Resultat de la recerca

Tornar

CURS DE RECERCA DE RECURSOS DIDÀCTICS PER INTERNET. Grup 3
I. Balears 07 Nov, 2014

##ANPE Illes Balears##Edurad Connolly##20 hores Homologades##Divendres de 17.00 h. a 20.00 h. ( 7, 14, 21 de Novembre, de 17 a 20 hores )##Gratuït pels afiliats, 30€ pels no afiliats/ades ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges. ##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Llegir més
Històric
LA GESTIÓ EFECTIVA DE L´AULA: ESTRATÈGIES D´INTERVENCIÓ. Grup MANACOR
I. Balears 06 Nov, 2014

##ANPE Illes Balears##Raquel Navarro i Toni Riera##20 hores Homologades##Tres sessions presencials els dimarts i dijous de 17.30 h. a 21.30 h.##Gratuït pels afiliats, 30€ pels no afliats/ades##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Llegir més
Històric
CURS D´IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS. Curs Speaking. NIVELL BÀSIC
I. Balears 05 Nov, 2014

##ANPE Illes Balears##Alberto Ruiz##20 hores homologades##Dimecres de 17.30 h. a 20.30 h.##60€ Afiliats/ades, 80€ no afiliats/ades##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org ##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Llegir més
Històric
REUNIÓ DEL CERCLE PER L’EDUCACIÓ
I. Balears 03 Nov, 2014
historico

REUNIÓ DEL CERCLE PER L’EDUCACIÓ   Des d'ANPE Illes Balears tenim l’objectiu de treballar exclussivament pels docents de l’ensenyament públic, dins el marc d’un consens, per tal de garantir l’estabilitat normativa i el prestigi dels docents que eduquen als nostres fills. Per aquest motiu formam part d’aquesta plataforma, amb un document de propostes per a un pacte social per a l’educació.    Avui, hem assistit a les 17:00h a l’IES Madina Mayurqa, on el nombre d’entitats que hi participen per un Pacte Educatiu se va incrementant. S’han incorporat MenorcaEdu21, l’Assemblea de Docents i la Plataforma Crida.   Avui, hem estat treballant amb l’objectiu de que a les properes reunions d’aquesta plataforma educativa, pugui nèixer un document de mínims, que poguem presentar als partits polítics perqué incorporin aquestes propostes de consens, als seus programes electorals. Per responsabilitat, des d’ANPE treballarem per donar estabilitat normativa, ja que no volem canviar de Llei cada 4 anys.  

Llegir més
Històric
TOT COMENÇA AMB ELS MILLORS PROFESSIONALS! ANPE PER L´ESCOLA PÚBLICA!
I. Balears 31 Oct, 2014
historico

L’ESCOLA PÚBLICA TÉ ELS MILLORS PROFESSIONALS     A l’escola pública, l’interí ha d’accedir per un bàrem de mèrits, i una llista d’interins, començant amb mitges jornades, fora de ca seva, o bé, opositant i estudiant durant molts d’anys, per un sistema d’accés que tria els millors professionals.   A l’escola pública tenim els millors professionals!     ANPE, per una escola pública i de qualitat.  

Llegir més
Històric
INFORMACIÓ TÈCNICA RESPECTE A L’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST PEL 2015
I. Balears 29 Oct, 2014
historico

INFORMACIÓ TÈCNICA RESPECTE A L’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST PEL 2015   Des d’ANPE, hem exigit a la Conselleria d’Educació, la reposició de les condicions laborals perdudes i la compensació pels esforços realitzats i exigits al professorat. Ara mateix, estudiant els diferents apartats del resum dels pressuposts pel 2015, estam constatant que a educació es destinen 38,97 milions d’euros més que l’exercici anterior. I més concretament, al capítol de despeses de personal de l’ensenyament públic (els nostres sous) hi ha una inversió extra de 21,2 milions d’euros més que l’any passat.   A la Mesa de Funció Pública, ens varen dir que els sous dels funcionaris docents i dels interins quedava congelat per tot el 2015, i que es mantenia la suspensió del Decret de 2012 de mesures extraordinàries per la contenció de la despesa pública. Tan sols ens varen dir que recuperaríem els 44 dies devengats de la paga extra de Nadal (fet que suposa la recuperació del 24% de la paga de desembre de 2012) i el possible pagament del complement de cap de departament i/o tutor (encara per confirmar). Continuarem exigint a l’Administració la necessitat urgent de posar data de caducitat al decret que té congelat els sexennis de tots els docents de l’ensenyament públic de les Illes Balears, de recuperar la paga extra retallada sencera, i la necessitat immediata de baixar les ràtios, especialment a secundària, on la pèrdua de professorat ha estat molt dràstica.   Us deixam l’enllaç que acaben de penjar a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, perquè pogueu constatar el mateix que nosaltres.   http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M226&lang=ca  

