Auxiliars de conversa estrangers a Espanya. Convocatòria 2024-2025


12 Feb, 2024

AUXILIARS DE CONVERSA ESTRANFERS A ESPANYA. CONVOCATÒRIA 2024-2025
 

DESTINATARIS:

Podran ser beneficiaris els Ciutadans estrangers que hagin obtingut una titulació universitària o estudiants universitaris, com a mínim de segon curs, al tancament de la convocatòria; amb nacionalitat o residència permanent a Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, el Brasil, Bulgària, el Canadà, la Xina, Costa d'Ivori, Dinamarca, els Estats Units, Federació de Rússia, Filipines, Finlàndia, França, Hongria, l'Índia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, el Marroc, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, *Paises d'Oceania (Fiji, Illes Salomó, Tonga i Vanuatu), Polònia, Portugal, el Regne Unit, República Txeca, Singapur, Suècia, Suïssa i Tunísia, o qualsevol altre país amb el qual pugui formalitzar-se un Conveni Bilateral de Cooperació Cultural, Científica i Tècnica o Memoràndum d'Educació durant el termini de la present convocatòria.

 

REQUISITS:

Els requisits generals per a candidats Nous i Renovadors són:

  • Tenir nacionalitat o residència permanent en algun dels països amb els quals s'han subscrit Convenis Bilaterals de Cooperació Cultural, Científica i Tècnica o Memoràndums d'Educació, enumerats en l'apartat 1.
  • Haver obtingut una titulació universitària o ser estudiant universitari, com a mínim de segon curs, al tancament de la convocatòria.
  • Ser major d'edat (haver complert 18 anys abans de l'1 de gener de 2024) i ser menor de 60 anys a 1 de gener de 2025.
  • No patir malaltia o una altra condició que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa durant tot el curs escolar.
  • Presentar una carta de motivació signada (només nous).
  • Presentar una carta de referència o informe, d'un professor o ocupador, no anterior a setembre de 2023 (només nous).
  • Disposar d'un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. Aquest certificat podrà exigir-se en qualsevol fase del procés (els renovadors han de sol·licitar-lo a la policia espanyola).

Els auxiliars de conversa percebran una ajuda mensual de 800 euros, en concepte d'ajuda per a la dieta de manutenció i allotjament, per 14 hores setmanals de col·laboració en els centres escolars. En alguns casos aquesta assignació pot ser superior (consultar el document de Condicions particulars de les Comunitats Autònomes).

Durada del programa: de l'1 d'octubre de 2024 al 31 de maig de 2025, excepte per als auxiliars de contingent Comunitat en la Comunitat de Madrid, que finalitza el 30 de juny.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 5 d'abril de 2024.