Fons social del personal docent


09 Mar, 2023

FONS SOCIAL DEL PERSONAL DOCENT
 
AJUDES PER ESTUDIS, aportant les factures. 

 • Destinataris: personal docent o els seus fills d'entre 18 i 25 anys.
 • Termini de sol·licitud: fins al 30 d'abril.
 • Quanties: fins 462,83€ i 155,75€ anuals per matrícula i llibres, respectivament.

AJUDES PER FILLS menors de devuit anys.

 • Destinataris: Tot el personal docent.
 • Quanties: 38,57 € mensuals per fill.
 • Termini de sol·licitud: al mes següent de demanar-ho.

AJUDA PER A L’ATENCIÓ de persones amb discapacitats.

 • Destinataris: Tot el personal docent.
 • Quanties: 173,55 € mensuals. 
 • Termini de sol·licitud: a partir del reconeixement de la discapacitat, i del mes següent de demanar-ho.

BESTRETES, d’1 fins a 6 mensualitats.

 •  Bestreta ordinària per maternitat: Fins a dues mensualitats, per tots els docents.
 • Bestreta ordinària Modalitat 1: Fins a una mensualitat, per tots els docents.
 • Bestreta ordinària Modalitat 2: Fins a dues mensualitats, a tornar en 10 mesos, per funcionaris de carrera o en pràctiques.
 • Bestreta extraordinària: Fins a sis mensualitats, a tornar en 24 mesos, per funcionaris de carrera o en pràctiques.

L'ajuda s'abonarà a la nòmina.

Accediu al tràmit i a tota la informació aquí.