Resultat de la recerca

Tornar

I. Balears 01 Sep, 2017
ELS INTERINS QUE HEU QUEDAT PER COBRIR SUBSTITUCIONS PODEU CERCAR LA VOSTRA POSICIÓ A LES LLISTES

ELS INTERINS QUE HEU QUEDAT PER COBRIR SUBSTITUCIONS PODEU CERCAR LA VOSTRA POSICIÓ A LES LLISTES Al portal del docent interí teniu disponible la possibilitat de cercar-vos i comprovar la vostra posició a les llistes d’interins.   Aprofitam per recordar que el tràmit per la següent tria de vacants i substitucions del curs 2017-2018, pels professors interins que no han obtingut plaça, estarà actiu entre els dies 5 de setembre a les 12h i el 7 de setembre a les 12h. Respecte al canvi de disponibilitat, pensa a posar-te com a no disponible si no vols optar a les substitucions del primer trimestre. També recorda que si no vares fer el segon tràmit de juliol i vols estar com a disponible a partir del segon trimestre, ja el pots fer. Pensau que si no heu tret plaça, els primers de la llista en ésser adjudicats seran els majors de 55 anys i 10 anys de serveis, independentment de la puntuació. Després, s’adjudicarà per estricte ordre de puntuació.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 18 Ago, 2017
ATENCIÓ INTERINS AMB TASQUES PENDENTS PELS EXÀMENS DE SETEMBRE

ATENCIÓ INTERINS AMB TASQUES PENDENTS PELS EXÀMENS DE SETEMBRE     NOMÉS PELS INTERINS QUE VAREN TENIR VACANT I TORNEN A TENIR VACANT. Malgrat que l’adscripció administrativa al nou centre dels professors que es traslladen té efectes l'1 de setembre, aquests han d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) en els centres on tenien destinació durant el curs anterior, i s’han d’incorporar efectivament al nou centre en acabar-les; en qualsevol cas, no pot ser després del 7 de setembre. En el cas dels funcionaris interins, sempre que tinguin nomenament per al curs 2017-18, també és d’aplicació, llevat que el nomenament sigui en una illa diferent, i s’ha de tenir en compte que el primer dia del nomenament han de prendre possessió de la plaça.   Respecte a la presa de possessió, s’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme. Si no es compleixen aquestes obligacions, s’ha d’entendre que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.   Perquè quedi clar, els interins amb plaça vacant a una altra illa diferent que el curs anterior, han d’anar al centre anterior per realitzar les tasques pendents (si comencen dia 1 de setembre), avisar al centre nou per telèfon, i finalment prendre possessió del nou centre abans del 7 de setembre (una vegada finalitzades les tasques pendents. Si els exàmens comencen a partir de dia 2 de setembre, han de prendre possessió al centre nou i dia 2 estar al centre antic per realitzar les tasques pendents.  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Ago, 2017
ATENCIÓ INTERINS!

ATENCIÓ INTERINS!   Ja podeu fer el tràmit previ a la presa de possessió. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 09 Ago, 2017
ATENCIÓ INTERINS! CAL SABER...

ATENCIÓ INTERINS! CAL SABER...   A)   TRÀMIT DES SUBSTITUCIONS, LLISTA D’INTERINS DISPONIBLES I CANVI DE DISPONIBILITAT   Ja està operatiu al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ, ja teniu la llista actualitzada d'interins disponibles i podeu comptar la vostra posición filtrant per nom i especialitats. El tràmit per la següent tria de vacants i substitucions del curs 2017-2018, pels professors interins que no han obtingut plaça, estarà actiu entre els dies 5 de setembre a les 12h i el 7 de setembre a les 12h. Respecte al canvi de disponibilitat, pensa a posar-te com a no disponible si no vols optar a les substitucions del primer trimestre. També recorda que si no vares fer el segon tràmit de juliol i vols estar com a disponible a partir del segon trimestre, ja el pots fer.   B)   RESPECTE AL TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ Tots els adjudicats al mes de juliol han de fer el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió, tant interins, com de pacte desplaçats com de pacte no desplaçats.   C)   MAJORS DE 55 ANYS I 10 ANYS D’EXPERIÈNCIA Pensau que si no heu tret plaça, els primers de la llista en ésser adjudicats seran els majors de 55 anys i 10 anys de serveis, independentment de la puntuació. Després, s’adjudicarà per estricte ordre de puntuació.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 03 Ago, 2017
LLISTA DEFINITIVA D’ADJUDICACIÓ D’INTERINS

