RESUM MESA SECTORIAL DE DIJOUS 7 DE MARÇ


09 Mar, 2019

La Mesa Sectorial d’Educació es va reunir dia 7 de març per tarctar els següents punts:
1. Planificació del traspàs de cicles formatius a distància a l’IEDIB.
2. Creació de nous centres integrats d’FP.
3. Informacions diverses 
1. Amb la intenció que l’EIDIB vagi incrementant part de l’oferta d’FP a distància, sense perdre quota de professorat, a la vegada que el personal d’aquest centre pugui consolidar la seva plaça convertint-la en plantilla.
La proposta de la Conselleria és traspassar a l’IEDIB, el proper curs 2019-2020, quatre cicles de formació professional que actualment s’imparteixen a distància en instituts de Palma. En concret, es tracta dels cicles de grau mitjà d’Instal•lacions elèctriques i automàtiques (IES Politècnic) i d’Emergències sanitàries (IES Josep Maria Llompart), i dos de la família d’Informàtica i comunicacions que s’imparteixen a l’IES Francesc de Borja Moll: el grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes i el grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa.
En l’actualitat es poden cursar els ensenyaments següents:
• Batxillerat a distància de totes les modalitats.
• Programa Xarxa.
• FP a distància. Cicle de grau mitjà d’Atenció a la dependència.
• Preparació per a la PBAU i/o la prova lliure de batxillerat.
2. La Conselleria d’Educació i Universitat proposa convertir 3 instituts actuals en CIFP, on quedaria diferenciat cada un d’ells en dos centres i, per tant, amb dos equips directius diferenciats: d’una banda, un IES amb ESO i batxillerat i, de l’altra, un centre integrat de formació professional (CIFP). Aquests centres són l’IES Francesc de Borja Moll (Palma), l’IES Juníper Serra (Palma) i l’IES Pau Casesnoves (Inca).
Aquest objectiu es treballa des de dues línies d’actuació: mitjançant la construcció d’edificis per a CIFP nous (com són els casos del CIFP d’hoteleria i turisme de Ciutadella, el de nàutica a Palma o el de nàutica i hoteleria a Alcúdia), però també reconvertint instituts que disposen d’una oferta molt àmplia de famílies professionals i amb un volum d’alumnat d’FP superior al de la resta dels ensenyaments.
3. Finalment ens varen informar del proper Congrés estatal de Formació Professional a València, de la participació als SKILLS en la fase estatal, a Madrid i del Decret estatal 28/2018, en relació a les assegurances pels alumnes que han de cusar les FCTs.