ANPE reclama una norma estatal que estableixi un límit màxim a les ràtios i a l'horari lectiu del professorat


13 Jun, 2024

ANPE RECLAMA UNA NORMA ESTATAL QUE ESTABLEIXI UN LÍMIT MÀXIM A LES RÀTIOS I A L'HORARI LECTIU DEL PROFESSORAT

 

ANPE, el sindicat majoritari en l'ensenyament públic no universitari, reclama que tant les ràtios alumnat/docent com l'horari lectiu del professorat de l'ensenyament públic no universitari es regulin, en els límits màxims, mitjançant normes d'àmbit estatal. Per a l'organització sindical, establir unes condicions mínimes comunes a totes les comunitats autònomes en tots dos aspectes contribuiria de manera determinant a reduir les desigualtats existents entre territoris.

En el marc d'una Mesa de negociació celebrada aquest dimecres entre el Ministeri d'Educació i els sindicats del professorat, ANPE ha instat el departament dirigit per Pilar Alegría a impulsar, en col·laboració amb les comunitats autònomes, un nou Reial decret de requisits mínims dels centres d'educació infantil, primària i secundària que substitueixi l'actual Reial decret 132/2010 i que, entre altres novetats , fixi el nombre màxim d'alumnes per docent en cadascuna de les etapes educatives. 

ANPE ha insistit també davant del Ministeri en la necessitat que es reformi la Llei 4/2019, de millora de les condicions per a l'exercici de la docència i l'ensenyament en l'àmbit de l'educació no universitària, per tal que l'horari lectiu màxim del professorat a tot el país es fixi en 23 hores per a Infantil i Primària, i en 18 hores per a la resta d'ensenyaments

El sindicat ha tornat a posar èmfasi en la importància que es compti com més aviat millor amb un Estatut de la Funció Pública Docent, en compliment de la disposició addicional setena de la LOMLOE. Per al seu president en l’àmbit nacional, Francisco Venzalá, aquest estatut, que ha de regular i desenvolupar la carrera professional docent, des de l'ingrés a la funció pública fins a la jubilació, “El Ministeri ha de coordinar amb les administracions autonòmiques l'homologació i l'equiparació de les condicions laborals del professorat”.

D'altra banda, ANPE ha exigit al Ministeri d'Educació que coordini amb les diferents administracions autonòmiques la planificació de les millores necessàries als centres educatius per garantir la seva òptima climatització, eficiència energètica i sostenibilitat, ateses les deficiències actuals. Des del sindicat consideram que és essencial que l'Administració de l'Estat s'involucri en aquesta adaptació de les infraestructures educatives, partint d'un estudi previ que concreti les necessitats de cada centre.