LLISTA DEFINITIVA D’ADJUDICACIÓ D’INTERINS   Ja tenim la llista amb l’adjudicació definitiva dels funcionaris interins.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 01 Ago, 2017
LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIÓ D’INTERINS

LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIÓ D’INTERINS   Ja tenim la llista amb l’adjudicació provisional dels funcionaris interins. Els interins amb pacte d’estabilitat no desplaçats, romanen a la plaça d’estabilitat i els desplaçats i la resta d’interins vos podeu cercar a la llista d’adjudicació. Les reclamacions només seran demà dia 2 d’agost.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 28 Jul, 2017
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES     El segon tràmit telemàtic que durarà des d’avui 28 fins al 31 de juliol.     Com a consideracions importants:     a) Ja no podeu aportar més documentació ni modificar tipus de plaça, ni jornades ni illes, i la tria és per ordre de puntuació, i dins d’aquesta per puntuació. Quan facis la tria de places et recomanam que cada 20 minuts arribis a la Passa 3 i després tornis enrere per no perdre la informació, ja que així guardes la teva tria i també pots tornar més tard per recuperar-la. Per recuperar un tràmit telemàtic enviat o sense enviar podeu anar a www.seuelectronica.caib.es i després a les meves gestions.   b) Pels que teniu ara el català i el màster de formació, el podeu dur al registre de la Conselleria d’Educació a partir de la publicació de l'adjudicació definitiva de, és a dir, dia 4 d'agost. D’aquesta manera podràs estar admès a la llista i disponible per a la primera adjudicació telemàtica de setembre, on sortiran moltes substitucions.   c) Els funcionaris interins amb pacte d’estabilitat, que romanen a la plaça d’estabilitat sense canvis de perfils (grup 1), i els qui tenen possibilitat de romandre també a la plaça d’estabilitat però han canviat aspectes fonamentals del perfil de la plaça (grup 2).   No desplaçats grup A: Si la plaça es confirma a l’adjudicació definitiva, ja no heu de fer res fins a la presa de possessió.   No desplaçats grup B: Si la plaça es confirma a l’adjudicació definitiva, ja no heu de fer res fins a la presa de possessió.     d) Els funcionaris interins de pacte desplaçats heu de fer el tràmit de triar plaça del 28 al 31 de juliol i encara podràs renunciar al pacte si vols. Recorda que tens garantia de feina (puntuar i cobrar) pel proper curs amb la condició que no triaràs per davant de la resta d'interins, segons la teva puntuació. Pensa que has de posar totes les places a les quals pots optar, d'acord amb les teves opcions que vares marcar al primer tràmit. També, si les tens marcades, pots posar les de mitja jornada voluntàriament, però no hi estàs obligat. Si no t'adjudiquen res en aquest segon tràmit, estàs obligat a participar en el tràmit setmanal de substitucions i posar totes les places, ja que si no hi participes perdràs la condició d'interí de pacte.   e) Heu de tenir en compte que el tràmit el pots fer amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya i anònimament (amb número de registre o de preregistre). A més, les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre:     1.    Places del cos de mestres. 2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari. 3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional 4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos i encara que ordenem les places com volguem, al final, el programa les ordenarà totes seguint aquest criteri.     f) Totes les places que s’adjudiquen al mes de Juliol són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Pensau que segons l’Acord Marc a partir del curs 2017-18, els interins que tenguin 165 dies de feina treballat, tendran un nomenament els dos mesos d'estiu. Per això veureu la següent informació:     V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost.   SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost.   VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost.     Teniu un total de 4000 places vacants per poder triar, més les 1200 substitucions i vacants sobrevingudes que es generaran durant el curs mitjançant substitucions setmanals.   Les places que venen amb un B2 són: de mòduls d’FP, de British Council, de seccions europees, d’erasmus plus, programes internacionals i 5 centres amb un projecte educatiu en llengües estrangeres.   Hi ha places amb dues funcions i s’han intentat juntar places fent itineràncies.     g) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que es farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari.   S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim. Solen fer feina més de 900 interins fent aquestes substitucions anualment. En aquest punt vos recordam que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència tindran prioritat de contractació a partir de l’1 de setembre.     h) Respecte a la DISPONIBILITAT/NO DISPONIBILITAT. Com a novetat vos recordam que podeu posar-vos com a disponibles/no disponibles, així doncs tenim diverses situacions en cas de: h.1) No feis el tràmit: es considerarà com NO disponible i baixa voluntària (NO ATUR).   h.2) Si feis el tràmit:  -Però si teniu places disponibles i no en triau cap, quedau com No disponible i baixa voluntària (NO ATUR).   -Però si teniu places disponibles i en triau una o més: si no li adjudiquen plaça estarà com a disponible i amb baixa no voluntària (SI ATUR). -Però no té places disponibles de les seves funcions: quedau com Disponible i baixa no voluntària (SI ATUR).     i) Respecte a les excepcions de l’ANNEX 4, especialistes o tècnics superiors d’una especialitat de formació professional que pertany a la família professional de l’especialitat o funció sol·licitada en aquesta convocatòria podeu continuar fent feina de funcionari interí, però teniu un període transitori de sis anys per acreditar una de les titulacions acadèmiques, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta Resolució, que capaciten per ocupar, com a funcionari interí, places corresponents a l’especialitat o funció d’aquesta excepció.     En aquest cas, si pertanys a l’excepcionalitat 3.1.5.1, 3.1.5.2 o 3.1.5.3 de la convocatòria, hauràs d’esgotar primer totes les places de les funcions validades per l'annex 4 i després les permeses per l’excepció, però respectant primer l’adjudicació per prioritats de cossos. Els interins d’humanitats acollits a l’excepció 3.1.5.4 i 3.1.5.5 poden triar indistintament, ja que tenen la funció lingüística validada com a funció.     j) Una vegada publicades les llistes definitives d'adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic perquè modifiqueu la vostra situació de disponibilitat, de manera que vos podeu posar com a NO DISPONIBLE en qualsevol moment, però en el cas contrari vos podeu posar com DISPONIBLE en qualsevol moment però tendrà efectes el trimestre següent.     Finalment recordau que després de publicar les llistes definitives de les adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió obligatori per tots aquells amb plaça adjudicada, s’ha de fer abans del 31 d’Agost.       k) Renúncies justificades: Els aspirants disponibles poden renunciar de forma justificada per situació d’embaràs o maternitat, patir una malaltia o incapacitat, força major o circumstàncies excepcionals i per incapacitat per impartir la plaça oferta si aquesta té un caràcter eminentment pràctic.     Teniu un exemple de tràmit telemàtic al nostre facebook!  www.facebook.com/anpebalears/     l) Aquest és el calendari pels funcionaris interins.     28 DE JULIOL llista definitiva de les persones interines de pacte i llista de vacants sense les places de pacte ni dels opositors en pràctiques. 28-31 DE JULIOL tria de places (tràmit  telemàtic) 1 D'AGOST adjudicació provisional 2 D'AGOST presentació de reclamacions (tràmit telemàtic) 4 D'AGOST adjudicació definitiva    

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 26 Jul, 2017
INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS

INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS   Avui ha sortit: a)   Les llistes de l’adjudicació provisional dels funcionaris interins amb pacte d’estabilitat, que romanen a la plaça d’estabilitat sense canvis de perfils (bloc 1), i els qui tenen possibilitat de romandre també a la plaça d’estabilitat però han canviat aspectes fonamentals del perfil de la plaça (bloc 2).   No desplaçats grup A: Si la plaça es confirma a l’adjudicació definitiva, ja no heu de fer res fins la presa de possessió.   No desplaçats grup B: Si la plaça es confirma a l’adjudicació definitiva, ja no heu de fer res fins la presa de possessió.     b)   El llistat provisional dels interins de pacte desplaçats. Has de fer el tràmit de triar plaça del 28 al 31 de juliol i encara podràs renunciar al pacte si vols. Les reclamacions només seran demà dia 27 de juliol, telemàticament.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 20 Jul, 2017
PROFESSORS DE RELIGIÓ

