Anpe demana negociar que la mesura lingüística no s'apliqui a l'escola pública


07 Nov, 2023

ANPE DEMANA NEGOCIAR QUE LA MESURA LINGÜÍSTICA APROVADA PEL GOVERN NO S'APLIQUI A L'ESCOLA PÚBLICA

Després de conèixer la iniciativa presentada pel Govern i l'aprovació del nou sostre de despesa anunciat al Parlament, ANPE demana negociar aquest projecte perquè no s'apliqui a l'educació pública balear i aposta per continuar treballant a solucionar els problemes reals que esdevenen a les aules.

Així ho hem comunicat al conseller Antoni Vera, a la reunió mantinguda aquest matí, on el president d'ANPE, Víctor Villatoro, ha demanat a l'executiu que "apostin per mantenir una legislatura tranquil·la, ja que en aquests moments, la lliure elecció de llengua és inaplicable si ens atenim a l'organització actual dels espais i mitjans existents als col·legis públics de les illes". Tot i que l'Administració ens hagi assegurat que es respecta la normativa actual, que es té en compte l'opinió dels claustres i que es reculli l'autonomia de centre, des del sindicat hem advertit que la manca d'infraestructures no permetria nous invents pedagògics, on el "projecte pilot voluntari" no hi tindria cabuda.

En aquesta línia, hem estat expectants davant la informació aportada incidint que "qualsevol normativa que s'elabori ha de passar pel filtre sindical de la Mesa Sectorial per tal de minimitzar l'impacte que aquesta mesura pugui arribar a tenir a l'escola pública".

D'altra banda, hem exigit un augment del pressupost educatiu amb la intenció de continuar desenvolupant l'Acord Marc signat assumit pel Govern, on volem reduir el nombre d'alumnes per aula, rebaixar la burocràcia docent, reconèixer les dificultats que suposa la insularitat i millorar les condicions sociolaborals dels nostres educadors, entre altres problemes.

En definitiva, des d'ANPE consideram essencial evitar confrontacions lingüístiques innecessàries i instam al Govern a continuar treballant per resoldre els problemes reals que els nostres docents reclamen fet que repercutirà segur en una millor qualitat de l'ensenyament per als nostres alumnes, que en aquests moments passen per moltes dificultats.