Resultat de la recerca

Tornar

I. Balears 19 Jul, 2017
ATENCIÓ INTERINS AMB TASQUES PENDENTS PELS EXÀMENS DE SETEMBRE

ATENCIÓ INTERINS AMB TASQUES PENDENTS PELS EXÀMENS DE SETEMBRE     NOMÉS PELS INTERINS QUE VAREN TENIR VACANT I TORNEN A TENIR VACANT. Malgrat que l’adscripció administrativa al nou centre dels professors que es traslladen té efectes l'1 de setembre, aquests han d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) en els centres on tenien destinació durant el curs anterior, i s’han d’incorporar efectivament al nou centre en acabar-les; en qualsevol cas, no pot ser després del 7 de setembre. En el cas dels funcionaris interins, sempre que tinguin nomenament per al curs 2017-18, també és d’aplicació, llevat que el nomenament sigui en una illa diferent, i s’ha de tenir en compte que el primer dia del nomenament han de prendre possessió de la plaça.   Respecte a la presa de possessió, s’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme. Si no es compleixen aquestes obligacions, s’ha d’entendre que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.   Perquè quedi clar, els interins amb plaça vacant a una altra illa diferent que el curs anterior, han d’anar al centre anterior per realitzar les tasques pendents (si comencen dia 1 de setembre), avisar al centre nou per telèfon, i finalment prendre possessió del nou centre abans del 7 de setembre (una vegada finalitzades les tasques pendents. Si els exàmens comencen a partir de dia 2 de setembre, han de prendre possessió al centre nou i dia 2 estar al centre antic per realitzar les tasques pendents.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 19 Jul, 2017
CALENDARI DELS DIFERENTS PROCESSOS

CALENDARI DELS DIFERENTS PROCESSOS   FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES – OPOSITORS AMB PLAÇA 21 DE JULIOL publicació de vacants 23 I 24 DE JULIOL elecció de places  (tràmit telemàtic) 24 DE JULIOL adjudicació provisional 25 DE JULIOL presentació de reclamacions (tràmit telemàtic) 26 DE JULIOL adjudicació definitiva   FUNCIONARIS INTERINS 21 DE JULIOL publicació de vacants 21-23 DE JULIOL tràmit voluntari per renunciar al pacte d'estabilitat (tràmit telemàtic) 26 DE JULIOL llista provisonal d’interins de pacte: a) No desplaçats (romandran a la plaça que ocupen). b) Desplaçats (triareu plaça al segon tràmit) 27 DE JULIOL reclamacions de les persones interines de pacte (tràmit telemàtic) 28 DE JULIOL llista definitiva de les persones interines de pacte i llista de vacants sense les places de pacte ni dels opositors en pràctiques. 28-31 DE JULIOL tria de places (tràmit  telemàtic) 1 D'AGOST adjudicació provisional 2 D'AGOST presentació de reclamacions (tràmit telemàtic) 4 D'AGOST adjudicació definitiva   ACLARIMENTS   Els interins de pacte no desplaçats no fan la tria de places perquè romandran a la plaça d’estabilitat (excepte que renuncieu al pacte entre el 21 i 23 de juliol).   Els interins de pacte desplaçats, heu de fer el segon tràmit (del 28 al 31 de juliol) per triar plaça segons el que vàreu marcar al primer tràmit. A més, podreu renunciar a la condició de pacte durant aquest tràmit.   Vos recordam que renunciar al pacte d’estabilitat implica romandre a les llistes amb la puntuació que pertoqui, però sense les garanties de feina que puposa el pacte.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 11 Jul, 2017
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2017-2018   Adjudicació provisional per als funcionaris de carrera.   Reclamacions: S’obre un termini d'un dia hàbil perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 01 Jul, 2017
TRÀMIT D´ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS 2017-2018

