió si teniu exàmens pendents, abans del 7 de setembre. S'entén com a causa justificada la necessitat d'acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 02 Ago, 2016
PORTAL DEL DOCENT INTERÍ! DISPONIBLE/NO DISPONIBLE

PORTAL DEL DOCENT INTERÍ! DISPONIBLE/NO DISPONIBLE     S'han activat el PORTAL DOCENT DE l'INTERI   1-     Per a consultar la posició a les borses d'interins. 2-     Fer el tràmit telemàtic per CANVIAR LA SITUACIÓ DE DISPONIBILITAT.   Podeu accedir al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ a través del següent enllaç: http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1604110947161872175304    

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 27 Jul, 2016
ATENCIÓ INTERINS! LLISTA DEFINITIVA D’AJUDICACIONS I DARRERES INFORMACIONS

ATENCIÓ INTERINS! LLISTA DEFINITIVA D’AJUDICACIONS I DARRERES INFORMACIONS   Aquí teniu la llista definitiva d’ajudicacions! Recordau que:   -      Aquells que heu tret plaça al Juliol, heu de realitzar el tràmit telemàtic Previ de Presa de Possessió abans de l'1 de setembre (estarà disponible des de l’1 al 31 d’agost). Per completar la pressa de possessió vos heu de presentar al vostre centre l’1 de setembre, per tal de fer efectiva la presa de possessió.   -      Per la resta d’interins, també s’obrirà el tràmit telemàtic on podeu canviar la vostra situació de disponible o no disponible.   Penjarem els enllaços en aquests tràmits més endavant a la nostra web i al nostre Facebook.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 26 Jul, 2016
ATENCIÓ! INFORMACIÓ PER LES INTERINES EN PERÍODE D’EMBARÀS, DE MATERNITAT O DE PATERNITAT, D’ADOPCIÓ O D’ACOLLIMENT

ATENCIÓ! INFORMACIÓ  PER LES INTERINES EN PERÍODE D’EMBARÀS, DE MATERNITAT O DE PATERNITAT, D’ADOPCIÓ O D’ACOLLIMENT PERMANENT O PREADOPTIU     Les funcionàries interines amb vacant adjudicada aquest mes de juliol podeu demanar la renúncia justificada amb/o sense reserva de plaça mitjançant un expos/sol·licit que heu de registrar a la Conselleria d’Educació.   En aquest cas, si reservau la plaça, aquesta s’ha d’oferir en el procés d’adjudicació de substitucions corresponent a partir del setembre. El nou aspirant al qual se li adjudiqui la plaça hi romandrà mentre es mantingui la causa que va donar lloc a la reserva. La plaça es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que van donar lloc a la reserva de plaça.            1. En el cas de tenir vacant adjudicada i la data de part abans del 31 d’agost podeu fer la renúncia justifica, amb reserva de plaça i ajornar la pressa de possessió fins que acabi el permís de maternitat (aportant el llibre de família i baixa maternal). Després heu de prendre possessió de la plaça, i després acabar de gaudir de la resta de permisos que vos pertoquin.            2. En el cas de tenir vacant adjudicada i la data de després de l’1 de setembre, heu de prendre possessió i quan arribi el moment de gaudir del permís de part podeu fer la renúncia justifica, amb reserva de plaça.     El temps d’ajornament de la pressa de possessió computarà a efecte de serveis prestats i d’experiència docent, quan el motiu és per maternitat, paternitat, adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu i gaudint de la prestació per risc durant l’embaràs o lactància natural. Llegiu bé els BOIBs.     Per poder optar a l’ajornament de la presa de possessió, el funcionari interí o l’aspirant ho ha de sol·licitar per escrit, juntament amb la documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits habilitants en els terminis establerts en l’apartat 3 de la base quinzena.   A més, heu de tenir present que teniu dues ajudes econòmiques disponibles:   -Una de 38 euros mensuals del fons social de la Conselleria d’Educació. -Una ajuda de 100 euros mensuals durant 3 anys de l’Estat.     Per gestionar tots els permisos que podeu gaudir i les prestacions que teniu vos recomanam que vengue a la nostra seu.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 22 Jul, 2016
MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS

MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS I RELACIÓ DE LES 5 PLACES ELIMINADES DEL PROCÉS TELEMÀTIC   Per a informació de tots, la Conselleria d’Educació ha penjat una modificació de la llista definitiva d’interins admesos i exclosos, que inclou les reclamacions i recursos fetes per interins que varen reclamar i no varen veure les modificacions que pertocaven a la llista anterior.     Així, vos penjam l’enllaç als següents documents:   a) Modificació de les llistes definitives dels aspirants a funcionaris interins d'admesos i exclosos. b) Les 5 places eliminades del procés d'adjudicació.     Finalment vos recordam que avui dematí, la Conselleria d’Educació manté la intenció de publicar el resultat amb l’adjudicació provisional de les places pels funcionaris interins, al voltant de les 15 h. Vos avisarem de seguida que rebem la informació! 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 22 Jul, 2016
PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIONS DELS FUNCIONARIS INTERINS

PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIONS DELS FUNCIONARIS INTERINS     Ja teniu el llistat d’adjudicació disponible a la web de la Conselleria d’Educació.   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació:   1.    Places del cos de mestres. 2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari. 3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional 4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny     Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES durant el primer trimestre escolar del curs 2016/17.   Vos recordam que dilluns i dimarts de 10 a 13h obrirem la seu per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El plaç de reclamacions será del 23 al 26 de juliol i el 27 de juliol sortirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3550 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 700 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 18 Jul, 2016
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES.Del 18 al 21 de juliol.

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES El segon tràmit telemàtic que durarà del 18 al 21 de juliol. Com a consideracions importants:  a) Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre:  1.    Places del cos de mestres.2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari.3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos i encara que ordenem les places com volguem, al final, el programa les ordenarà totes seguint aquest criteri. b) Totes les places que s’adjudiquen al mes de Juliol són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: T (Pacte): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Es cobra i puntua durant 2 anys (fins a 31 d’Agost de 2018).  V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 9 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny). Teniu un total de 3554 places (990 places del cos de mestres, 1910 de la resta de cossos i 654 mitges jornades places) de les quals 1350 seran de pacte d’estabilitat (2 anys). El pla de millora suposa 349 places (amb el perfil 177), voluntàries i amb el compromís d’apuntar-vos després al curs de formació del CEP que se vos informi al perfil de la plaça. Les places que venen amb un B2 són: de mòduls d’FP, de British Council, de seccions europees, d’erasmus plus, programes internacionals i 5 centres amb un projecte educatiu en llengües estrangeres. Hi ha places amb dues i qualcuna amb tres funcions.   c) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim. Solen fer feina més de 900 interins fent aquestes substitucions anualment. En aquest punt vos recordam que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència tindran prioritat de contractació a partir de l’1 de setembre.  d) Respecte a la DISPONIBILITAT/NO DISPONIBILITAT. Com a novetat vos recordam que podeu possar-vos com a disponibles/no disponibles, així doncs tenim diverses situacions en cas de: d.1) No feis el tràmit: es considerarà com NO disponible i baixa voluntària (NO ATUR). d.2) Si feis el tràmit:  -Però si teniu places disponibles i no en triau cap, quedau com No disponible i baixa voluntària (NO ATUR).-Però si teniu places disponibles i en triau una o més: si no li adjudiquen plaça estarà com a disponible i amb baixa no voluntària (SI ATUR). -Però no té places disponibles de les seves funcions: quedau com Disponible i baixa no voluntària (SI ATUR). e) Una vegada publicades les llistes definitives d'adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic perquè modifiqueu la vostra situació de disponibilitat, de manera que vos podeu posar com a NO DISPONIBLE en qualsevol moment, però en el cas contrari vos podeu posar com DISPONIBLE en qualsevol moment però tendrà efectes el trimestre següent.  Finalment recordau que després de publicar les llistes definitives de les adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió obligatori per tots aquells amb plaça adjudicada, s’ha de fer abans del 31 d’Agost. Teniu un exemple de tràmit telemàtic al nostre facebook! www.facebook.com/anpebalears/  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 01 Jul, 2016
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017   Llistes provisionals dels funcionaris de carrera sense destinació definitiva i llista provisional de vacants (les comissions de serveis per equips directius ja han estat adjudicades). Vos recordam que el tràmit pels funcionaris de carrera comença el dia 5 de juliol i durarà fins al 6 de juliol. Les places que restin de la tria dels funcionaris seran les que quedaran pels funcionaris interins. Pensau que encara és possible que hi hagi modificacions a qualque plaça o s’afegesqui qualcuna, però així podeu començar a pensar en les vostres possibilitats. Bon cap de setmana!

