Avui a la premsa


28 Feb, 2020

foto-reunion-ministra

ANPE DEMANA A LA MINISTRA QUE AQUESTA LEGISLATURA SIGUI LA LEGISLATURA DEL PROFESSORAT I S'ABORDIN EL MÉS AVIAT POSSIBLE ELS CANVIS QUE AFECTIN EL FUTUR DE LA PROFESSIÓ DOCENT EN LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ

Aquest matí, la ministra Isabel Celaá i el Secretari d'Estat, Alejandro Tiana s’han reunit amb ANPE on, entre altres qüestions, s'ha tractat la nova Llei educativa (LOMLOE), de la qual el seu avantprojecte serà aprovat pròximament pel Consell de Ministres, i la situació actual del professorat.

ANPE li ha lliurat a la Ministra un document amb propostes i reivindicacions bàsiques que, al nostre criteri, són necessàries i fonamentals per a millorar el nostre sistema educatiu.

Per a ANPE, el nou avantprojecte de llei que s'està tramitant no és la reforma global i profunda que necessita l'educació Espanyola, és una reforma parcial que, encara que és cert que corregeix algunes deficiències de la LOMCE relacionades amb mesures acadèmiques, el disseny curricular, l'estructura dels cicles i el funcionament dels centres, no aborda altres qüestions fonamentals com l'estructura del sistema educatiu o la situació del professorat, que només és al·ludida en una disposició addicional per al seu futur desenvolupament en el termini d'un any. Però, a més, des d’ANPE hem traslladat a la ministra el nostre desacord amb algunes de les novetats que la LOMLOE introdueix, com la possibilitat de titular en Batxillerat amb una matèria pendent, que esperem que siguin corregides en el tràmit parlamentari.

Pel que fa a la situació del professorat i al possible futur desenvolupament normatiu al qual al·ludeix l'avantprojecte de llei, des d’ANPE hem traslladat a la ministra la necessitat d'abordar la situació del professorat des d'una dimensió global i conjunta i no amb mesures parcials i aïllades.

Per a ANPE és fonamental una Llei de la Professió docent que reguli la formació inicial, les condicions que habiliten per a ser docent en l'ensenyament no universitari i el desenvolupament de la llibertat de càtedra entre altres aspectes. D'altra banda, pel que fa a la funció pública docent, des d’ANPE hem tornat a reiterar a la ministra la necessitat d'establir un Estatut de la funció pública docent que reguli l'accés i ingrés a aquesta, una carrera professional, que faci més atractiva i motivadora la funció docent i que estableixi l'enquadrament de tots els cossos docents en grup A1 establint, les bases per a aconseguir l'equiparació salarial i de condicions laborals del professorat en tot l'Estat.

ANPE ha reclamat finalment a la ministra la necessitat de la convocatòria immediata de la mesa de negociació del ministeri d'educació per a abordar el més aviat possible la situació del professorat, amb els seus legítims representants, de cara al futur disseny i desenvolupament de la funció docent.

Des d’ANPE li hem traslladat a la Ministra i al Secretari d'Estat la nostra voluntat de dialogar i arribar a acords per a millorar el sistema educatiu i les condicions laborals i socials del professorat, perdudes en anteriors legislatures i per a donar resposta als reptes als quals s'enfronta l'educació a Espanya.