Llegir més
Històric
LA GESTIÓ EFECTIVA DE L´AULA: ESTRATÈGIES D´INTERVENCIÓ. Grup 3
I. Balears 28 Oct, 2014

##ANPE Illes Baleras##Raquel Navarro i Toni Riera##20 hores Homologades##Tres sessions presencials els dimarts i dijous de 17.30 h. a 21.30 h.##10€ pels afiliats, 30€ pels no afliats/ades##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Llegir més
Històric
RESUM DEL CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DE DILLUNS 27 D’OCTUBRE
I. Balears 28 Oct, 2014
historico

RESUM DEL CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI DE DILLUNS 27 D’OCTUBRE Ens acabam de quedar sorpresos pel resum dels pressupostos pel 2015, ja que a educació destinen 38,97 milions d’euros més que l’exercici anterior. Ahir, a la Mesa de Funció Pública, ens varen dir que els sou dels funcionaris docents i dels interins quedava congelat per tot el 2015, i que tampoc es mantenia la suspensió del Decret de 2012 de mesures extraordinàries per la contenció de la despesa pública. Tan sols ens varen dir que recuperaríem els 44 dies devengats de la paga extra de Nadal (fet que suposa la recuperació del 24% de la paga de desembre de 2012) i el possible pagament del complement de cap de departament i/o tutor (encara per confirmar).   Ara, investigarem a on anirà destinada aquesta pujada del 5,12%, ja que és bastant considerable i no han proposat la descongelació de cap mesura exposada per nosaltres a totes les meses aquests darrers anys, després d’exposar la necessitat urgent de posar data de caducitat al decret que té congelat els sexennis de tots els docents de l’ensenyament públic de les Illes Balears, de recuperar la paga extra retallada, i la necessitat immediata de baixar les ràtios, especialment a secundària, on la pèrdua de professorat ha estat molt dràstica.

Llegir més
Històric
RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA 27 D’OCTUBRE
I. Balears 27 Oct, 2014

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA 27 D’OCTUBRE   Avui, dilluns 27 d’octubre, a les 9:30 h, hem assistit a la Mesa Sectorial de Funció Pública, per tractar els pressupostos de la CAIB pel 2015.   El primer que ens han comunicat és: -         Que els sous dels docents pujaran un 0%. -         Que ens pagaran els 44 dies devengats de la paga extra de Nadal (fet que suposa la recuperació del 24% de la paga de desembre de 2012). Volen pagar abans del 30 de juny, preferentment al primer trimestre de 2015. A tots els hi pagarien d’ofici (excepte als jubilats, o altres en situació de no estar en “actiu” per qualsevol raó, en aquest cas HO HAURÀ DE SOL·LICITAR AMB UN IMPRÉS). Hem criticat la mesura d’electoralista. -         Respecte a l’oferta d’ocupació pública: han dit que si l’Estat ha aixecat la convocatòria d’oposicions fins al 50% de la taxa de reposició, i a més, són acumulables entre Administracions, deixaran la possibilitat a la Conselleria perquè les convoqui. Així doncs, serà voluntat de la Conselleria d’Educació. -         Es manté la suspensió del Decret de juny de 2012, dels complements i de l’acció social. -         Quedaran pendents de cobrament les ajudes de jubilación anticipada. -         Es manté l’excedència especial de més de 6 mesos, com fins ara.   Des d’ANPE, hem quedat molt decebuts, del caràcter informatiu d’aquesta Mesa. Ara, esperarem la publicació detallada dels pressupostos d’Educació, a l’apartat de l’ensenyament públic, per estudiar com pensen distribuir les partides i, des d’ANPE, fer possibles esmenes.  

