EXTERIOR. Llistat admesos seccions bilingües a centres educatius d'Europa central oriental i Xina


10 Jun, 2024

EXTERIOR: SECCIONS BILINGÜES DE LLENGUA ESPANYOLA A CENTRES EDUCATIUS D'EUROPA CENTRAL, ORIENTAL I XINA. LLISTAT ADEMESOS

Publicats els llistats dels candidats admesos i exclosos, amb indicació de les causes que en motiven l'exclusió, del procés selectiu per a seccions bilingües d'espanyol a centres educatius d'Europa central, oriental i xinesa.