Resum de la Mesa Sectorial de dilluns 14 de juny


14 Jun, 2021

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DILLUNS DIA 14 DE JUNY

Avui dilluns ens hem reunit amb els directors generals de Planificació i Centres i Personal Docent, amb l’ordre del dia següent:

Punt únic: criteris de quota de professorat dels centres públics.

El director Antoni Morante ha iniciat la reunió anunciant que a primària, els desdoblaments es faran a partir de 25 alumnes (abans es feia amb 27) i que l’escolarització a l’educació infantil està minvant, malgrat que a primària i secundària s’incrementa per inèrcia. S’integren nous cicles d’FP i es reserven 90 places de quota pel setembre, per l’alumnat nouvingut. S’afegiran uns 65 docents al programa PROA+ i fins a 8 docents més pels ensenyaments musicals. Als centres d’FP se’ls dotarà amb un 15% més de la quota per elaborar els certificats de professionalitat. Als estudis de Secundària i Batxillerat es flexibilitzaran els desdoblaments, per complir amb les distàncies que estableix el ministeri.  Finalment, ens diuen que es prorrogaran els grups de substitució ràpida covid, amb 25 mestres inicialment i la possibilitat d’ampliació segons l’escenari que ens trobem.

Per part d’ANPE, al nostre torn de paraula hem exposat la importància de mantenir unes ràtios adequades i la continuïtat del professorat contractat, per assegurar unes condicions higièniques i sanitàries acceptables a l’inici del proper curs, davant l’escenari presencial. Cal una major inversió educativa per fer front a l’escenari que ens trobam ara. És important no relaxar-nos davant la pandèmia, malgrat els resultats positius de la campanya de vacunació, ja que pot ser que comencem el curs vinent sense tenir immunitzada tota la comunitat educativa i no podem oblidar que existeix la possibilitat de noves mutacions del virus, tal com passa amb les grips estacionals. 

Dit això, pel que fa al manteniment de les ràtios, apostam per mantenir-les baixes per fer front a la presencialitat a tots els nivells educatius, amb aules modulars si fos necessari i amb professorat suficient per atendre tots els alumnes. Cal retornar a les 18/23 hores lectives per a professors i mestres, tal com ja s'ha aprovat a la Comunitat Valenciana, on les interminables jornades laborals d’enguany han esgotat els nostres docents.

Referent a la recuperació de les 3 hores de les reduccions horàries dels nostres majors és imprescindible, ja que molt del professorat interí no les pot gaudir pels canvis continus de centre. Ambdós punts estaven recollits al primer Acord Marc, que es va aprovar fa ja més de 6 anys i encara estam pendents de recuperar-los.

En qualsevol cas, des d’ANPE hem fet les següents preguntes:

1. Perquè se n’ha pujat al doble la confecció de les quotes als centres d’educació especial?

2. Com s’està treballant el nou model d’orientació a l’hora d’establir els suports als centres? Fem aquesta pregunta perquè tenim informació que només es farà el càlcul amb els alumnes amb ACIs, ja que alguns Mestres de Suport ens han fet arribar queixes de possibles retallades per aquesta nova atribució.

3. Respecte als criteris per a la confecció de la quota de professorat:

  • Per què l’horari dels professors i mestres continua sent de 19 i 25 períodes lectius setmanals, quan altres territoris ja han aprovat una reducció a 18 i 23, respectivament?
  • Com s’estableixen els suports als CEIPS i als IES després de llevar l’increment respecte a l’alumnat NESE i l’augment addicional de 12h?:

4. Respecte a les reduccions pels majors de 55 anys, que passa amb els interins i funcionaris en pràctiques que aprovaran les oposicions i canviïn de centre? Podran fer ús de reduccions lectives o només CHL?

5. Ens hem fixat que hi ha un increment relatiu a les hores de coordinació als CEIPS i als IES, així com l’aplicació del permís especial que es va donar als equips directius, però no a la resta del claustre. Hem reclamat que aquest factor divideix l’equip directiu de la resta de docents, i cal tenir un tracte igualitari amb la resta del claustre.

6. Esperàvem la presència del DG d’FP per demanar algunes inquietuds, però no s’ha presentat, amb la qual cosa hem demanat que li facin arribar els següents dubtes:

  • Volem posar de manifest que molts de centres d’FP ens han fet arribar queixes que han de quedar el mes de juliol per fer exàmens d’especialitats que no són les que els hi corresponen, a causes del cessament d’interins o baixes determinades. Com es pretén resoldre aquesta situació?
  • Quants dels nous cicles d’FP s’han donat a l’ensenyament privat-concertat?
  • S’han afegit períodes lectius extres als IES que cursen cicles formatius, això vol dir que es dotarà d’un cap d’estudis adjunt extra?

Finalment, hem valorat positivament que els 390 docents del curs anterior es prorroguin el curs vinent i també que els centres educatius reconverteixin els mestres especialistes i de suport que feien de tutors a les seves especialitats originals. Malgrat això, hem votat en contra d’aquests criteris perquè trobam necessari major inversió educativa per minvar les ràtios, rebaixar l’horari lectiu dels docents com València i incentivar la contractació de professorat per reforçar els continguts afectats per la pandèmia als alumnes que varen patir l’escenari a distància.