Llegir més
Històric
ITINERARIS DIDÀCTICS ALS BARRIS DE PALMA
I. Balears 24 Oct, 2014

##ANPE Illes Balears##Raquel Bogarra i Felipe Pérez##40 hores##Primera sessió teòrica divendres dia 24 d´Octubre de les 18h a les 20.00h. Sessions pràctiques dissabtes de 9 a 14h. aproximadament. ( 25 Octubre, 8, 15, 22, 29 de Novembre)##Gratuït pels afiliats/des, 50€ No afiliats/des##El curs es desenvoluparà al llarg d'un seguit d'itineraris didàctics per diferents llocs d'interès dels principals barris de la Ciutat de Palma, més informació relacionada al mail formacio@anpe-balears.orgCurs HOMOLOGAT per la Conselleria  d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Llegir més
Històric
RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’AVUI DIMECRES 22 D’OCTUBRE
I. Balears 22 Oct, 2014
historico

RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’AVUI DIMECRES12 D’OCTUBRE   Avui, dimecres 22 d’octubre, a les 17 h, hem assistit a una nova Mesa Sectorial d’Educació, a la sala de juntes del gabinet de la Sra. Consellera per tractar els següents punts les condicions de treball del personal docent dels centres públics.   Des d’ANPE, ens reiteram en treballar exclusivament pels docents de l’ensenyament públic, que encara no hem vista cap millora laboral ni retributiva. També volem unes instruccions clares als centres perquè sàpiguen quin projecte i com l’han d’aplicar, i fa setmanes que exigim començar un nou projecte plurilingüe, consensuat, racional i pedagògic. Ens preocupa molt l’estabilitat normativa, el prestigi dels docents i la seva motivació, ja que són els mestres i professors, amb la seva vocació, els qui estan formant als nostres fills.   Avui, ens ha sorprès la poca concreció de les propostes. Les novetats més destacables han estat: 1. Han llevat de la negociació el pagament de la funció tutorial però no el de cap de departament. 2. Han llevat de la negociació la reducció d’1 h lectiva a secundària, amb la qual cosa ja no recuperaríem els 250 professors que l’Administració va proposar. 3. Proposen arribar a un pacte de 4 anys pel pagament i reconeixement de tots els sexennis dels interins, i dels efectes retroactius corresponents (abans del decret de mesures urgents de 2012). 4. Proposen la creació d’un complement de formació, per tots aquells interins i funcionaris que no varen arribar a cobrar el primer sexenni, sempre que acreditin sis anys de serveis des de l’1 de juny de 2006 i 100 hores de formació (justificant un nivell d’anglès). 5. Proposen intentar arribar a un increment del 2% el pressupost dels centres pel 2015. 6. Proposen la possibilitat de recuperar cert tipus d’ajudes del Fons Social (sense tancar cap proposta). 7. En relació a la resta de peticions, totes queden al posterior estudi.   Finalment, ANPE Illes Balears, ha optat per aixecar-se de la mesa, amb la resta de sindicats, després d’exposar la necessitat urgent de posar data de caducitat al decret que té congelat els sexennis de tots els docents de l’ensenyament públic de les Illes Balears, recuperar la paga extra retallada, i la necessitat immediata de baixar les ràtios, especialment a secundària, on la pèrdua de professorat ha estat molt dràstica.   El nostre desig era començar a tancar tota una sèrie de millores socio-laborals i saber quin era el marge econòmic del qual disposa la Conselleria d’Educació, però ha estat una proposta molt insuficient, ja que han llevat de la negociació punts ja aconseguits i l’estudi a posterior de la resta de punts. Des d’ANPE, lamentam la impossibilitat d’esgotar el camí del diàleg i la negociació.  

Llegir més
Històric
LA FOTOGRAFÍA DIGITAL COMO RECURSO DIDÁCTICO: ESTÉTICA Y NARRATIVA DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
I. Balears 20 Oct, 2014

##ANPE Illes Balears##Javier Martos##120 horas certificadas####110€ Afiliados/das 140€ No afiliados/das##ANPE Illes Balears ofrece este curso de formación permanente del profesorado, certificado por la Universidad Comillas, dirigidos especialmente para opositores de Infantil, Primaria, Secundaria y demás cuerpos docentes; Apartado 2.5 b) del Baremo, Anexo IV del Real Decreto 276/07 (BOE 02/03/2007). Su reconocimiento también podrá ser valorado como mérito en los procesos selectivos y en la baremación de interinos. Únicamente no será válido a efectos de reconocimiento de sexenios. ##En el apartado "matrícula" y en el mail: formacio@anpe-balears.org ##

Llegir més
Històric
ELECCIONS SINDICALS: Publicat el cens provisional
I. Balears 18 Oct, 2014

Ja podeu consultar al vostre portal del personal el vostre centre electoral (Apartat cens electoral). En cas de voler fer una reclamació vos adjuntam enllaç amb Model de reclamació i instruccions. Teniu fins dia 26 d'Octubre per reclamar el cens provisional.Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment.