  TRÀMIT D'ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS 2017-2018 Respecte al procés d’adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitud corresponent, els col·lectius següents:   a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.   a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit. a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari. a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva. a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.   b) Els funcionaris docents en pràctiques. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.   c) Els aspirants a funcionaris interins docents. El termini per presentar les sol·licituds de places és del 28 al 31 de juliol, ambdós inclusos, és possible que s’amplïi.   Les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte.   c.1. Els aspirants a funcionaris interins de pacte han de participar obligatòriament en aquest procés. Sortirà un llistat amb els interins de pacte no desplaçats, i no hauran de fer el segon tràmit, ja que romandran a la plaça que tenen. Els interins amb pacte que estiguin dins una de les excepcionalitats, mantindran l’excepció.   c.2. Els interins de pacte desplaçats estan obligats a seleccionar totes les places disponibles a què puguin optar. Si no obtenen res, estan obligats a participar en el procediment ordinari de substitucions i han de seleccionar totes les places disponibles. Si l’aspirant no hi participa, s’entén que renuncia al pacte.   c.3. La resta d’interins faran el segon tràmit segons la tria marcada al primer.  Els aspirants a funcionaris interins de pacte poden renunciar a la seva condició entre els dies 21 i 23 de juliol.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 30 Jun, 2017
CONVOCATÒRIA D´INTERINS CURS 2017-2018

CONVOCATÒRIA D'INTERINS CURS 2017-2018   Llistes definitives d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 27 Jun, 2017
COBRAMENT ATUR INTERINS

En referència als interins substituts, que acabu el contracte aquesta setmana (o abans) cobrareu les vacances a raó de 2,5 dies de vacances per mes treballat encara que no arribeu als 165 dies treballats. Així doncs, com a màxim, un interí que fa substitucions, podrà treballar de l’1 de setembre fins al 30 de juny, i li correspondrien 25 dies de vacances (que l’Administració li pagaria) i que l’interí ha de gaudir obligatòriament). Una vegada acabades les vacances, es podrà apuntar a l’atur. Així doncs, tots els interins que vulguin sol·licitar l’atur han de demanar el certificat d’empresa mitjançant el portal del personal.Per cobrar l’atur:1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent:a)   Entrar al vostre portal del personal,b)   Anar a documents,c)    Sol•licitud de documents,d)   Seleccionar certificat d’empresa per l’ature)   Tramita la sol•licitudAixò ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a:a)   Consultab)   Estat sol•licitudsc)    Comprovau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita).d)   Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES:d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012)d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10) Teniu 15 dies per sol·licitar l’atur una vegada hagueu gaudit de les vacances.És important saber que tots els qui teniu vacant, vacant sobrevinguda abans de l’11 de gener o pacte d’estabilitat, puntuau I cobrau l’estiu. Pel proper tràmit, heu de saber que per poder cobrar l’atur, basta que poseu 1 sola plaça al segon tràmit. També podeu intercalar les mitges jornades com vulgueu, de manera que ja no n’hi ha cap restricció per cobrar l’atur o combinar la mitja jornada amb l’altre mitja de l’atur.No cobrareu l’atur, si no posau cap plaça al segon tràmit.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 05 Jun, 2017
RECLAMACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS

RECLAMACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS   Vos recordam que teniu set dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució (és a dir, fins divendres 9 de juny). També teniu el motiu de les causes d’exclusió i el model de reclamacions.   Vos deixam les causes d'exclusió i el model de reclamacions.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Abr, 2017
CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)

CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)  Especialitats: ENSENYAMENT SECUNDARI - Alemany - Informàtica FORMACIÓ PROFESSIONAL - Perruqueria - Serveis de restauració - Sistemes i aplicacions informàtiques ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES - Alemany CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA DE PALMA - Dansa clàssica - Pas a dues i Danses de caràcter (Partenaire masculí) El termini per presentar els sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria és del 5 a l'11 d'abril, ambdós inclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 28 Feb, 2017
CONVOCATÒRIA D´INTERINS 2017/2018

