Resum Mesa d'Insularitat de dia 17 de juny


17 Jun, 2024

RESUM DE LA MESA SOBRE INSULARITAT DE DILLUNS 17 DE JUNY

A la 3a Mesa d'Insularitat, convocada avui a Formentera hem tractat:

  1. Complement d’insularitat.
  2. Places de difícil cobertura, de molt difícil cobertura i altres.
  3. Indemnització per residència i habitatge.
  4. Torn obert de paraules.

 

1. Pel que fa al complement d’insularitat, des de la nostra organització hem reclamat al Govern i a l'Estat, perquè ambdues institucions col·laborin i trobin un finançament més just per al nostre territori, per tal d’actualitzar el plus d’insularitat dels docents de totes les illes. L’administració ens ha respost que insistirà a elaborar un altre comunicat al Ministeri, sol·licitant el desbloqueig  que ho delimita i ho puguin actualitzar.

 

2. En relació a les places de difícil cobertura es modificarà la normativa per poder catalogar totes les places de Menorca, Eivissa i Formentera com en el sector sanitari. D’aquesta manera 4000 docents, tant funcionaris de carrera com interins (ja siguin residents o desplaçats) cobraran el complement de manera progressiva en els propers anys.

Com que els pressuposts s’aproven anualment i s’apliquen per al curs escolar següent, la retribució immediata per al curs 2024/25 només es podrà oferir per a l’illa de Formentera ja que l’impacte econòmic que suposa es pot assumir. Per a tots els docents de les illes de Menorca i Eivissa s’haurà d’esperar un any més per poder incloure un increment de la partida pressupostària destinada a aquest complement. Hem de recordar que l’impacte que es planteja suposarà una inversió extra de més de 12 milions d’euros.

Així, el calendari d’aplicació negociat i acceptat per unanimitat serà:

Malgrat aquesta previsió, hem demanat que s’intenti avançar alguna quantia econòmica per a l’illa d’Eivissa tenint en compte la carestia de la vida existent.

D’altra banda, ens plantegen  paral·lelament uns criteris per establir places de molt difícil cobertura (MDC) per especialitats on és complicat trobar docents. Aquesta mesura catalogaria unes 200 places a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquests criteris seran:

  • per determinades especialitats (<5 aspirants per plaça)
  • quan no es cobreixi després de 3 adjudicacions (dues ordinàries i una urgent)
  • qualsevol substitució provinent d’una plaça de MDC.

 

Des d’ANPE hem demanat que també s’incloguin com a MDC conservatori, EOI i escola d’arts i que als conservatoris es pugui la flexibilitzar la jornada en 4 dies per facilitar la cobertura d’aquestes especialitats. El conseller Vera ha acceptat incloure a MDC al règim especial i estudiar dita flexibilització.

En relació amb als centres singulars (com penitenciaris i socioeducatius) hem aprovat un complement de perillositat, tenint en compte les condicions especials que tenen a l’hora de desenvolupar la seva tasca. Des d’ANPE hem defensat aquest import, on només el cobren 5 comunitats. Aquest pagament serà de 14 mensualitats de 250 €  pel curs 24/25 i de 300 € pel 25/26.

 

3. Quant a l’ajuda a l’habitatge en allotjaments ens plantegen un conveni d’apartaments individuals que es podria oferir a 129 docents al municipi de Sant Antoni de Portmany, amb un cost molt elevat. D’aquí que hem suggerit com a alternativa, que plantegin ajudes mensuals, tant a Eivissa com a Formentera, destinades al lloguer que donarien llibertat d’elecció i es podria arribar a més educadors. L’administració ens respon que estudiaran la viabilitat de la nostra aportació.

 

4. Al torn obert de paraula, el responsable d’educació, ens informa que el pròxim curs escolar s’iniciarà amb més dels 600 docents que van anunciar i ens confirma que es disposarà de 127 noves places al cos de mestres per facilitar l’atenció a l’alumnat.

Hem insistit en la importància d’incrementar els pressuposts vinents per poder avançar els pagaments temporitzats que hem acordat.

Finalment, hem instat a dotar el fons social amb més recursos i que es prioritzin les despeses vinculades a la insularitat. D’aquesta manera també es complirien dos punts de l’Acord Marc signat, concretament els punts 16 i 17.