Llegir més
Històric
ANPE DENUNCIA LES DEFICIÈNCIES EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AIXÍ COM UN INSUFICIENT NOMBRE DE PROFESSORS PER IMPARTIR AQUESTS
I. Balears 16 Oct, 2014

ANPE DENUNCIA LES DEFICIÈNCIES EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AIXÍ COM UN INSUFICIENT NOMBRE DE PROFESSORS PER IMPARTIR AQUESTS ENSENYAMENTS ANPE exigeix una aposta decidida per la qualificació professional dels joves, la qual cosa suposa posar fi a la taxa actual de reposició d'efectius i a la supressió de cicles formatius. Lamentam que la Formació Professional Bàsica hagi estat una altra de les víctimes de la improvisació, precipitació i falta de recursos de la implantació de la LOMQUE. La Unió Europea ha ve fixant des de 2002 una sèrie de línies d'actuació i objectius comuns per millorar el rendiment, la qualitat i l'atractiu de la Formació Professional. A Espanya, aquest impuls s'ha traduït en una nova modalitat de FP Dual, en la qual participen centres educatius i empreses, al costat dels ensenyaments de FP Bàsica, Grau Mitjà, Grau Superior i cursos d'especialització. En l'últim informi “Dades i Xifres. Curs Escolar 2014-2015”, el ministre d'Educació, José Ignacio Wert, destacava l'augment en més de 90.000 estudiants de Formació Professional, que en total aconsegueixen els 793.034 matriculats. El propi ministre atribuïa aquest increment a l'entrada en vigor de la LOMQUE, que introdueix la Formació Professional Bàsica en lloc dels antics Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), i al fet que en els dos últims anys s'ha intensificat la tendència dels joves a cursar algun tipus de FP. No obstant això, l'oferta i les condicions d'implantació de les diferents modalitats de FP dista molt de respondre a aquest augment de la demanda i a les expectatives que ha generat. La Formació Professional Bàsica ha estat una altra víctima de la precipitació, improvisació i falta de recursos en l'aplicació de la LOMQUE, fins al punt que encara hi ha comunitats autònomes que no han aprovat els respectius decrets que desenvolupen la seva implantació. El sindicat ANPE ha pogut comprovar com es reprodueixen situacions molt comunes en la majoria de les comunitats autònomes, tremendament perjudicials per a alumnes i docents, com són: · La reducció del nombre de contractes de professors de Formació Professional. · L'existència d'interins de diferents especialitats que una vegada començat el curs escolar no havien estat convocats, a pesar que existien necessitats reals de professorat. · La supressió de cicles formatius. · La falta d'oferta de Formació Professional Bàsica i una baixa inscripció d'alumnat. · La falta de places en els cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de Formació Professional, que no permet respondre a l'actual demanda d'aquests estudis. ANPE alerta de la necessitat de millorar la Formació Professional Dual i d'establir els controls i les mesures necessàries per aconseguir que les empreses s'impliquin en aquesta modalitat i compleixin amb les seves obligacions formatives coordinant-se amb les administracions educatives corresponents. Davant el greu problema d'abandonament escolar a Espanya i l'alta taxa d'atur juvenil, ANPE exigeix: · Posar fi a les deficiències organitzatives i de recursos, amb una planificació adequada, lluny de la improvisació que ha caracteritzat l'engegada i el desenvolupament de les modalitats formatives.   · Una plantilla suficient de professors que permeti posar en peus la nova reforma de la Formació Professional, així com una oferta de places i cicles formatius que respongui a l'augment de la demanda. · Canalitzar les vies d'informació i orientació professional necessàries per garantir que l'oferta formativa arribi als seus destinataris, a més d'articular els mitjans per adequar l'oferta i la demanda d'aquest tipus d'estudis.   · Que el Govern i les comunitats autònomes assumeixin la seva responsabilitat i l'obligació d'impulsar aquesta formació, implicant-se en la ineludible dotació de mitjans materials i humans, a fi de posar en valor aquests ensenyaments i garantir la qualificació professional no només dels centenars de milers de joves que cursen aquests ensenyaments a Espanya, sinó també d'una població adulta que necessita adquirir noves competències per a l'exercici laboral. ANPE recorda la importància d'oferir una FP de qualitat, capaç de representar una opció atractiva i real en la inserció laboral dels estudiants, pel que ineludiblement es requereix una dotació suficient de professors, places i cicles formatius. La Formació Professional ha de ser una aposta decidida per la qualificació professional i un ensenyament imprescindible per a la formació dels nostres joves que optin per aquesta modalitat.