CONVOCATÒRIA D’INTERINS 2017/2018   El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria pública d'interins per al curs 2017-2018 s’amplia del 2 al 22 de març, tant a efectes d’experiència docent, període de tutorització i de presentació de cursos. El barem se manté a 30 punts. Els afiliats/des a ANPE podeu demanar cita cridant al 971461290 i vos ajudarem a fer el tràmit telemàtic.   INTERINS QUE HEU FET CURSOS DE FORMACIÓ AMB ANPE ILLES BALEARS Vos informam que pels qui heu fet formació presencial i a distància amb nosaltres, ja ens vàrem encarregar de dur al registre del servei de formació de la Conselleria d'Educació totes les actes pertinents. Els qui teniu portal del personal, els cursos vos sortiran registrats a l'apartat de formació externa, abans de finalitzar aquest primer tràmit.   Per precaució, i en darrera instància, també podeu passar a recollir els certificats dels cursos que vos faltin, a partir de dilluns dia 6 de març i adjuntar-los al vostre tràmit.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Feb, 2017
ATENCIÓ INTERINS!

ATENCIÓ INTERINS! El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria pública d'interins per al curs 2017-2018 s’amplia del 2 al 22 de març, tant a efectes d’experiència docent, període de tutorització i de presentació de cursos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 15 Feb, 2017
ATENCIÓ PELS INTERINS QUE HEU FET CURSOS DE FORMACIÓ AMB ANPE ILLES BALEARS

ATENCIÓ PELS INTERINS QUE HEU FET CURSOS DE FORMACIÓ AMB ANPE ILLES BALEARS Vos informam que pels qui heu fet formació presencial i a distància amb nosaltres, ja ens vàrem encarregar de dur al registre del servei de formació de la Conselleria d'Educació totes les actes pertinents. Els qui teniu portal del personal, els cursos vos sortiran registrats a l'apartat de formació externa, abans de finalitzar aquest primer tràmit. Els darrers cursos que entraran a temps, dins aquest primer tràmit d'interins, seran tots aquests que estan ofertats al mes de febrer (i tots els anteriors): -ITINERARIS PER LA DESCONEGUDA SERRA DE LLEVANT -PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS -LA PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL COMO TRANSVERSATILIDAD -ALUMNES D´ALTES CAPACITATS: COM IDENTIFICAR-LOS, ENTENDRE I EDUCAR-LOS (en el cas concret d'aquest curs registrarem les actes el dia 12 de març, amb la qual cosa vos recomanam fer el tràmit els dies 13, 14 i 15 una vegada que hagueu comprovat que apareix al vostre portal del personal. Per seguretat, si qualcú vol el títol d'aquest curs, el podeu venir a recollir a partir de dia 13 i adjuntar-lo presencialment al tràmit). Per precaució, també podeu fer els primers dies un tràmit telemàtic (i així quedar ja registrats a les llistes d'interins), i un altre tràmit, a partir del 13 de març, per tal de vos entri/n i puntuï aquest/s curs/os. El termini per presentar les sol•licituds per participar en la convocatòria és del 2 al 22 de març, ambdós inclosos. El barem es manté a 30 punts. Els afiliats/des a ANPE podeu demanar cita prèvia cridant al 971461290 a partir de dilluns dia 20 de febrer, i vos ajudarem a fer el tràmit telemàtic.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 18 Gen, 2017
NOVA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)

NOVA CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2016/2017)   Llistes definitives d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 22 Des, 2016
COBRAMENT DEL SOU I PAGA EXTRAORDINÀRIA

COBRAMENT DEL SOU I PAGA EXTRAORDINÀRIA Us informam que tots els docents cobrarem, al llarg del dia d’avui (22 de desembre), el sou i la paga extraordinària corresponents en aquest mes desembre de 2016. Els qui tengueu BMN (antiga SA NOSTRA) cobrareu avui, la resta haureu d’esperar a demà.   Bones festes a tots/es!

