Anpe analitza l'inici de curs, on es posa de manifest la necessitat d'implantar la figura de l'infermer@ escolar


02 Oct, 2020

premsa-material

ANPE ANALITZA L’INICI DE CURS, ON ES POSA DE MANIFEST LA NECESSITAT D'IMPLANTAR LA FIGURA DE L'INFERMER@ ESCOLAR

Aquests darrers 6 mesos de curs escolar han vingut marcats per una pandèmia vírica que no només ha afectat l’àmbit educatiu, si no que també ha canviat l’escenari social, i en poc temps, es veurà reflectit en el sector econòmic.

Després de moltes actuacions descoordinades entre el Ministeri i les Comunitats Autònomes, des d’ANPE hem vingut denunciant tots aquells aspectes normatius i protocol·laris que presentaven deficiències, amb la finalitat de potenciar un ensenyament públic sanitàriament segur i sense bretxes educatives.

Després d’analitzar les enquestes realitzades a més de 500 docents de l’ensenyament públic, des d’ANPE podem confirmar les següents conclusions:

  • Més del 50% dels docents ha vist modificat el seu horari de treball en un increment d’hores lectives, i fent docència d’especialitats que no li corresponen.
  • Els alumnes amb necessitats especials estan més desatesos perquè falten especialistes de suport.
  • La majoria de docents reclama la importància de disposar d’un infermer@ escolar a cada centre educatiu.
  • Un 40% de les aules superen els 20 alumnes.
  • Un terç dels docents ha disminuït el seu nivell de risc a la valoració feta per Riscos Laborals amb la conseqüència que ha d’anar a treballar presencialment al centre.
  • A les escoles falta material EPI, sobretot mascaretes FFP2 (per docents vulnerables i mestres d’infantil).

Per altra banda, la majoria dels centres han pogut adaptar els espais suficients per fer desdoblaments necessaris, la qual cosa posa de manifest el treball efectiu fet pels equips directius a l’hora d’organitzar els centres i dur endavant els plans de contingència.

Per tot això, una vegada feta aquesta valoració, reclamam al conseller d’educació, Martí March, i a la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, incrementar el pressupost en educació per l’any vinent, per tal de poder incidir en desenvolupar un nou curs amb garanties sanitàries i educatives, i poder esmenar les mancances detectades.

Ara que s’ha iniciat aquest nou curs, des d’ANPE demanam una Mesa Sectorial per fer una valoració conjunta de l’inici de curs, analitzar el repartiment del material higiènic, les mesures sanitàries que es duen a terme, la cobertura de les baixes, les ràtios reals dels centres i clarificar els nous espais que s’han habilitat per fer front al nou escenari. Trobam que encara estam a punt de reaccionar i corregir les deficiències detectades, ja que de moment no s’ha produït un nombre significatiu de baixes per contagi, el qual pot augmentar amb l’entrada de la tardor.

Podeu descarregar els resultats de l'enquesta als documents adjunts.

Premsa UH
Vídeo IB3

respostes-anàlisi-inici-curs---gràfics