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 30 Jun, 2016
COM, QUAN I QUI COBRA L’ATUR

COM, QUAN I QUI COBRA L’ATUR En referència als interins substituts, que heu acabat el contracte avui (o abans) cobrareu les vacances a raó de 2,5 dies de vacances per mes treballat encara que no arribeu als 165 dies treballats. Així doncs, com a màxim, un interí que fa substitucions, podrà treballar de l’1 de setembre fins al 30 de juny, i li correspondrien 25 dies de vacances (que l’Administració li pagaria) i que l’interí ha de gaudir obligatòriament). Una vegada acabades les vacances, es podrà apuntar a l’atur. Així doncs, tots els interins que vulguin sol·licitar l’atur han de demanar el certificat d’empresa mitjançant el portal del personal. Per cobrar l’atur: 1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)   Entrar al vostre portal del personal, b)   Anar a documents, c)    Sol•licitud de documents, d)   Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)   Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte). 2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)   Consulta b)   Estat sol•licituds c)    Comprovau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)   Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)   Teniu 15 dies per sol·licitar l’atur una vegada hagueu gaudit de les vacances. És important saber que tots els qui teniu vacant, vacant sobrevinguda abans de l’11 de gener o pacte d’estabilitat, puntuau I cobrau l’estiu. Pel proper tràmit, heu de saber que per poder cobrar l’atur, basta que poseu 1 sola plaça al segon tràmit del juliol. També podeu intercalar les mitges jornades com vulgueu, de manera que ja no n’hi ha cap restricció per cobrar l’atur o combinar la mitja jornada amb l’altre mitja de l’atur. No cobrareu l’atur, si no posau cap plaça al segon tràmit de juliol.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 30 Jun, 2016
ANPE INFORMA QUE LA LLISTA D’INTERINS DEFINITIVA ES PUBLICARÀ A PARTIR DEL DIA 13 DE JULIOL

ANPE INFORMA QUE LA LLISTA D’INTERINS DEFINITIVA ES PUBLICARÀ A PARTIR DEL DIA 13 DE JULIOL   Ja que els interins podem esmenar la causa d’exclusió per català i pel màstir universitari fins dia 13 de juliol, la Conselleria ens informa que treuran la llista a partir d’aquesta data.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 23 Jun, 2016
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-17

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-17   Adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva: els professors titulars d’un lloc de feina suprimit, els professors desplaçats per manca d’horari, els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva i els professors que hagin sol·licitat el reingrés. També s’assignaran les comissions de serveis, i un segon procés, per l’adjudicació de places pels funcionaris interins. El tràmit pels funcionaris de carrera comença el dia 5 de juliol i durarà fins al 6 de juliol. El tràmit pels funcionaris interins comença el dia 18 de juliol i durarà fins al 21 de juliol.   Les places s’han d’adjudicar d’acord amb l’ordre següent:   1r. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per formar part dels equips directius dels centres docents.   2n. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.   3r. Els professors desplaçats per manca d’horari.   4t. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.   5è. Els professors que han sol·licitat el reingrés.   6è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per participar en la implantació de plans d’innovació pedagógica per a la millora educativa dels centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.   7è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de servei per raons de servei en els centres educatius, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.   8è. Els professors que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis per motius personals, sempre que hi hagi places que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud. 9è. Els aspirants a funcionaris interins docents.   Si estau afiliats/des a ANPE podeu demanar cita al 971461290 o enviar un email a info@anpe-balears.org i vos ajudarem a fer el tràmit.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 10 Jun, 2016
CONVOCATÒRIA D´INTERINS CURS 2016-2017.Llistes provisionals

CONVOCATÒRIA D'INTERINS CURS 2016-2017   Llistes provisionals d'admesos i exclosos. Teniu set dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució (és a dir, fins divendres 17 de juny).   Per aquells que estau exclosos pel català o el màster universitari, a l’espera del certificat per esmenar aquest requisit, si no arribau a temps per reclamar, vos recordam que teniu, excepcionalment, fins al 13 de juliol per presentar la documentació. El podreu afegir amb una instància més endavant.   

