Mesa de Negociació del Ministeri d'Educació i FP sobre els docents en l'exterior


07 Nov, 2023

MESA DE NEGOCIACIÓ DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP SOBRE ELS DOCENTS EN L'EXTERIOR
 
Informe GRUP DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT EN l'Exterior de la Taula De Negociació Del Ministeri D'Educació I FP (6/11/2023).
 

CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS D'ASSESSORS TÈCNICS I PERSONAL DOCENT EN L'EXTERIOR PER AL CURS 2023/2024.
MINISTERI:
Presenten els esborranys de les convocatòries.

Des d'ANPE tornam a reiterar que és imprescindible conèixer les plantilles dels centres i llocs en l'exterior i tornem a demanar aquestes dades al Ministeri, on ens traslladi, no sols les plantilles dels centres i llocs de treball, sinó també com estan coberts els llocs (adscripció amb els anys que porta ocupada, comissió de servei, interí, personal laboral). Aquesta és la base des de la qual partir per a realitzar l'oferta de places, a més de donar claredat a l'oferta ajudaria a tenir una aproximació de les places que poden oferir-se en anys posteriors.

Respecte a les places d'assessors, aquestes haurien d'estar obertes a tots els cossos docents i no tancar-les només a especialitats i cossos concrets. Els requisits que s'exigeixen d'idioma, els mèrits acreditats i la superació de les proves haurien de ser el que ha de marcar qui obté la plaça sense limitació pel cos o especialitat de pertinença.

Volem conèixer les dates de publicació de les convocatòries i les dates previsibles per a la celebració de les proves.

La primera setmana d'abril es preveu que se celebrin les proves, igual que en el curs passat. La intenció és que es publiquin les convocatòries en el BOE aquest divendres o dissabte, després de fer una revisió de les places a oferir.

Es proposa crear un Grup de Treball per a estudiar la situació de les plantilles en els centres per a menjar la situació de cada lloc.

 

PRECS I PREGUNTES.

  • COMPLEMENT DOCENTS INTERINS:

Tornam a insistir en la creació d'un complement econòmic per als docents “residents al país en el moment del nomenament”, complement que solament percebrien els docents interins, ja que és un requisit per a ser nomenats, com recull l'Ordre d'interins en l'exterior, i així s'evitaria també l'haver de contractar professorat, en determinats països, com a personal laboral. Aquest complement dependria de cada país, igual que ocorre amb el complement d'estrangeria per als funcionaris de carrera.

MINISTERI: quan hi hagi nou Govern es podrà afrontar de nou aquest tema. Encara que el Ministeri d'Hisenda ja va dir que no.

  • HORES LECTIVES PROFESSORAT:

Les hores lectives del professorat destinat en l'exterior han de ser de 23 hores, per al professorat que imparteixi classe en infantil i primària, i de 18 hores lectives per al professorat de la resta d'ensenyaments, com ja ocorre a Ceuta i Melilla, territoris també gestionats pel MEFP.

MINISTERI: ho traslladaran a la inspecció educativa en l'exterior i ens traslladaran la resposta de la seva no aplicació.

  • EL REGNE UNIT:

Des d'ANPE demanam que s'assigni una ajuda per al visat que s'exigeix al Regne Unit, no sols econòmica, sinó també pel que fa al procediment, mentre es continuï mantenint aquest requisit per part del Regne Unit.

MINISTERI: estan negociant amb el Regne Unit per a eliminar aquest obstacle que des del Brexit té imposat el Regne Unit. S'ha estat sense Conseller d'Educació i ara ja es té i un dels seus encàrrecs principals és aquest.

  • DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:

Des d'ANPE demanam la regulació de dies de lliure disposició retribuïts per a tots els centres i llocs docents dependents del MEFP, igual que estan ja implantats en moltes CCAA.

MINISTERI: és un altre aspecte que no es pot abordar fins que no hi hagi nou Govern.

informe-grup-de-treball
esborrany-resolució
esborrany_resolució