Des d'Anpe donam supor a la creació d'escoletes públiques


30 Oct, 2020

DES D'ANPE DONAM SUPORT A LA CREACIÓ D'ESCOLETES PÚBLIQUES, ON EL SEU PROVEÏMENT HAURIA DE SER AMB PERSONAL PÚBLIC

 

  • Les noves escoletes haurien de ser de titularitat pública. L'escolarització de l'etapa 0-3 ajudarà a conciliar la vida laboral i familiar.

Des d'ANPE reclamam que el personal que ha d'ocupar aquestes places siguin funcionaris interis i de carrera.
 

Accediu a la PREMSA