Avui a la premsa: Necessitam millorar les condicions sociolaborals dels docents de les IB


05 Feb, 2021

ANPE CONSIDERA NECESSARI APROFUNDIR EN LES CONDICIONS SOCIOLABORALS DEL PROFESSORAT DE LA NOVA LLEI EDUCATIVA BALEAR

Davant l'avantprojecte de llei educativa proposat per la Conselleria d'Educació, ANPE considera que hi ha aspectes essencials que la llei no recull, com ara el finançament, la baixada generalitzada de les ràtios, millores sociolaborals del professorat i augmentar les mesures de conciliació sociolaborals que potenciarien la qualitat educativa.

Des de la nostra organització hem fet arribar nombroses aportacions i propostes de millora al document, a través del CEIB i d'esmenes a aquesta normativa en els períodes d'al·legacions corresponents. Des d'ANPE hem deixat clar que totes aquelles qüestions que no podem assumir, com “l'elecció a dit del professorat”, “el problema dels lloguers abusius a les illes”, la falta de la “implantació de l'enfermer@ escolar en els centres educatius” o la “incrementació de mesures que ajudin a la conciliació laboral i familiar” ajudada pels ajuntaments, són qüestions que hauran de debatre's amb més concreció en la Taula Sectorial d'Educació, per a garantir els drets sociolaborals i una educació pública de major qualitat.

Hem recordat que les línies vermelles de la llei balear han de prestigiar l'esforç del professorat realitzat durant la pandèmia, a través d'una partida econòmica que l'acompanyi, la qual no s'ha presentat. L'equiparació salarial amb les comunitats millor retribuïdes, la compensació de l'efecte de la insularitat, la possibilitat de la jubilació parcial que renovi les plantilles, la reconversió dels mestres al nivell retributiu A1, les interminables jornades lectives del professorat i l'augment de la burocràcia interna, han esgotat als nostres docents, per tot això, aquests són aspectes importants que no es detallen amb claredat.

Una altra qüestió que ens preguntem és si cada comunitat autònoma desplegarà una llei educativa, i cada territori de l'estat acabarà amb la seva pròpia legislació. Acabarem amb 17 lleis educatives? Generarà territoris de primera i de segona, com ha passat amb el pagament del 2% als funcionaris de l'estat, que s'han oblidat de balears?

Pensam que qüestions com la retallada innecessària en els romanents dels centres, o el control lectiu del professorat amb el marcatge horari han demostrat que els docents treballen més hores de les corresponents. Des d'ANPE pensem que cal estar més a prop de la realitat dels centres educatius prestigiant l'esforç que aquesta suposant l'ensenyament presencial en primera línia, avançant la vacunació del professorat.

Per aquest motiu, des d'ANPE hem considerat necessari aprofundir aquests punts en aquesta llei, on es recullen aspectes positius, alguns simplement insípids i altres contraris a l'equitat de la pública, per tot això considerem que han de dur a terme Meses més precises per a esclarir les incògnites que ens sorgeixen. Alhora, des del sindicat instam el Conseller a proposar en la Conferència Sectorial d'Educació, que es contempli totes les dificultats derivades de la insularitat per a articular drets compensatoris que ens igualin amb la resta de territoris.

Notícia a Diari de Mallorca