Mesa Sectorial de dimarts 23 de Juny


23 Jun, 2021

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 23 DE JUNY

Avui dimarts 23 de juny, ens hem reunit a la Mesa Sectorial d'Educació amb l'ordre del dia següent:

 1. Presentació i negociació del Pla REACTIVA de reforç per a l’FP Bàsica i els cicles formatius de grau mitjà (COVID). 
 2. Presentació i negociació del Pla de Reforç de Llengües Estrangeres als cicles formatius de grau mitjà

Al primer punt, el director general ens explica que ambdós punts tenen partides econòmiques finalistes provinents del Ministeri. Es destinarà professorat a mòduls pràctics afectats per la semipresencialitat. Per tal de potenciar el reforç educatiu hem recordat que s’hauria de començar per revisar els criteris de promoció i titulació d’aquesta Conselleria. 
Referent al programa Reactiva, ens sembla una proposta positiva, ja que els centres poden demanar més recursos mitjançant una sol·licitud que finalitza el dia 12 de juliol de 2021. Aquest reforç s’aplicarà entre l’octubre i desembre, amb una sol·licitud indicant els alumnes afectats i els mòduls que han d’intervenir.


Respecte al segon punt, el director general Toni Baos, ha detallat que els cicles han de tenir un mòdul d’anglès a primer i a segon, amb ampliacions a ½ jornada per centre. S’haurà de perfilar un mòdul amb B2 d’anglès, per plantilla orgànica. Hi ha 20 centres implicats. Els alumnes tenen l’opció de triar voluntàriament aquest punt, i es potenciaran les estades formatives d’alumnes a l’estranger.

Pel que fa a la potenciació de l’idioma estranger, des del sindicat en sembla bé l’augment de quota per millorar l’ensenyament en llengües estrangeres, en aquest cas es pretén afegir un mòdul extracurricular, fora de l’horari lectiu i voluntari pels alumnes. També afegir que no som partidaris del perfilament generalitzat d’aquestes places per evitar la tria a dit del personal docent, amb la qual cosa ens hem abstingut en aquest punt per la manca d’aclariment, ja que no sabem com s’aplicarà. La partida econòmica del Ministeri suposa 3 milions d’euros, amb 30 professors pel Pla Reactiva i 10 professors d’anglès pel Pla de Llengües.

Al torn de preguntes hem demanat:

 • Quina quota extra s’ha donat als centres pels certificats de professionalitat?
  Ara mateix, 25 centres han demanat impartir aquests certificats que implicaran 75 professors extres als centres de formació professional. Alguns hauran d’obrir les horabaixes, amb la consegüent contractació de personal d’administració que permeti l’obertura del centre. Si aquesta quota suposa un canvi de Tipologia de centre s’actualitzarà als efectes retributius dels equips directius.
   
 • Com es troba la situació dels professors tècnics d'FP? No s’ha tingut temps de respondre perquè el director general tenia una altra reunió.
   
 • Que passarà als centres que preparen els exàmens del juliol d’especialitats molt concretes de professorat que ja no hi és al centre, o està de baixa o cessat, per què són interins?  Ens han informat que s’ha allargat el contracte d’alguns docents per raons de necessitat (odontologia, per exemple). 
   
 • Pel que fa a l’acumulació de les hores del professorat responsable que imparteix FCT hi ha alguna proposta? Ens responen que s’està treballant en la flexibilització dels horaris, amb la intenció de repartir la formació en centres al llarg de tot l’any.
   
 • Referent als nous currículums propis d’FP a balears que no estan fets? Ens responen que s’encarregarà de crear-los el nou Centre de Formació d’FP.