Resum mesa sectorial 5 de juny del 2019


05 Jun, 2019

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 5 DE JUNY

A la mesa sectorial convocada per avui hem tractat la pròrroga dels criteris de quota pel proper curs.

Des d’ANPE, hem recordat que volem que es destini la pujada del 65 milions del darrer pressupost íntegrament a l’ensenyament públic, per recuperar condicions laborals perdudes. Ara que disposam de 1000 milions d’euros al capítol d’Educació, no ens podem conformar amb la pròrroga d’uns criteris millorables.

En referència al punt que ens ocupa hem insistit en recuperar:

- La reducció horària pels majors dels 55 anys, de les 3 hores lectives directes. Cal mencionar que molts d’interins amb aquest requisit no han pogut gaudir d’aquesta reducció lectiva (tan sols han estat 3 h CHL). Per això demanam una borsa extra horària als centres.

- La reducció del professorat a 18 hores lectives, tal com estava abans de les retallades, i la reducció a 23 h lectives pels mestres d’infantil i primària, tal com s’ha recomanat al Consell Escolar de l’Estat.

- Una reducció urgent de les ràtios a tots els nivells educatius. En aquest cas continuar baixant-les al següent nivell educatiu.

En la mateixa línia i a mode de resum, hem reclamat el compliment íntegre de l’Acord Marc.

D’altra banda, pel que fa al nou acord pendent per part del Conseller d’Educació, trobam necessari una reunió per afegir com a prioritàries, les reivindicacions que sempre hem defensat:

- Un estatut docent que desenvolupi la carrera professional i totes les seves conseqüències d’accés a la funció pública així com retributives.

- Una reducció urgent de les ràtios a tots els nivells educatius.

- L’equiparació salarial amb la resta de Comunitats Autònomes, considerant com a referent la millor retribuïda.

- La creació urgent d'un fons social i/o vivendes socials pels docents, per tal de pal•liar la pujada del lloguer o adquisició d'un habitatge, especialment difícil a Eivissa i Formentera.