EXTERIOR. Convocatòria urgent per a cobertura de plaça de mestre/a d'infantil per a l'I.E. "Vicente Canyada Blanch" de Londres


24 Oct, 2023

EXTERIOR. Convocatòria urgent per a cobertura de plaça de mestre/a d'infantil per a l'I.E. "Vicente Canyada Blanch" de Londres

És necessari comptar amb permís de treball i residència al Regne Unit expedit per les autoritats migratòries britàniques (passaport britànic, settled o pre-settled estatus o visat). Si no es disposa del mateix la seva sol·licitud no podrà ser considerada.

El present procediment es desenvolupa d'acord amb el que es disposa en l'article 8.3 de l'Ordre EDU/1481/2009, de 4 de juny, per la qual es regula la formació de llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat en places dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en centres i programes de l'acció educativa espanyola en l'exterior.

A partir del 3 de novembre de 2023.

  • Salari: Aproximadament 1500 euros bruts mensuals.
  • Titulació requerida (una de les quals segueixen):
    • Títol de Maestro/a de l'especialitat d'Educació Infantil.
    • Títol de Professor d'Educació General Bàsica: Preescolar.
    • El corresponent Títol de Grau que habiliti per a l'exercici de la professió regulada de Maestro/a en Educació Infantil.

Per a participar, ha d'enviar el Curriculum vitae i la documentació necessària que justifiqui la seva titulació, formació pedagògica i experiència professional a la Conselleria d'Educació al correu electrònic convocatorias.uk@educacion.gob.es fins al dilluns dia 30 d'octubre de 2023 inclòs.

infantil-uk