Resum Mesa Sectorial de 8 de febrer


08 Feb, 2021

RESUM MESA SECTORIAL DILLUNS 8 DE FEBRER

A la Mesa Sectorial d’avui, el Sr. Martí March ha plantejat un principi d'acord de legislatura, on alguns punts clau que ens han presentat:

  1. Oposicions: convocatòries durant els anys 2022, 2023 i 2024.
  2. Mesures d’estabilitat per al personal docent interí:
  • Sine Die: romandre en la destinació obtinguda fins ser desplaçats o que la plaça quedi suprimida.  Els desplaçats tindrien preferència si seleccionen totes les places a què puguin optar.
  •  Preferència a les substitucions pels majors de 55 anys complerts i més de 10 anys de servei com a personal docent a centres públics i tenir 50 anys i més de 12 anys de servei com a funcionari docent a centres públics.

       3. Mesures per a la millora de les condicions sociolaborals:

  • Extensió dels dies d’assumptes personals no retribuïts.
  • Consolidació els permisos no retribuïts establert en temps COVID.
  • Consolidació del cobrament de les tutories per part dels tutors substituts.
  • Reducció progressiva de la càrrega lectiva Secundària, Infantil i Primària

      4. Carrera professional del personal docent: segons la LOMLOE.

Al torn de preguntes, des del sindicat hem demanat que “un bon inici per parlar d’aquestes qüestions és restablir les retribucions del personal docent de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, abonant el 2,9% que s’ha minorat de la nòmina”.

D’altra banda, consideram que hi ha aspectes essencials que la proposta inicial no recull, com ara la partida econòmica que sustenti l’acord de manera prorrogada en el temps, una baixada generalitzada de les ràtios en tots els nivells educatius i mesures de conciliació sociolaborals, que potenciïn la qualitat educativa.

A més, trobam necessari unes oposicions escalonades i calendaritzades per poder planificar l’estudi dels opositors. També, cal tenir en compte fórmules de continuïtat que reclamen els nostres funcionaris interins, tenint en compte les darreres informacions de les sentències del TSJE. Així com també tornar a la tria voluntària de les places al mes de Juliol.

Finalment, des d’ANPE volem mostrar la nostra disposició a la negociació, per aprofundir sobre tots els aspectes presentats en el document d'avui, i introduir altres punts que són totalment necessaris.

proposta-acord