ANPE valora que es reconegui i es potenciï participar en els processos selectius


05 Feb, 2024

ANPE VALORA QUE ES RECONEGUI I ES POTENCIÏ PARTICIPAR EN ELS PROCESSOS SELECTIUS

Des d’ANPE hem treballat en les meses tècniques anteriors per aconseguir que es faciliti un barem continuista, adaptat a la nova realitat, permetent que l'experiència pública sigui determinant a l'hora d'adjudicar una plaça i que, al mateix temps, permeti la incorporació de nous docents potenciant la superació de les diferents fases dels processos selectius.

 D'aquesta manera, hem mantingut la prelació dels docents més majors i d'aquells amb més anys de docència, compatibilitzant la incorporació de nous professionals més joves, amb la finalitat de donar-los una oportunitat per accedir a la docència pública.

Després d'haver-se valorat les propostes de la part social, l'Administració ha plantejat un barem amb cinc apartats que permeten mantenir l'experiència docent il•limitada, potenciar la formació acadèmica, mantenir la formació permanent ja realitzada, reconèixer la superació de les diferents fases dels processos selectius, així com incloure un últim apartat que valori diferents càrrecs i funcions. Cadascun dels últims quatre apartats es valorarà fins a 30 punts, on la suma de tots serà d'un màxim de 75 punts.

Des del sindicat hem fet èmfasi en incrementar la puntuació de l'apartat 4 de manera consensuada, per l'esforç que suposa la preparació i superació de la primera fase d'oposició, així com el fet de superar tot el procés i quedar sense plaça.

D'altra banda, hem volgut mantenir i facilitar la tutorització, amb la intenció de protegir a qui ha optat per l'itinerari públic, cap a altres sectors i comunitats. Així, amb aquesta nova proposta es minva la burocràcia que portava implícita l'avaluació i es considerarà tutoritzats aquells que treballin 30 dies consecutius o 60 dies discontinus, sense informe negatiu.

 Finalment, des de la nostra organització, valoram positivament que el tràmit hagi quedat totalment voluntari perquè no obliga a ningú a haver de triar una plaça lluny del seu domicili actual, si no ho desitja.