PROFESSORS DE RELIGIÓ   Adjudicació definitiva de les places dels professors de religió catòlica.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 20 Jul, 2017
CONVOCATÒRIA D´INTERINS (Curs 2017-2018)

CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2017-2018)   Tràmit de renúncia al pacte d'estabilitat previ a l'adjudicació.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 19 Jul, 2017
ATENCIÓ INTERINS AMB TASQUES PENDENTS PELS EXÀMENS DE SETEMBRE

ATENCIÓ INTERINS AMB TASQUES PENDENTS PELS EXÀMENS DE SETEMBRE     NOMÉS PELS INTERINS QUE VAREN TENIR VACANT I TORNEN A TENIR VACANT. Malgrat que l’adscripció administrativa al nou centre dels professors que es traslladen té efectes l'1 de setembre, aquests han d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) en els centres on tenien destinació durant el curs anterior, i s’han d’incorporar efectivament al nou centre en acabar-les; en qualsevol cas, no pot ser després del 7 de setembre. En el cas dels funcionaris interins, sempre que tinguin nomenament per al curs 2017-18, també és d’aplicació, llevat que el nomenament sigui en una illa diferent, i s’ha de tenir en compte que el primer dia del nomenament han de prendre possessió de la plaça.   Respecte a la presa de possessió, s’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme. Si no es compleixen aquestes obligacions, s’ha d’entendre que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.   Perquè quedi clar, els interins amb plaça vacant a una altra illa diferent que el curs anterior, han d’anar al centre anterior per realitzar les tasques pendents (si comencen dia 1 de setembre), avisar al centre nou per telèfon, i finalment prendre possessió del nou centre abans del 7 de setembre (una vegada finalitzades les tasques pendents. Si els exàmens comencen a partir de dia 2 de setembre, han de prendre possessió al centre nou i dia 2 estar al centre antic per realitzar les tasques pendents.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 19 Jul, 2017
CALENDARI DELS DIFERENTS PROCESSOS

CALENDARI DELS DIFERENTS PROCESSOS   FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES – OPOSITORS AMB PLAÇA 21 DE JULIOL publicació de vacants 23 I 24 DE JULIOL elecció de places  (tràmit telemàtic) 24 DE JULIOL adjudicació provisional 25 DE JULIOL presentació de reclamacions (tràmit telemàtic) 26 DE JULIOL adjudicació definitiva   FUNCIONARIS INTERINS 21 DE JULIOL publicació de vacants 21-23 DE JULIOL tràmit voluntari per renunciar al pacte d'estabilitat (tràmit telemàtic) 26 DE JULIOL llista provisonal d’interins de pacte: a) No desplaçats (romandran a la plaça que ocupen). b) Desplaçats (triareu plaça al segon tràmit) 27 DE JULIOL reclamacions de les persones interines de pacte (tràmit telemàtic) 28 DE JULIOL llista definitiva de les persones interines de pacte i llista de vacants sense les places de pacte ni dels opositors en pràctiques. 28-31 DE JULIOL tria de places (tràmit  telemàtic) 1 D'AGOST adjudicació provisional 2 D'AGOST presentació de reclamacions (tràmit telemàtic) 4 D'AGOST adjudicació definitiva   ACLARIMENTS   Els interins de pacte no desplaçats no fan la tria de places perquè romandran a la plaça d’estabilitat (excepte que renuncieu al pacte entre el 21 i 23 de juliol).   Els interins de pacte desplaçats, heu de fer el segon tràmit (del 28 al 31 de juliol) per triar plaça segons el que vàreu marcar al primer tràmit. A més, podreu renunciar a la condició de pacte durant aquest tràmit.   Vos recordam que renunciar al pacte d’estabilitat implica romandre a les llistes amb la puntuació que pertoqui, però sense les garanties de feina que puposa el pacte.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 11 Jul, 2017
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Adjudicació provisional per als funcionaris de carrera.   Reclamacions: S’obre un termini d'un dia hàbil perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 01 Jul, 2017
TRÀMIT D´ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS 2017-2018

