Davant el Dia mundial del docent, ANPE exigeix dignificar la professió docent


05 Oct, 2018

L'any 1993, la UNESCO va declarar el 5 d'octubre Dia Mundial del Docent, com a reconeixement a la contribució imprescindible que aporta la docència al desenvolupament de cada individu i al progrés social. Davant d'aquesta afirmació, ANPE considera que el professorat dóna a la societat un servei essencial, i les seves condicions retributives, laborals i socials no poden seguir minvades. D'altra banda, urgeix la necessitat de regular la professió docent que dur molts anys estancada.

Per això, ANPE exigeix:

- Dignificar la professió docent. En aquest sentit, ANPE exigeix ​​al Ministeri que no deixi de banda la situació del professorat i el seu futur professional, donant resposta al disseny de la professió docent en un doble aspecte, establint una Llei de la professió docent i, d'altra banda, amb un Estatut de la Funció Pública Docent que reculli i desenvolupi la carrera professional docent, des de l'ingrés a la funció pública docent fins a la jubilació, promesa incomplerta sistemàticament a totes les legislatures. ANPE també exigeix ​​com a premissa prèvia a l'Estatut Docent, el manteniment dels cossos estatals, el seu dret a la mobilitat en tot el territori nacional i l'equiparació salarial a totes les CCAA.

- Recuperar les condicions econòmiques, laborals i socials del professorat. Tot i que s'ha iniciat una etapa de recuperació de les retallades, no serà plena fins que no es recuperi el poder adquisitiu perdut des de l'any 2010, quan el Govern del PSOE va retallar brutalment les retribucions dels funcionaris públics i, dos anys després, el 2012, el Govern del PP va mantenir aquestes retallades i ha afegit successives congelacions salarials i pujades per davall de l'IPC. Tot això ha suposat una pèrdua d'un 20% del poder adquisitiu dels funcionaris docents en els darrers anys i, des d'ANPE, tornam a exigir un compromís ferm del Govern perquè sigui una realitat aquesta recuperació salarial, que ha de venir acompanyada d'una clàusula salarial anual en funció de l'IPC que asseguri el manteniment del poder adquisitiu.

- Dignificar i respectar la tasca docent. Davant tots els casos que estan apareixent de violència en els centres educatius, ANPE a través del servei del Defensor del Professor, en la seva aposta i compromís per la bona convivència en els centres, exigeix ​​que es contempli el desenvolupament reglamentari de l'autoritat del professor, el compliment dels decrets de convivència, així com les normes de conducta, entre altres mesures, integrades en un Pla de Millora de la convivència escolar.

ANPE compleix 40 anys com a organització sindical que des dels seus senyals d'identitat d'independència i professionalitat ha estat i continua sent un referent en el món educatiu dedicat a millorar les condicions laborals del professorat, a dignificar la seva professió, a recuperar la seva autoritat pedagògica i didàctica i a la defensa de l'ensenyament públic com a eix vertebrador del sistema educatiu, on la cohesió social i la igualtat d'oportunitats són la clau.

Des d'aquesta convicció, en el dia del Docent, ANPE agraeix i reconeix l'esforç i dedicació que tots els docents realitzen a les seves aules dia a dia i seguirà treballant per reivindicar totes les propostes que contribueixin a la millora de la qualitat de l'educació i a les condicions socials i laborals del professorat.