Resum de la Mesa Sectorial sobre interinitats d'avui 16 de desembre


16 Des, 2020

RESUM MESA SECTORIAL SOBRE INTERINITATS

Abans d’iniciar la Mesa Sectorial, hem demanat quin era el marge de negociació real de les mesures més importants a tractar. L’Administració ens ha comunicat que al mes de gener el Conseller d’Educació ens reunirà per tractar un Acord de legislatura amb una sèrie de mesures, i a continuació ens han indicat quins han estat els punts que han modificat respecte a la Resolució anterior: 

- Es modificat l’apartat 2.4, el tràmit telemàtic serà totalment online

- La selecció de places d’especial dificultat es marcarà a posteriori (com si fos un perfil).

- S’elimina de la redacció les “mesures d’estabilitat”.

- S’estableix un termini per apuntar-se del 19 de gener al 23 de març.

- S'incorpora a baremar al personal de les escoletes 0-3.

- S'incrementa a 0,025 punts/hora la formació permanent.

- S’estableix fins a 31 d’agost la revisió de l’Annex 4 (incorporant 58 noves titulacions i llevant 14 especialitats d’Art Dramàtic que donaven a confusió) i s’afegeix la titulació de Japonès a l’EOI.

De les propostes que hem adjuntat, com l‘augment de la tutorització, que es potenciï l’experiència docent a la pública, la puntuació i cobrament de l’estiu pels qui han fet més de 165 dies, entre altres suggeriments, ANPE considera que no es beneficïa a l’interí, i que es pretén “canviar les regles del joc a mitjan partit” augmentant ara la baremació de les activitats formatives o puntuar “el personal de les escoletes 0-3” sense tenir en compte els canvis a postieriori que suposen aquestes mesures.

A més, des del sindicat hem advertit de l’efecte crida del personal de l’escola concertada cap a la pública (incentivat encara més per la Llei Celaá), així com  la facilitat d’aquest per incorporar-se a les llistes i ocupar els primers llocs després de tutoritzar-se. També hem alertat de la situació econòmica futura, on preveim futures retallades més enllà del 2022, on la combinació dels efectes de les oposicions massives poden suposar un canvi substancial en la continuïtat dels nostres interins. Per això ens preocupa especialment el futur dels més novells, que fan l’esforç de fer feina lluny de ca seva o inclús a altres illes, amb les despeses que això els hi suposa.

Tampoc es soluciona el termini de la baremació de l’experiència docent ni de la formació permanent fins l darrer dia de la convocatòria, quan ja ens vàrem reunir amb la responsable del servei, i tots els sindicats vàrem fer la petició de dotar del personal suficient aquest departament. Trobam que s’ha d’incrementar l’oferta formativa pública oferida als CEPs i als centres educatius.
Abans de concloure ens han comunicat que ens faran arribar el document amb les plantilles aprovades pel aquest CGT, amb una ampliació a +20 places a Secundària i altres cossos i amb +16 pel cos de primària.

Finalment, ens hem posicionat en contra de l’Esborrany presentat per Educació, amb la majoria social de la Mesa, ja que als canvis suggerits no trobam incorporades les nostres aportacions al document. 

Torn de preguntes,

a)    Hem presentat més de 500 signatures recollides a la nostra campanya “si cobres puntues”.

b)    Sembla que a una reunió de directors de l’EOEP amb el SAD es vol posar en marxa el DUA des del SAD, és a dir, la implantació del programa "disseny universal d'aprenentatge" la qual cosa implicaria l'eliminació d'adaptacions curriculars significatives per a alumnat NESE. Hem demanat si tenen constància si aquesta adaptació comportaria la pèrdua de professorat de suport en els centres educatius? (ja que el càlcul de la quota de PTs als centres es determina pel número d'ACIs que hi ha al centre).


Els punts clau pels quals ANPE ha votat en contra: 

1. Potenciar l’experiència pública.
▪️ Per compensar especialment als interins que estan lluny de ca seva, de possibles imprevistos.

2. Augmentar el període de tutorització.
▪️ Per protegir al col·lectiu interí.

3. No s’amplien els terminis fins al darrer dia de la convocatòria.
▪️  Ni de l’experiència docent ni de les activitats formatives.

4. S’incorpora al personal dels centres 0-3 sense més dilació.

5. S’incrementa la puntuació de formació de les activitats formatives a 0,025 p/h.

6. Cobrament i puntuació de l’estiu pels interins amb més de 165 dies treballats.
▪️ Almenys puntuar el mes d’indemnització del mes de Juliol.

7. Priorització dels filòlegs i traductors.
▪️ Llevar de l’annex 4 l’excepcionalitat que s’ha fet norma.

Queden en l’àmbit d’altres meses de negociació posteriors que no corresponen en aquesta Mesa:

Pacte d’estabilitat relacionat amb les sentències europees.
▪️ Per garantir el cobrament i puntuació de l’estiu.
▪️ Per calendaritzar les oposicions.
▪️ Compatible amb les mesures d’estabilitat anteriors.

Voluntarietat per triar les places vacants a l’estiu.
▪️ Per conciliar la vida laboral i familiar.
▪️ Després de l’adjudicació voluntària de vacants, es faci un altre tràmit.