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 14 Des, 2016
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES

CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PROFESSORS ESPECIALISTES   El termini per presentar les sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria és del dia 12 al 21 de desembre, ambdós inclosos. Especialitats convocades: - Informàtica - Sistemes i aplicacions informàtiques - Disseny de producte 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 14 Des, 2016
LLISTES PROVISIONALS D´ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (CURS 2016-2017)   Llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 17 Nov, 2016
OBERTURA EXTRAORDINÀRIA LLISTES D’INTERINS

OBERTURA EXTRAORDINÀRIA LLISTES D’INTERINS El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia  21 al 30 de novembre, ambdós inclosos.   PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590 0590002 Grec 0590003 Llatí 0590011 Anglès 0590012 Alemany 0590107 Informàtica 0590109 Navegació i Instal·lacions marines 0590111 Organització i Processos de manteniment de vehicles 0590124 Sistemes electrònics 0590803 Cultura clàssica PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591 0591201 Cuina i pastisseria 0591202 Equips electrònics 0591203 Estètica 0591206 Instal·lacions electrotècniques 0591209 Manteniment de vehicles 0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines 0591218 Perruqueria 0591226 Serveis de restauració 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592 0592001 Alemany 0592004 Xinès 0592008 Francès 0592011 Anglès 0592012 Italià 0592017 Rus PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594 0594407 Cor 0594421 Orquestra 0594460 Llenguatge musical MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596 0596605 Ebenisteria artística 0596615 Tècniques de joieria i bijuteria 0596618 Tècniques de metall

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 11 Oct, 2016
CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (CURS 2016/2017)

CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (CURS 2016/2017)   Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 22 Sep, 2016
CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES

Publicada avui al BOIB la convocatòria de places de professors especialistes de les funcions: ALEMANY; ITALIÀ; CUINA I PASTISSERIA; SERVEIS DE RESTAURACIÓ; PERRUQUERIA; ESTÈTICA; LLENGUATGE DE SIGNES; EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL; DISSENY DE PRODUCTE; COR; ORQUESTRA; TROMPA.El termini de presentació de sol·licituds de participació és del 23 al 28 de setembre de 2016.Consulta la convocatòria a l'enllaç relacionat. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 15 Sep, 2016
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2016-2017, places vacants i substitucions de determinades funcions. El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia 16 al 20 de setembre, ambdós inclosos. Especialitats objecte de la convocatòria: - PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (Alemany) - PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (Alemany/Italià) - PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (Orquestra/Trompa)

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 31 Ago, 2016
INFORMACIÓ PELS INTERINS

1. PELS INTERINS QUE HEU DE FER ELS EXÁMENS DE SETEMBRE RECORDAU, que podeu ajornar la vostra presa de possessió si teniu exàmens pendents, abans del 7 de setembre. S’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí teniala destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectivas’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. Si és a la mateixa illa dia 1 s'ha d'anar a prendre possessió al nou centre i després anar a l'antic. El funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.   2. TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ PELS INTERINS ADJUDICATS S'ha activat, al PORTAL DEL DOCENT l'INTERÍ, el tràmit d'informació Prèvia a la Presa de Possessió. S’ha de realitzar abans del 31 d’agost, per tal que día 1 de setembre formalitzar la presa de possessió al centre adjudicat. Recordau que tot el personal interí a qui s'ha adjudicat una plaça ha de fer el tràmit, obligatòriament, abans de formalitzar la presa de possessió al centre.   3. DISPONIBLE/NO DISPONIBLE S'ha activat el PORTAL DOCENT DE l'INTERI -          Per a consultar la posició a les borses d'interins. -          Fer el tràmit telemàtic per CANVIAR LA SITUACIÓ DE DISPONIBILITAT (heu de tenir en compte que ja no hi ha tants de motius de renúncia justificada amb la qual cosa heu de tenir present aquesta opció).   4. TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS SETMANAL El tràmit per la següent tria de vacants i substitucions del curs 2016-2017, pels professors interins que no han obtingut plaça, estarà actiu entre els dies 2 i 5 de setembre.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Ago, 2016
TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ PELS INTERINS AMB PLAÇA ADJUDICADA