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 10 Jun, 2016
TRÀMIT TELEMÀTIC SETMANAL DE SUBSTITUCIONS

TRÀMIT TELEMÀTIC SETMANAL DE SUBSTITUCIONS   Vos informam que ja no hi haurà més tràmits telemàtics setmanals d'adjudicació de substitucions fins al proper curs. Si surt qualque substitució es cobrirà pel procediment extraordinari.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 31 Maig, 2016
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY)

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY) Resolució de 31 de maig de 2016, per la qual es fan públiques les llistes provisionals.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 12 Maig, 2016
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY)

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES (ALEMANY)   El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de quatre dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució de convocatòria, és a dir, fins al dimars 17 de maig.     Cos de professors d’ensenyament secundari   · 0590012 ALEMANY   Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes · 0592001 ALEMANY

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 12 Abr, 2016
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FORMAR PART DE LA LLISTA D’INTERINS 2016-17

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FORMAR PART DE LA LLISTA D’INTERINS 2016-17    El termini per presentar les sol·licituts per participar en la convocatòria és de l’13 al 29 d’abril, ambdós inclosos. El barem ha augmentat a 30 punts i s’han actualitzat certs punts.  Els afiliats/des a ANPE podeu demanar cita cridant al 971461290 i vos ajudarem a fer el tràmit telemàtic.  ATENCIÓ PELS INTERINS QUE HEU FET ELS DOS DARRERS CURSOS DE FORMACIÓ D’ANPE ILLES BALEARS   Vos informam que pels qui heu fet amb nosaltres aquests darrers dos cursos: - DELS ORÍGENS A LA PRÀCTICA CAYCEDIANA, repartits en 3 mòduls de 20h, amb un total de 60 hores - EL AUDIOVISUAL Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN, de 120 hores que acaben el 24 i 27 d’abril els tendreu reconeguts al vostre portal de personal el 25 i 28 d’abril respectivament. Per això vos demanam que faceu ARA un tràmit telemàtic (i així quedar ja registrats a les llistes d’interins), i un altre tràmit, el 26 i 29 d’abril respectivamente, per que vos entri/n i puntuï aquest/s curs/os.       

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Mar, 2016
PUBLICADES AL BOIB LES BASES GENERALS DEL PROCEDIMENT D´INTERINS PELS CURSOS 2016-2017, 2017-2018 I 2018-2019

BASES GENERALS DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ     Aprovar les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 23 Feb, 2016
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia 24 de febrer al dia 2 de març, ambdós inclosos. Les especialitats que s’obrin són:     PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590   0590002 Grec 0590003 Llatí 0590006 Matemàtiques 0590012 Alemany 0590019 Tecnologia 0590107 Informàtica 0590124 Sistemes Electrònics 0590125 Sistemes Electrotècnics i Automàtics 0590803 Cultura Clàssica   PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591   0591203 Estètica 0591209 Manteniment de vehicles 0591218 Perruqueria 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques   PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592   0592001 Alemany 0592012 Italià   PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594   0594407 Cor 0594414 Guitarra 0594422 Percussió 0594435 Dansa Espanyola 0594460 Llenguatge Musical   MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596   0596605 Ebenisteria Artística

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 23 Feb, 2016
BORSA D’AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS

BORSA D’AUXILIARS TÈCNICS EDUCATIUS   Borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El termini per presentar la sol·licitud és des del 24/02/2016 fins al 18/03/2016 La sol·licitud un cop impresa, s'ha de signar i registrar d'entrada, juntament amb la documentació requerida, a l'EBAP o bé en qualsevol de les formes establertes a la Llei 30/92. http://oposicions.caib.es/ I després clickau a BORSES PERSONAL LABORAL 2016 i finalment a CATEGORIA PROFESSIONAL AUXILIAR TECNIC EDUCATIU

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 16 Des, 2015
ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP

ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP   La Conselleria d'Educació i Universitat ha publicat al BOIB de dia 10 de Desembre que a partir de dia 30 de Desembre els professors especialistes en actiu podran fer el tràmit, al igual que els FP II que varen excloure per no tenir el màster universitari. Tots vosaltres podreu fer el tràmit proper tràmit d’interins.   Si vos adjudiquen plaça haureu de presentar l’annex 4 on adquiriu el compromís de matriculació al màster universitari. En el cas d’ésser un especialista en actiu amb contracte laboral per la qual cosa no vos recomanam fer el tràmit, ja que podeu perdre la plaça anual a canvi d’una substitució de llarga durada (excepte que vulgueu que vos baremin, si entrau per primera vegada a fer feina amb la qual cosa heu de fer 30 dies de funcionari interí ja que d’especialista aquests 30 dies no compten).  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 16 Des, 2015
ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP

ATENCIÓ INTERINS TÈCNICS D’FP   La Conselleria d'Educació i Universitat ha publicat al BOIB de dia 10 de Desembre que a partir de dia 30 de Desembre els professors especialistes en actiu podran fer el tràmit, al igual que els FP II que varen excloure per no tenir el màster universitari. Tots vosaltres podreu fer el tràmit proper tràmit d’interins.   Si vos adjudiquen plaça haureu de presentar l’annex 4 on adquiriu el compromís de matriculació al màster universitari. En el cas d’ésser un especialista en actiu amb contracte laboral per la qual cosa no vos recomanam fer el tràmit, ja que podeu perdre la plaça anual a canvi d’una substitució de llarga durada (excepte que vulgueu que vos baremin, si entrau per primera vegada a fer feina amb la qual cosa heu de fer 30 dies de funcionari interí ja que d’especialista aquests 30 dies no compten).  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 26 Nov, 2015
PORTAL DEL DOCENT INTERÍ

PORTAL DEL DOCENT INTERÍ   L’objectiu és el de facilitar i agilitar l’accés als processos d’adjudicacions de places amb total transparència.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 26 Nov, 2015
PORTAL DEL DOCENT INTERÍ

PORTAL DEL DOCENT INTERÍ   L’objectiu és el de facilitar i agilitar l’accés als processos d’adjudicacions de places amb total transparència.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Nov, 2015
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   Resolució de dia 16 de novembre de 2015 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Nov, 2015
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   Resolució de dia 16 de novembre de 2015 per la qual s'aprova i es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 29 Oct, 2015
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I ESPECÍFICA D´INTERINS

Avui es publica al BOIB la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat i durant el curs 2015/2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d'ensenyaments no universitaris.Termini de presentació de sol·licituds: de dia 30 d'octubre al 3 de novembre, ambdós inclosos.A l'enllaç relacionat pots consultar les especialitats objecte de la convocatòria i la resolució completa. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 29 Oct, 2015
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA I ESPECÍFICA D´INTERINS

Avui es publica al BOIB la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat i durant el curs 2015/2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d'ensenyaments no universitaris.Termini de presentació de sol·licituds: de dia 30 d'octubre al 3 de novembre, ambdós inclosos.A l'enllaç relacionat pots consultar les especialitats objecte de la convocatòria i la resolució completa. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Sep, 2015
ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS A PARTIR DE LES 15h!

ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS A PARTIR DE LES 15h!   Vos deixam un exemple en imatges al facebook! CONSIDERACIONS GENERALS A partir d’aquest divendres dia 4 de setembre fins la resta de curs, s’adjudicaran les places que s’oferesquin com a substitucions de manera ordinària i voluntària (telemàticament) i extraordinària i obligatòria (telefònicament). La plaça vindrà amb el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. A la plaça vendrà el dia que vos heu d’incorporar.   Quan un interí acabi el contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte (vos recomanam que ens crideu a ANPE, per tal d’ajudar-vos). NOVETATS Els informàtics han creat una pàgina on vindrà recollida i unificada tota la informació referent als funcionaris interins, amb l’enllaç per accedir al tràmit, les places adjudicades i les disponibles, les diferents convocatòries, les llistes d’interins disponibles i la resta d’informació i documentació necessaris per la pressa de possessió i altres gestions. PETICIÓ DE PLACES AL TRÀMIT TELEMÀTIC 1. Al tràmit ordinari, que és voluntari, només poden participar els funcionaris interins admesos. Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h. Aquest procés no té cap penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar l’atur o decaure. Només, se vos ordenarà la tria que faceu ordenant els cossos en l’ordre següent): Grup A - Cos de Primària Grup B - Cos de Secundària Grup C - Formació Professional Grup D - Règim Especial 2. Al tràmit extraordinari, ja és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes si no està justificat. Aquest procediment s’emprarà per les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris interins exclosos. a) RECUPERACIÓ DEL CÒDI DE PARTICIPACIÓ. Els interins amb portal del personal i contrasenya accedeixen com sempre. Pels qui no teniu portal del personal i voleu recuperar el vostre número de registre per accedir obtindreu la contrasenya al vostre email omplint les següents dades: DNI, data de naixement i email.   b) El tràmit sempre estarà disponible a la web de la conselleria, però tan sols deixarà acabar totes les passes des de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h (que és quan estarà actiu).   c) Podreu veure a la pantalla, a nivell informatiu, les funcions que teniu reconegudes. d) A la pantalla següent vos sortirà la convocatòria que podeu triar. e) A la següent veureu les places disponibles, amb el motiu que l’origina i la funció. f) Després veureu una graella on podeu marcar si vos trobau en situació de maternitat la “reserva de plaça” i si és el vostre cas clickau i heu d’adjuntar la documentació adient fins a tres dies després com a màxim. g) Finalment, per guardar la tria de places heu d’arribar fins a la passa, així queda guardada la vostra tria i podeu tornar enrere per fer modificacions. h) Els 55 decaiguts no poden entrar en aquest sistema ja que jurídicament no es poden recuperar. i) Els dilluns sortirán les llistes dels adjudicats, amb la relació de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places eliminades. j) Com sempre el darrer tràmit és el bo. k) La llista d’interins estarà actualització contínuament, i a més et permet comptar quantes persones té cada interí per davants a cada funció, illa i tipus de jornada (aquest sistema el vàrem començar a ANPE al mes d’octubre). l) Els interins en actiu podeu veure els vostres tràmits al vostre portal del personal, abaix de tot a l’esquerra on diu “les meves gestions”. Els qui no teniu portal del personal heu d’anar a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ Per qualsevol dubte ens podeu cridar al 971461290.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Sep, 2015
ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS A PARTIR DE LES 15h!

ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS A PARTIR DE LES 15h!   Vos deixam un exemple en imatges al facebook! CONSIDERACIONS GENERALS A partir d’aquest divendres dia 4 de setembre fins la resta de curs, s’adjudicaran les places que s’oferesquin com a substitucions de manera ordinària i voluntària (telemàticament) i extraordinària i obligatòria (telefònicament). La plaça vindrà amb el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. A la plaça vendrà el dia que vos heu d’incorporar.   Quan un interí acabi el contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte (vos recomanam que ens crideu a ANPE, per tal d’ajudar-vos). NOVETATS Els informàtics han creat una pàgina on vindrà recollida i unificada tota la informació referent als funcionaris interins, amb l’enllaç per accedir al tràmit, les places adjudicades i les disponibles, les diferents convocatòries, les llistes d’interins disponibles i la resta d’informació i documentació necessaris per la pressa de possessió i altres gestions. PETICIÓ DE PLACES AL TRÀMIT TELEMÀTIC 1. Al tràmit ordinari, que és voluntari, només poden participar els funcionaris interins admesos. Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h. Aquest procés no té cap penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar l’atur o decaure. Només, se vos ordenarà la tria que faceu ordenant els cossos en l’ordre següent): Grup A - Cos de Primària Grup B - Cos de Secundària Grup C - Formació Professional Grup D - Règim Especial 2. Al tràmit extraordinari, ja és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes si no està justificat. Aquest procediment s’emprarà per les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris interins exclosos. a) RECUPERACIÓ DEL CÒDI DE PARTICIPACIÓ. Els interins amb portal del personal i contrasenya accedeixen com sempre. Pels qui no teniu portal del personal i voleu recuperar el vostre número de registre per accedir obtindreu la contrasenya al vostre email omplint les següents dades: DNI, data de naixement i email.   b) El tràmit sempre estarà disponible a la web de la conselleria, però tan sols deixarà acabar totes les passes des de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h (que és quan estarà actiu).   c) Podreu veure a la pantalla, a nivell informatiu, les funcions que teniu reconegudes. d) A la pantalla següent vos sortirà la convocatòria que podeu triar. e) A la següent veureu les places disponibles, amb el motiu que l’origina i la funció. f) Després veureu una graella on podeu marcar si vos trobau en situació de maternitat la “reserva de plaça” i si és el vostre cas clickau i heu d’adjuntar la documentació adient fins a tres dies després com a màxim. g) Finalment, per guardar la tria de places heu d’arribar fins a la passa, així queda guardada la vostra tria i podeu tornar enrere per fer modificacions. h) Els 55 decaiguts no poden entrar en aquest sistema ja que jurídicament no es poden recuperar. i) Els dilluns sortirán les llistes dels adjudicats, amb la relació de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places eliminades. j) Com sempre el darrer tràmit és el bo. k) La llista d’interins estarà actualització contínuament, i a més et permet comptar quantes persones té cada interí per davants a cada funció, illa i tipus de jornada (aquest sistema el vàrem començar a ANPE al mes d’octubre). l) Els interins en actiu podeu veure els vostres tràmits al vostre portal del personal, abaix de tot a l’esquerra on diu “les meves gestions”. Els qui no teniu portal del personal heu d’anar a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ Per qualsevol dubte ens podeu cridar al 971461290.

Llegir més
#Oposicions
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tornar