Llegir més
Històric
RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’AVUI DIMARTS 14 D’OCTUBRE
I. Balears 14 Oct, 2014
historico

RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’AVUI DIMARTS 14 D’OCTUBRE   Avui, dimarts 14 d’octubre, a les 17 h, hem assistit a la Mesa Sectorial d’Educació, a la sala de juntes del gabinet de la Sra. Consellera per tractar els següents punts les condicions de treball del personal docent dels centres públics.   Des d’ANPE, desitjam un exercici de responsabilitat, de tots, amb l’objectiu de treballar exclusivament pels docents de l’ensenyament públic, dins el marc d’un consens, per tal de garantir l’estabilitat normativa i el prestigi dels docents que són els qui han de formar a les properes generacions. També voldríem unes instruccions clares als centres perquè sàpiguen quin projecte i com l’han d’aplicar, i fa uns dies que exigim començar un nou projecte plurilingüe, consensuat, racional i pedagògic. Entrant en la matèria de la reunió, hem insistit que és urgent posar data de caducitat al decret que té congelat els sexennis de tots els docents de l’ensenyament públic de les Illes Balears, recuperar la paga extra retallada, i la necessitat immediata de baixar les ràtios, especialment a secundària, on la pèrdua de professorat ha estat molt dràstica. De tots els punt que fa mesos que reivindicam, és la primera vegada que es duen partides pressupostàries tancades, amb les següents novetats: 1. El pagament de la funció tutorial a partir de l’1 de gener de 2015, i el de cap de departament. Aquestes dues mesures suposen 3.352.000 euros d’increment pressupostari. 2. La reducció d’1 h lectiva a secundària, la qual cosa suposaria recuperar el 50% dels interins retallats fa dos anys, amb la contractació de 250 professors més. 3. El pagament dels efectes retroactius corresponents (abans del decret de mesures urgents de 2012) i reconeixement de tots els sexennis dels interins.   Al document, li falta molta matèria, com són: - Els/les interins/nes en situació de maternitat/paternitat que fan una reserva de plaça, haurien de puntuar aquest període i també els hauria de computar per poder cobrar l’estiu (ja que hi ha casos en que no se’ls hi paga ni puntua). Afegir que els interins que treballin menys de 165 dies, al manco cobrin el “finiquito”. I els interins que fan una substitució de llarga durada, al manco cobrin i puntuïn les vacances d’estiu.   - Respecte al tema de salut laboral, s’haurien d’inclure les malalties infecto-contagioses dins les malalties professionals (fins ara se reconeixen només els nòduls vocals). Ja que, amb les retallades al sou i els descomptes per malaltia, el professorat, va a fer classe malalt amb grips i infeccions gastrointestinals (entre d’altres), i acaben contagiant als alumnes i viceversa, augmentat l’absentisme dels alumnes.  - Respecte de les plantilles orgàniques i vacants estructurals, és necessari un pla equilibrat que habiliti les plantilles i així revisar els criteris de consolidació de plantilla, per tal de veure, si es poden desbloquejar places per afavorir la mobilitat dels funcionaris de carrera al proper Concurs General de Trasllats. Així, els funcionaris en expectativa de destinació, podrien obtenir una destinació definitiva, especialment els professors de català, educació física i mestres de primària i PTs, que molts d’ells encara no poden obtenir la seva destinació definitiva. - Una oferta pública de places digna, per donar una possibilitat als nous graduats, i als interins, per poder accedir a una plaça estable. - La necessitat urgent de baixar les ràtios, de recuperar els mestres i professors de l’àrea de suport (AD, PT i AL i suport de ciències, llengües i àmbit pràctic). - La recuperació de part del fons social. - La cobertura immediata de les substitucions. - Despeses de funcionament dels centres.   Finalment, hem quedat emplaçats el dilluns 20 d’octubre a les 17 h, per tancar tota una sèrie de millores socio-laborals i saber quin és el marge econòmic del qual disposa la Conselleria d’Educació. ANPE, esgotarà el camí del diàleg.