  TRÀMIT D'ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS 2017-2018 Respecte al procés d’adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitud corresponent, els col·lectius següents:   a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.   a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit. a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari. a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva. a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.   b) Els funcionaris docents en pràctiques. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.   c) Els aspirants a funcionaris interins docents. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 28 al 31 de juliol, ambdós inclusos, és possible que s’amplïi.   Les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte.   c.1. Els aspirants a funcionaris interins de pacte han de participar obligatòriament en aquest procés. Sortirà un llistat amb els interins de pacte no desplaçats, i no hauran de fer el segon tràmit, ja que romandran a la plaça que tenen. Els interins amb pacte que estiguin dins una de les excepcionalitats, mantindran l’excepció.   c.2. Els interins de pacte desplaçats estan obligats a seleccionar totes les places disponibles a què puguin optar. Si no obtenen res, estan obligats a participar en el procediment ordinari de substitucions i han de seleccionar totes les places disponibles. Si l’aspirant no hi participa, s’entén que renuncia al pacte.   c.3. La resta d’interins faran el segon tràmit segons la tria marcada al primer.  Els aspirants a funcionaris interins de pacte poden renunciar a la seva condició entre els dies 21 i 23 de juliol.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 30 Jun, 2017
CONVOCATÒRIA D´INTERINS CURS 2017-2018

CONVOCATÒRIA D'INTERINS CURS 2017-2018   Llistes definitives d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 27 Jun, 2017
COBRAMENT ATUR INTERINS

En referència als interins substituts, que acabu el contracte aquesta setmana (o abans) cobrareu les vacances a raó de 2,5 dies de vacances per mes treballat encara que no arribeu als 165 dies treballats. Així doncs, com a màxim, un interí que fa substitucions, podrà treballar de l’1 de setembre fins al 30 de juny, i li correspondrien 25 dies de vacances (que l’Administració li pagaria) i que l’interí ha de gaudir obligatòriament). Una vegada acabades les vacances, es podrà apuntar a l’atur. Així doncs, tots els interins que vulguin sol·licitar l’atur han de demanar el certificat d’empresa mitjançant el portal del personal.Per cobrar l’atur:1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent:a)   Entrar al vostre portal del personal,b)   Anar a documents,c)    Sol•licitud de documents,d)   Seleccionar certificat d’empresa per l’ature)   Tramita la sol•licitudAixò ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a:a)   Consultab)   Estat sol•licitudsc)    Comprovau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita).d)   Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES:d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012)d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10) Teniu 15 dies per sol·licitar l’atur una vegada hagueu gaudit de les vacances.És important saber que tots els qui teniu vacant, vacant sobrevinguda abans de l’11 de gener o pacte d’estabilitat, puntuau I cobrau l’estiu. Pel proper tràmit, heu de saber que per poder cobrar l’atur, basta que poseu 1 sola plaça al segon tràmit. També podeu intercalar les mitges jornades com vulgueu, de manera que ja no n’hi ha cap restricció per cobrar l’atur o combinar la mitja jornada amb l’altre mitja de l’atur.No cobrareu l’atur, si no posau cap plaça al segon tràmit.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 05 Jun, 2017
RECLAMACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS

RECLAMACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS   Vos recordam que teniu set dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució (és a dir, fins divendres 9 de juny). També teniu el motiu de les causes d’exclusió i el model de reclamacions.   Vos deixam les causes d'exclusió i el model de reclamacions.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Abr, 2017
CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)

CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)  Especialitats: ENSENYAMENT SECUNDARI - Alemany - Informàtica FORMACIÓ PROFESSIONAL - Perruqueria - Serveis de restauració - Sistemes i aplicacions informàtiques ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES - Alemany CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE PALMA - Dansa clàssica - Pas a dues i Danses de caràcter (Partenaire masculí) El termini per presentar els sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria és del 5 a l'11 d'abril, ambdós inclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 28 Feb, 2017
CONVOCATÒRIA D´INTERINS 2017/2018