S'ha activat, al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ, el tràmit d'informació prèvia a la presa de possessió.S'ha de realitzar abnas del 31 d'agost, per tal que dia 1 de setembre formalitzar la presa de possessió al centre adjudicat.Recordau que tot el personal interí a qui s'ha adjudicat una plaça ha de fer el tràmit obligatòriament, abans de formalitzar la presa de possessió al centre. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Ago, 2016
INTERINS QUE HAN DE FER EXÀMENS DE SETEMBRE

INTERINS QUE HAN DE FER EXÀMENS DE SETEMBRE   PELS INTERINS QUE TENIU QUE FER ELS EXÀMENS DE SETEMBRE, RECORDAU que podeu ajornar la vostra presa de possessió si teniu exàmens pendents, abans del 7 de setembre. S'entén com a causa justificada la necessitat d'acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 02 Ago, 2016
PORTAL DEL DOCENT INTERÍ! DISPONIBLE/NO DISPONIBLE

PORTAL DEL DOCENT INTERÍ! DISPONIBLE/NO DISPONIBLE     S'han activat el PORTAL DOCENT DE l'INTERI   1-     Per a consultar la posició a les borses d'interins. 2-     Fer el tràmit telemàtic per CANVIAR LA SITUACIÓ DE DISPONIBILITAT.   Podeu accedir al PORTAL DEL DOCENT INTERÍ a través del següent enllaç: http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1604110947161872175304    

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 27 Jul, 2016
ATENCIÓ INTERINS! LLISTA DEFINITIVA D’AJUDICACIONS I DARRERES INFORMACIONS

ATENCIÓ INTERINS! LLISTA DEFINITIVA D’AJUDICACIONS I DARRERES INFORMACIONS   Aquí teniu la llista definitiva d’ajudicacions! Recordau que:   -      Aquells que heu tret plaça al Juliol, heu de realitzar el tràmit telemàtic Previ de Presa de Possessió abans de l'1 de setembre (estarà disponible des de l’1 al 31 d’agost). Per completar la pressa de possessió vos heu de presentar al vostre centre l’1 de setembre, per tal de fer efectiva la presa de possessió.   -      Per la resta d’interins, també s’obrirà el tràmit telemàtic on podeu canviar la vostra situació de disponible o no disponible.   Penjarem els enllaços en aquests tràmits més endavant a la nostra web i al nostre Facebook.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 26 Jul, 2016
ATENCIÓ! INFORMACIÓ PER LES INTERINES EN PERÍODE D’EMBARÀS, DE MATERNITAT O DE PATERNITAT, D’ADOPCIÓ O D’ACOLLIMENT