Llegir més
Històric
CURS I DESPRÉS DE LA LOMQUE, SENSE PROPÒSIT D´ESMENA
I. Balears 08 Oct, 2014

CURS I DESPRÉS DE LA LOMQUE, SENSE PROPÒSIT D'ESMENA Ha començat el primer curs escolar d'aplicació de la LOMQUE i, més enllà de les incerteses que la seva engegada està generant en els cursos afectats pel nou disseny curricular, l'educació segueix estancada en els mateixos debats que en els cursos passats. Els responsables educatius segueixen posant el focus en els criteris economicistes i repeteixen insistentement: que la despesa educativa no importa per millorar els resultats, que tenim la millor ràtio professor alumne i que els sous dels professors són superiors als dels països de la UE. Es tracta de veritats a mitges, intencionadament justificades en les dades dels informes internacionals (TALIS, OCDE…), i que, analitzades en profunditat, acaben sent les majors mentides. Perquè la despesa educativa sí és important quan a Espanya invertim en educació menys d'un punt del PIB dels països del nostre entorn. Perquè hem tret dels pressupostos de l'educació més de 6.300 milions en els últims anys i, en aquest temps, s'han aprovat els RD 14/2012 i el RD 20/2012 que, entre altres mesures, van suposar l'augment de les ràtios escolars i de la jornada lectiva per als docents; l'eliminació de complements retributius; la modificació de la cobertura de substitucions per baixes laborals i la reducció fins al 10% de la taxa de reposició d'efectius docents, així com la supressió de la paga extraordinària de 2012. Les CCAA han baixat els seus pressupostos en educació en aquests quatre anys en una mitjana que oscil·la entre un 8% i un 24%. Solament Extremadura llança un saldo positiu d'1,4% d'augment. Aquestes mesures s'han traduït, a més, en la no renovació del lloc de treball de milers de professors, el tancament d'unitats a l'escola rural, la impossibilitat d'establir desdoblaments, grups de reforç i atenció a la diversitat. En definitiva, mesures que en el seu conjunt sí afecten a la qualitat educativa. La segona qüestió, la relativa a la ràtio professor-alumne, resulta enganyosa. Perquè la ràtio ha de mesurar-se per la relació entre professor i aula, és a dir, la ràtio alumnes per aula en el moment d'impartir docència. I en aquesta magnitud estem per sobre de la mitjana, sobretot després dels últims increments establerts en la normativa precitada. A més de la inexistència de la planificació de les especialitats docents per abordar una reforma, hem d'incidir en el fet que en aquesta ràtio professor alumne, tan avantatjosa per a l'Administració, va inclosa la taxa d'un 20% de professors interins en el nostre sistema educatiu, que sí computen per a aquesta mitjana i no obstant això tenen contractes a temps parcial. En la qüestió relativa al sou dels professors, els docents espanyols tenen una retribució inicial en accedir a la funció docent dins de la mitjana de l'OCDE. No obstant això, al llarg de la seva carrera professional no aconsegueixen el nivell retributiu de la resta dels països, sent significativament més baixos en finalitzar la seva vida laboral pel que fa als països que sí tenen establerta una carrera professional. En resum, a la pèrdua progressiva de llocs de treball i les seves negatives conseqüències tenim la desgràcia d'afegir la projecció d'una carrera desmotivadora, en unes condicions gairebé adverses a les quals els docents se sobreposen amb una vocació i esforç incondicionals. El professorat no representa el problema, sinó la solució. Seria injust i un greu error desviar l'atenció sobre els veritables problemes que sofreix l'educació a Espanya i posar el focus en unes dades que, enfocats de forma indeguda, distorsionen la important tasca que desenvolupen els nostres docents. Són precisament ells els qui, amb el seu treball com a principal recurs, han salvat les deficiències del sistema i s'han mantingut ferms en el seu compromís amb l'educació, malgrat l'enduriment i deteriorament de les seves condicions laborals.   El sistema educatiu segueix abandonat a la sort de les ideologies, privat de la profunda reforma educativa que necessita, i suporta les retallades econòmiques com si l'educació fos una despesa prescindible i no una inversió de futur, com si reduir els costos en l'ensenyament fos la fórmula màgica per corregir la situació econòmica i financera del nostre país. Però hi ha alguna cosa molt per sobre de l'arbitrària successió de reformes parcials i de les retallades insostenibles, i és la nostra voluntat infinita per seguir endavant en la nostra missió d'ensenyar. Aquesta és la nostra fortalesa per seguir avançant, reivindicar els nostres drets i exigir un tractament d'acord amb el nostre compromís i les necessitats reals per a una educació de qualitat. ANPE té la convicció i la fermesa per seguir en la seva obstinació de defensar una profunda i autèntica reforma educativa, elaborada des del consens i el diàleg, un autèntic pacte en el qual participi el professorat. Els docents no podem quedar-nos al marge de les reformes i ser, per contra, la diana de les retallades d'efectius i de drets, no podem permetre la desaparició indiscriminada d'especialitats i de llocs de treball d'ocupació pública. Sí podem i tenim l'obligació de reclamar una carrera professional justa, unes condicions de treball dignes que posin fi al problema de les plantilles sense cobrir, dels desplaçats o dels interins que han estat nomenats amb retard per estalviar-se uns mesos de salaris. Per no parlar d'aquesta gran aposta que havia de ser la FP, en la seva eterna espera de fons europeus que mai arriben i que van a llastrar l'engegada dels ensenyaments professionals. Els problemes de l'educació a Espanya s'enceben especialment amb l'ensenyament públic, un element de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats necessari per garantir l'estabilitat i la prosperitat de qualsevol país. Com a part d'una política d'Estat, l'educació ha de respondre al ben comú dels ciutadans, no als interessos particulars. L'èxit i la qualitat escolar, la formació i motivació dels docents, la dotació dels recursos necessaris i la confiança en un sistema educatiu eficaç i avançat ha de constituir hauria de constituir el veritable debat educatiu i el compromís polític i social de portar-ho a la pràctica. Lamentablement, fins ara, més enllà de les bones intencions no veiem propòsit d'esmena. Nicolás Fernández Guisado President nacional d’ANPE  