CONVOCATÒRIA D’INTERINS 2017/2018   El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria pública d'interins per al curs 2017-2018 s’amplia del 2 al 22 de març, tant a efectes d’experiència docent, període de tutorització i de presentació de cursos. El barem se manté a 30 punts. Els afiliats/des a ANPE podeu demanar cita cridant al 971461290 i vos ajudarem a fer el tràmit telemàtic.   INTERINS QUE HEU FET CURSOS DE FORMACIÓ AMB ANPE ILLES BALEARS Vos informam que pels qui heu fet formació presencial i a distància amb nosaltres, ja ens vàrem encarregar de dur al registre del servei de formació de la Conselleria d'Educació totes les actes pertinents. Els qui teniu portal del personal, els cursos vos sortiran registrats a l'apartat de formació externa, abans de finalitzar aquest primer tràmit.   Per precaució, i en darrera instància, també podeu passar a recollir els certificats dels cursos que vos faltin, a partir de dilluns dia 6 de març i adjuntar-los al vostre tràmit.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Feb, 2017
ATENCIÓ INTERINS!

ATENCIÓ INTERINS! El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria pública d'interins per al curs 2017-2018 s’amplia del 2 al 22 de març, tant a efectes d’experiència docent, període de tutorització i de presentació de cursos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 15 Feb, 2017
ATENCIÓ PELS INTERINS QUE HEU FET CURSOS DE FORMACIÓ AMB ANPE ILLES BALEARS

ATENCIÓ PELS INTERINS QUE HEU FET CURSOS DE FORMACIÓ AMB ANPE ILLES BALEARS Vos informam que pels qui heu fet formació presencial i a distància amb nosaltres, ja ens vàrem encarregar de dur al registre del servei de formació de la Conselleria d'Educació totes les actes pertinents. Els qui teniu portal del personal, els cursos vos sortiran registrats a l'apartat de formació externa, abans de finalitzar aquest primer tràmit. Els darrers cursos que entraran a temps, dins aquest primer tràmit d'interins, seran tots aquests que estan ofertats al mes de febrer (i tots els anteriors): -ITINERARIS PER LA DESCONEGUDA SERRA DE LLEVANT -PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS -LA PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL COMO TRANSVERSATILIDAD -ALUMNES D´ALTES CAPACITATS: COM IDENTIFICAR-LOS, ENTENDRE I EDUCAR-LOS (en el cas concret d'aquest curs registrarem les actes el dia 12 de març, amb la qual cosa vos recomanam fer el tràmit els dies 13, 14 i 15 una vegada que hagueu comprovat que apareix al vostre portal del personal. Per seguretat, si qualcú vol el títol d'aquest curs, el podeu venir a recollir a partir de dia 13 i adjuntar-lo presencialment al tràmit). Per precaució, també podeu fer els primers dies un tràmit telemàtic (i així quedar ja registrats a les llistes d'interins), i un altre tràmit, a partir del 13 de març, per tal de vos entri/n i puntuï aquest/s curs/os. El termini per presentar les sol•licituds per participar en la convocatòria és del 2 al 22 de març, ambdós inclosos. El barem es manté a 30 punts. Els afiliats/des a ANPE podeu demanar cita prèvia cridant al 971461290 a partir de dilluns dia 20 de febrer, i vos ajudarem a fer el tràmit telemàtic.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 18 Gen, 2017
NOVA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)

NOVA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)   Llistes definitives d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 22 Des, 2016
COBRAMENT DEL SOU I PAGA EXTRAORDINÀRIA

COBRAMENT DEL SOU I PAGA EXTRAORDINÀRIA Us informam que tots els docents cobrarem, al llarg del dia d’avui (22 de desembre), el sou i la paga extraordinària corresponents en aquest mes desembre de 2016. Els qui tengueu BMN (antiga SA NOSTRA) cobrareu avui, la resta haureu d’esperar a demà.   Bones festes a tots/es!