ATENCIÓ! INFORMACIÓ  PER LES INTERINES EN PERÍODE D’EMBARÀS, DE MATERNITAT O DE PATERNITAT, D’ADOPCIÓ O D’ACOLLIMENT PERMANENT O PREADOPTIU     Les funcionàries interines amb vacant adjudicada aquest mes de juliol podeu demanar la renúncia justificada amb/o sense reserva de plaça mitjançant un expos/sol·licit que heu de registrar a la Conselleria d’Educació.   En aquest cas, si reservau la plaça, aquesta s’ha d’oferir en el procés d’adjudicació de substitucions corresponent a partir del setembre. El nou aspirant al qual se li adjudiqui la plaça hi romandrà mentre es mantingui la causa que va donar lloc a la reserva. La plaça es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que van donar lloc a la reserva de plaça.            1. En el cas de tenir vacant adjudicada i la data de part abans del 31 d’agost podeu fer la renúncia justifica, amb reserva de plaça i ajornar la pressa de possessió fins que acabi el permís de maternitat (aportant el llibre de família i baixa maternal). Després heu de prendre possessió de la plaça, i després acabar de gaudir de la resta de permisos que vos pertoquin.            2. En el cas de tenir vacant adjudicada i la data de després de l’1 de setembre, heu de prendre possessió i quan arribi el moment de gaudir del permís de part podeu fer la renúncia justifica, amb reserva de plaça.     El temps d’ajornament de la pressa de possessió computarà a efecte de serveis prestats i d’experiència docent, quan el motiu és per maternitat, paternitat, adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu i gaudint de la prestació per risc durant l’embaràs o lactància natural. Llegiu bé els BOIBs.     Per poder optar a l’ajornament de la presa de possessió, el funcionari interí o l’aspirant ho ha de sol·licitar per escrit, juntament amb la documentació acreditativa de trobar-se en algun dels supòsits habilitants en els terminis establerts en l’apartat 3 de la base quinzena.   A més, heu de tenir present que teniu dues ajudes econòmiques disponibles:   -Una de 38 euros mensuals del fons social de la Conselleria d’Educació. -Una ajuda de 100 euros mensuals durant 3 anys de l’Estat.     Per gestionar tots els permisos que podeu gaudir i les prestacions que teniu vos recomanam que vengue a la nostra seu.

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 22 Jul, 2016
MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS

MODIFICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS I RELACIÓ DE LES 5 PLACES ELIMINADES DEL PROCÉS TELEMÀTIC   Per a informació de tots, la Conselleria d’Educació ha penjat una modificació de la llista definitiva d’interins admesos i exclosos, que inclou les reclamacions i recursos fetes per interins que varen reclamar i no varen veure les modificacions que pertocaven a la llista anterior.     Així, vos penjam l’enllaç als següents documents:   a) Modificació de les llistes definitives dels aspirants a funcionaris interins d'admesos i exclosos. b) Les 5 places eliminades del procés d'adjudicació.     Finalment vos recordam que avui dematí, la Conselleria d’Educació manté la intenció de publicar el resultat amb l’adjudicació provisional de les places pels funcionaris interins, al voltant de les 15 h. Vos avisarem de seguida que rebem la informació! 

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 22 Jul, 2016
PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIONS DELS FUNCIONARIS INTERINS

PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADJUDICACIONS DELS FUNCIONARIS INTERINS     Ja teniu el llistat d’adjudicació disponible a la web de la Conselleria d’Educació.   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació:   1.    Places del cos de mestres. 2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari. 3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional 4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny     Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES durant el primer trimestre escolar del curs 2016/17.   Vos recordam que dilluns i dimarts de 10 a 13h obrirem la seu per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El plaç de reclamacions será del 23 al 26 de juliol i el 27 de juliol sortirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3550 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 700 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 18 Jul, 2016
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES.Del 18 al 21 de juliol.