Llegir més
Històric
ACLARACIONS DE LA SITUACIÓ ALS CENTRES PÚBLICS
I. Balears 03 Oct, 2014
historico

ACLARACIONS DE LA SITUACIÓ ALS CENTRES PÚBLICS   La Conselleria ha enviat una carta a tots els centres, que no ve signada per ningú, i només recomana als centres que tenen aprovat el PTIL que continuin aplicant-lo. Des d’ANPE Illes Balears vàrem instar a la Conselleria a donar instruccions legals precises que no donin peu a confusions. Mentre no hi hagi més aclariments que aquests, pensau que sou els claustres els qui teniu la potestat per aplicar els projectes, i des d’ANPE confiam en les vostres decisions.   Cada centre informarà als seus alumnes, dels criteris a seguir amb els llibres de text ja adquirits. Tots els docents, i els equips directius sabran adaptar-se a la millor solució pels alumnes i docents.   Ara mateix ens trobam: Els centres que no han aprovat el TIL, han d’aplicar l’anterior projecte o fer un de nou.Els centres que han aprovat el TIL el poden mantenir, o convocar un nou claustre per aprovar un nou projecte lingüístic.   Des d’ANPE Illes Balears, hem demanat al GOVERN que insti a tota la comunitat educativa a treballar en un NOU PROJECTE PLURILINGÜE, on l'objectiu sigui tenir una escola pública de qualitat i moderna.   Finalment, volem destacar la professionalitat i la maduresa amb la que els docents enfrontam tota aquesta confusió normativa, i que aquest curs, està sortint endavant, gràcies a la tasca diària dels mestres i professors de les Illes Balears.

Llegir més
Històric
RENOVACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS
I. Balears 02 Oct, 2014

RENOVACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS   Aquesta convocatòria afecta:   1. Els centres que elegiren consell escolar o en renovaren alguna de les meitats l’any 2012 (curs escolar 2012/2013).   2. Els centres de nova creació.   3. Els centres de nova creació que només duen un any de funcionament i han de completar algun sector del seu consell escolar.   4. Els centres que no tenen cap representant d’un sector del consell escolar i no disposen de substituts.   5. Els centres que per algun motiu no renovaren quan els hi tocava.

