ANPE demana un pla urgent per reduir la burocràcia i la sobrecàrrega laboral


01 Feb, 2024

ANPE DEMANA UN PLA URGENT PER REDUIR LA BUROCRÀCIA I LA SOBRECÀRREGA LABORAL

Després dels resultats obtinguts a l'enquesta realitzada la setmana passada, per docents de centres públics de Balears, des d'ANPE hem observat que gran part d'aquests professionals dediquen un temps desmesurat a tasques burocràtiques tant dins com fora del seu horari laboral.

En el transcurs de l'any passat, el servei del Defensor del Professor de la nostra organització ja va alertar de l'increment de casos relacionats amb aquesta casuística i de l'estat d'ansietat que patia el professorat des de l'aplicació anticipada de la LOMLOE.

En aquest sentit, hem recollit l'opinió d'uns 1.100 enquestats, cosa que ens permet extrapolar l'impacte resultant d'aquest sondeig, per tal de saber com se sent en aquests moments el col·lectiu docent.

En aquest formulari hi han participat, majoritàriament, mestres i professors d'ensenyament secundari i de formació professional de totes les illes, a més d'alguns especialistes de règim especial.

Si parlam de la dedicació a tasques burocràtiques dins i fora del seu horari laboral, ens ha cridat l'atenció la quantitat d'hores destinades a la paperassa i les tasques administratives on la mitjana oscil·la entre 10 i 15 hores setmanals, de les quals, la meitat es donen durant la jornada laboral i l'altra meitat surt del seu temps personal.

Aquesta dada ens ha deixat perplexos, ja que si ho apliquem a tot un curs escolar, aquest fet podria suposar més de 600 hores anuals invertides en tasques que no es corresponen amb la docència directa.

En relació amb l'avaluació, on hi recau la importancia de determinar el grau d'aprenentatge de cada alumne, la majoria dels nostres professionals estan dedicant fins 5 hores setmanals, arribant alguns a dedicar-hi fins a 7,5 hores.

D'altra banda, quant a l'esforç vinculat a l'elaboració de situacions d'aprenentatge introduïdes per la nova Llei, dues terceres parts del professorat ha respost que inverteix entre 2,5 i més de 7,5 hores a la setmana, això suposa una inversió considerable d'esforç extra que en la majoria dels casos s'assumeix fora de la jornada laboral.

Segons el president de l'entitat, Villatoro assegura que amb l'anàlisi de les quatre darreres gràfiques, una dada rellevant que podem extreure és que: “el 83% dels docents consideren que la LOMLOE ha complicat el treball educatiu, el 91,8% assegura patir sobrecàrrega laboral, dels quals la meitat dels afectats són tutors. La majoria d'aquests professionals estan desanimats o presenten quadres d'estrès i ansietat, dada que ens preocupa bastant”.

Finalment, el 62,8% dels enquestats pensa que realitza activitats que no es corresponen amb la seva funció, senten que hi recau multitud de tasques administratives, atenció psicològica, sanitàries, de suport, substitucions, vigilàncies o fins i tot tasques de neteja, que s'estan assumint sense cap límit.

Com a conclusió, des d'ANPE alertam a Educació de la necessitat d'establir un Pla de reducció de la burocràcia urgent i la creació d'un departament destinat a crear situacions d'aprenentatge de tots els nivells i les matèries. Tota la paperassa, les tasques administratives i la sobrecàrrega laboral estan provocant  desil·lusió vocacional, alterant l'estat anímic del professorat.

Des del sindicat volem evitar que aquesta situació afecti la qualitat educativa, ja que les conseqüències recauen indirectament sobre l'alumnat. La intenció és poder destinar més temps a l'atenció personalitzada, a cobrir necessitats i a l'acció tutorial, entre altres qüestions essencials.
 

gràfiques