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES El segon tràmit telemàtic que durarà del 18 al 21 de juliol. Com a consideracions importants:  a) Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre:  1.    Places del cos de mestres.2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari.3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos i encara que ordenem les places com volguem, al final, el programa les ordenarà totes seguint aquest criteri. b) Totes les places que s’adjudiquen al mes de Juliol són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: T (Pacte): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Es cobra i puntua durant 2 anys (fins a 31 d’Agost de 2018).  V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 9 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny). Teniu un total de 3554 places (990 places del cos de mestres, 1910 de la resta de cossos i 654 mitges jornades places) de les quals 1350 seran de pacte d’estabilitat (2 anys). El pla de millora suposa 349 places (amb el perfil 177), voluntàries i amb el compromís d’apuntar-vos després al curs de formació del CEP que se vos informi al perfil de la plaça. Les places que venen amb un B2 són: de mòduls d’FP, de British Council, de seccions europees, d’erasmus plus, programes internacionals i 5 centres amb un projecte educatiu en llengües estrangeres. Hi ha places amb dues i qualcuna amb tres funcions.   c) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim. Solen fer feina més de 900 interins fent aquestes substitucions anualment. En aquest punt vos recordam que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència tindran prioritat de contractació a partir de l’1 de setembre.  d) Respecte a la DISPONIBILITAT/NO DISPONIBILITAT. Com a novetat vos recordam que podeu possar-vos com a disponibles/no disponibles, així doncs tenim diverses situacions en cas de: d.1) No feis el tràmit: es considerarà com NO disponible i baixa voluntària (NO ATUR). d.2) Si feis el tràmit:  -Però si teniu places disponibles i no en triau cap, quedau com No disponible i baixa voluntària (NO ATUR).-Però si teniu places disponibles i en triau una o més: si no li adjudiquen plaça estarà com a disponible i amb baixa no voluntària (SI ATUR). -Però no té places disponibles de les seves funcions: quedau com Disponible i baixa no voluntària (SI ATUR). e) Una vegada publicades les llistes definitives d'adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic perquè modifiqueu la vostra situació de disponibilitat, de manera que vos podeu posar com a NO DISPONIBLE en qualsevol moment, però en el cas contrari vos podeu posar com DISPONIBLE en qualsevol moment però tendrà efectes el trimestre següent.  Finalment recordau que després de publicar les llistes definitives de les adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió obligatori per tots aquells amb plaça adjudicada, s’ha de fer abans del 31 d’Agost. Teniu un exemple de tràmit telemàtic al nostre facebook! www.facebook.com/anpebalears/  

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 01 Jul, 2016
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017   Llistes provisionals dels funcionaris de carrera sense destinació definitiva i llista provisional de vacants (les comissions de serveis per equips directius ja han estat adjudicades). Vos recordam que el tràmit pels funcionaris de carrera comença el dia 5 de juliol i durarà fins al 6 de juliol. Les places que restin de la tria dels funcionaris seran les que quedaran pels funcionaris interins. Pensau que encara és possible que hi hagi modificacions a qualque plaça o s’afegesqui qualcuna, però així podeu començar a pensar en les vostres possibilitats. Bon cap de setmana!

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 30 Jun, 2016
COM, QUAN I QUI COBRA L’ATUR

COM, QUAN I QUI COBRA L’ATUR En referència als interins substituts, que heu acabat el contracte avui (o abans) cobrareu les vacances a raó de 2,5 dies de vacances per mes treballat encara que no arribeu als 165 dies treballats. Així doncs, com a màxim, un interí que fa substitucions, podrà treballar de l’1 de setembre fins al 30 de juny, i li correspondrien 25 dies de vacances (que l’Administració li pagaria) i que l’interí ha de gaudir obligatòriament). Una vegada acabades les vacances, es podrà apuntar a l’atur. Així doncs, tots els interins que vulguin sol·licitar l’atur han de demanar el certificat d’empresa mitjançant el portal del personal. Per cobrar l’atur: 1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)   Entrar al vostre portal del personal, b)   Anar a documents, c)    Sol•licitud de documents, d)   Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)   Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte). 2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)   Consulta b)   Estat sol•licituds c)    Comprovau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)   Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)   Teniu 15 dies per sol·licitar l’atur una vegada hagueu gaudit de les vacances. És important saber que tots els qui teniu vacant, vacant sobrevinguda abans de l’11 de gener o pacte d’estabilitat, puntuau I cobrau l’estiu. Pel proper tràmit, heu de saber que per poder cobrar l’atur, basta que poseu 1 sola plaça al segon tràmit del juliol. També podeu intercalar les mitges jornades com vulgueu, de manera que ja no n’hi ha cap restricció per cobrar l’atur o combinar la mitja jornada amb l’altre mitja de l’atur. No cobrareu l’atur, si no posau cap plaça al segon tràmit de juliol.

Llegir més
#Oposicions
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tornar