Resum Mesa Tècnica d'Insularitat dia 20 de Març


20 Mar, 2024

RESUM MESA TÈCNICA SOBRE INSULARITAT DE DIMECRES 20 DE MARÇ

 

A la segona Mesa d'Insularitat, convocada avui a Menorca hem tractat els següents punts:

1. Catalogació de places de molt difícil cobertura.

2. Complement de places de molt difícil cobertura. Proposta econòmica.

3. Indemnització per residència i habitatge.

4. Torn obert de paraules.

Pel que fa a la catalogació de places de molt difícil cobertura, el conseller ens comenta que en les pròximes setmanes es publicarà una normativa que empari legalment la denominació d'aquest tipus de places a l'àmbit educatiu, ja que de moment, només s'ha contemplat en el sector sanitari.

Es preveu que per poder ser catalogades com a tal, hagin de complir algun d'aquests dos requisits:

a)​ Que hi hagi menys de 5 aspirants per especialitat a la borsa d'interins.

b) Que les places que surtin a tràmit no es cobreixin en un mínim de 15 dies.

Quan el complement, es plantegen per trams indemnitzacions de fins a 400 € pel professorat que ocupi places de molt difícil cobertura.

Envers a la previsió de places catalogades de difícil cobertura, ens informen que no es podran incloure fins a aprovar els pressuposts del 2025.

 També estudiaran introduir un complement de perillositat, penositat i toxicitat als centres penitenciaris, aules hospitalàries i unitats docents a centres d’acollida. Ens ha recalcat que aquest complement a les illes, encara no existeix i que s'aplicaria un percentatge del salari base, probablement d'entre un 15% i un 20% a partir del pròxim curs.

Respecte a la indemnització per residència i habitatge, s'està estudiant la viabilitat de què, a curt termini, es puguin signar convenis amb empreses d'allotjaments turístics per oferir-los també a docents desplaçats a l'illa de Menorca.

Al torn obert de paraula hem recordat que des d'ANPE fa anys que reclamam a través de la plataforma UNISEP l'increment del plus d'insularitat. Tot i que les mesures són una passa endavant en aquesta qüestió, des del sindicat reclamam que totes les places siguin de difícil cobertura o que es treballi per incrementar aquest nombre, amb altres mesures retributives i complementàries que ajudin a resoldre el sobrecost derivat de la doble i triple insularitat.

A més, hem plantejat solucions per al professorat com el fet d'ampliar les casuístiques de comissions de serveis especials per a funcionaris desplaçats, adequar el fons social a la doble i triple insularitat o ampliar el nombre de grups de substitució ràpida per incentivar la contractació de personal.

Per finalitzar, hem insistit amb la creació de residències per als docents com a mesura a mitjà o llarg termini, amb l'objectiu que tots els docents tinguin accés a un habitatge digne.

Està previst convocar una propera Mesa d’Insularitat el mes de maig.