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 14 Des, 2016
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES   El termini per presentar les sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria és del dia 12 al 21 de desembre, ambdós inclosos. Especialitats convocades: - Informàtica - Sistemes i aplicacions informàtiques - Disseny de producte 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 14 Des, 2016
LLISTES PROVISIONALS D´ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (CURS 2016-2017)   Llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Nov, 2016
OBERTURA EXTRAORDINÀRIA LLISTES D’INTERINS

OBERTURA EXTRAORDINÀRIA LLISTES D’INTERINS El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia  21 al 30 de novembre, ambdós inclosos.   PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590 0590002 Grec 0590003 Llatí 0590011 Anglès 0590012 Alemany 0590107 Informàtica 0590109 Navegació i Instal·lacions marines 0590111 Organització i Processos de manteniment de vehicles 0590124 Sistemes electrònics 0590803 Cultura clàssica PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591 0591201 Cuina i pastisseria 0591202 Equips electrònics 0591203 Estètica 0591206 Instal·lacions electrotècniques 0591209 Manteniment de vehicles 0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines 0591218 Perruqueria 0591226 Serveis de restauració 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592 0592001 Alemany 0592004 Xinès 0592008 Francès 0592011 Anglès 0592012 Italià 0592017 Rus PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594 0594407 Cor 0594421 Orquestra 0594460 Llenguatge musical MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596 0596605 Ebenisteria artística 0596615 Tècniques de joieria i bijuteria 0596618 Tècniques de metall

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 11 Oct, 2016
CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (CURS 2016/2017)

CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (CURS 2016/2017)   Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 22 Sep, 2016
CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES

Publicada avui al BOIB la convocatòria de places de professors especialistes de les funcions: ALEMANY; ITALIÀ; CUINA I PASTISSERIA; SERVEIS DE RESTAURACIÓ; PERRUQUERIA; ESTÈTICA; LLENGUATGE DE SIGNES; EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL; DISSENY DE PRODUCTE; COR; ORQUESTRA; TROMPA.El termini de presentació de sol·licituds de participació és del 23 al 28 de setembre de 2016.Consulta la convocatòria a l'enllaç relacionat. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 15 Sep, 2016
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2016-2017, places vacants i substitucions de determinades funcions. El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia 16 al 20 de setembre, ambdós inclosos. Especialitats objecte de la convocatòria: - PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (Alemany) - PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (Alemany/Italià) - PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (Orquestra/Trompa)

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 31 Ago, 2016
INFORMACIÓ PELS INTERINS

1. PELS INTERINS QUE HEU DE FER ELS EXÁMENS DE SETEMBRE RECORDAU, que podeu ajornar la vostra presa de possessió si teniu exàmens pendents, abans del 7 de setembre. S’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí teniala destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectivas’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. Si és a la mateixa illa dia 1 s'ha d'anar a prendre possessió al nou centre i després anar a l'antic. El funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.   2. TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ PELS INTERINS ADJUDICATS S'ha activat, al PORTAL DEL DOCENT l'INTERÍ, el tràmit d'informació Prèvia a la Presa de Possessió. S’ha de realitzar abans del 31 d’agost, per tal que día 1 de setembre formalitzar la presa de possessió al centre adjudicat. Recordau que tot el personal interí a qui s'ha adjudicat una plaça ha de fer el tràmit, obligatòriament, abans de formalitzar la presa de possessió al centre.   3. DISPONIBLE/NO DISPONIBLE S'ha activat el PORTAL DOCENT DE l'INTERI -          Per a consultar la posició a les borses d'interins. -          Fer el tràmit telemàtic per CANVIAR LA SITUACIÓ DE DISPONIBILITAT (heu de tenir en compte que ja no hi ha tants de motius de renúncia justificada amb la qual cosa heu de tenir present aquesta opció).   4. TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS SETMANAL El tràmit per la següent tria de vacants i substitucions del curs 2016-2017, pels professors interins que no han obtingut plaça, estarà actiu entre els dies 2 i 5 de setembre.

Llegir més
#Oposicions
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tornar