Llegir més
Històric
NOTA INFORMATIVA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
I. Balears 02 Oct, 2014
historico

NOTA INFORMATIVA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ   Aquesta és la carta que la Conselleria ha enviat a tots els centres ahir. No ve signada i només recomana. Instarem a la Conselleria, a la propera mesa, a donar INSTRUCCIONS LEGALS PRECISES que no donin peu a confusions.

Llegir més
Històric
ANPE DEMANA Al GOVERN QUE RECTIFIQUI LA CONGELACIÓ DEL SOU DELS FUNCIONARIS, QUE RETORNI LA PAGA EXTRA I QUE ELIMINI LA TAXA DE
I. Balears 29 Sep, 2014

ANPE DEMANA Al GOVERN QUE RECTIFIQUI LA CONGELACIÓ DEL SOU DELS FUNCIONARIS, QUE RETORNI ÍNTEGRAMENT LA PAGA EXTRA DE 2012 I QUE ELIMINI LA TAXA DE REPOSICIÓ D'EFECTIUS ANPE destaca que els docents han sofert una reducció del 25% en el seu poder adquisitiu en els últims quatre anys, com a conseqüència de la rebaixa del sou entre un 5-10% en el 2010, de les successives congelacions salarials i de la pèrdua de la paga del 2012.   Per això, considera insuficient la compensació de només una quarta part de la paga extraordinària i adverteix de la necessitat d'augmentar la taxa de reposició almenys a un 50%. El Govern ha confirmat la cinquena congelació salarial dels funcionaris públics, mesura que va a suposar un dur cop a les condicions de treball dels docents, un dels col·lectius més castigats per la política de retallades i per la pèrdua de drets retributius, laborals i socials en els últims anys. Des de la rebaixa salarial d'un 5-7% en 2010, els docents han hagut de suportar una successió de congelacions en les seves nòmines amb independència de l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC), així com la supressió de la paga extra de Nadal en 2012, una concatenació de retallades que ja ha acumulat una reducció del 25% en les retribucions dels treballadors. Per això ja no podem assumir una nova congelació dels salaris, com tampoc podem acceptar que el Govern retorni només una quarta part de la paga extra de 2012, quan moltes comunitats autònomes ja han solucionat aquesta qüestió. La quantia prevista per l'Executiu, a més de que només equival a 44 dies, resulta sens dubte insuficient per compensar el perjudici econòmic. Hem de recordar que tampoc ens semblava vàlida la solució de compensar la suspensió de la paga mitjançant una aportació al fons de pensions ja que, excepte en alguna comunitat autònoma, els docents manquen de Pla de Pensions. Des d’ANPE hem d'advertir, d'altra banda, que s'ha d'augmentar com a mínim fins al 50% la taxa de reposició de professors per cobrir les necessitats reals dels centres escolars. El fet que en els últims quatre anys només s'hagin cobert un 10% de les places de funcionaris que han quedat vacants ha suposat la pèrdua de més de 50.000 professors i ha sumit als centres escolars i als professors interins en una situació de precarietat que, al seu torn, ha impedit adequar les plantilles dels centres a les especialitats docents, amb la conseqüent reducció de la qualitat de l'ensenyament i de l'exercici docent. El sindicat lamenta que la recuperació econòmica que proclama el Govern hagi privat als funcionaris públics de qualsevol tipus de millora o benefici. ANPE considera injust tornar a fer recaure en els funcionaris públics el pes de les mesures anticrisi, per la qual cosa espera del Govern que rectifiqui en aquesta pretesa cinquena congelació salarial i que retorni íntegrament la paga extraordinària de 2012.

Llegir més
Històric
NOU CURSOS DE FORMACIÓ PRESENCIALS HOMOLOGATS PER CONSELLERIA: Curs d´anglès (nivell bàsic) i Curs de Gestió efectiva a
I. Balears 29 Sep, 2014

CURS D'ANGLÈS NIVELL BÀSIC. 60 hores homologadesCURS GESTIÓ EFECTIVA A L'AULA. 20 hores homologades (curs gratuït pels afiliats) Horaris i més informació als enllaços relacionats 

Llegir més
Històric
| 57 | 58 | 59 | 60 |
Tornar