ANPE reivindica que la mesura lingüística ha de passar pel filtre de la mesa sectorial


12 Feb, 2024

ANPE REIVINDICA QUE LA MESURA LINGÜÍSTICA HA DE PASSAR PEL FILTRE DE LA MESA SECTORIAL

Després de conèixer la compareixença del conseller Vera al Parlament Balear l'horabaixa d'ahir, on es va anunciar la línia que es pretén seguir respecte al nou pla lingüístic presentat, ANPE recorda que qualsevol normativa relacionada amb aquesta qüestió ha de passar pel filtre sindical. D'altra banda, ja vàrem advertir que aquest tipus de mesures tenen difícil aplicació a l'escola pública per la manca de recursos humans i d'espais físics als centres educatius.


Aprofitam per recordar al Govern que el professorat reclama solucions als problemes que tenen lloc a les aules dia a dia, com ara l'excés de burocràcia, les dificultats generades per la implantació anticipada de la LOMLOE, els problemes de la insularitat, les ràtios elevades i moltes altres preocupacions que ens trasllada.


Des d'ANPE ja ens vàrem reunir a l'agost amb Educació per transmetre que voliem una legislatura tranquil·la, on consideram essencial evitar confrontacions innecessàries. Per això instam al Govern a continuar treballant per resoldre les dificultats educatives, la qual cosa, estam segurs que redundarà en una millor qualitat de l'ensenyament dels nostres alumnes.