EXTERIOR. Andorra. Llistats provisionals d'Admesos i exclosos com a aspirants a interinitat


14 Jun, 2024

EXTERIOR. Andorra. Llistats provisionals d'admesos i exclosos com a aspirants a interinitat

RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE L'AMBAIXADA D'ESPANYA A ANDORRA PER LA QUAL ES FAN PÚBLIQUES LES LLISTES PROVISIONALS D'ASPIRANTS A COBRIR LLOCS DOCENTS EN RÈGIM D'INTERINITAT EN EL COL·LEGI ESPANYOL MARÍA MOLINER D'ANDORRA PER AL CURS 2024-2025.

Termini de reclamació: fins al 28 de juny de 2024.

Les reclamacions es realitzaran a través de la pròpia aplicació Gestsol, adjuntant, si fos necessari, el corresponent document justificatiu, tenint en compte que no s'admetrà cap documentació complementària que no hagi estat aportada dins del termini de presentació de sol·licituds.