Resum Mesa Sectorial de dimecres 17 de maig


17 Maig, 2023

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMECRES 17 DE MAIG

 

A la mesa sectorial d’avui hem tractat:

  1. Proposta d’actualització del llistat dels Centres d’Atenció Preferent.
  2. Constitució de la subcomissió de seguiment del pla d'infraestructures.
  3. Proposta de modificació del funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació.
  4. Torn obert de paraules.

 

Una vegada aprovades les actes anteriors, ens presenten la modificació dels criteris CAP, on s’ha aconseguit millorar la consideració als centres que disposin d’un ISEC ≤ -0,5 o bé, ≤ a -0,2 i acomplint un +20% d’alumnat vulnerable o un +7% d’alumnat nouvingut.

  • A més s’estableixen les mesures de suport i dotació específica com una quota fixa de professorat addicional (1h x 12 alumnes), una quota variable de professorat addicional amb perfil específic, dotació de partida econòmica extraordinària (300 € x unitat), més recursos digitals, formatius i programes específics, reducció de ràtios 10 a 20%, entre altres mesures.
  • Es classificaran aquests centres (CAT) com d’especial dificultat, amb una puntuació específica pel professorat a l’hora de participar en el concurs general de trasllats, a les comissions de serveis o a llocs a l’administració com els ATD. Aquesta experiència es tindrà en compte per mesos i ja s’aplica des del setembre del 2022.
  • El llistat dels centres CAP per al curs 2023-2024 l’adjuntam al pdf.

Des del sindicat hem demanat que els 20 centres que es descataloguen com a CAT enguany, siguin atesos amb recursos extraordinaris si escau, i s’ha acceptat.

 

Pel que fa al seguiment del pla d'infraestructures, el director general de Planificació ens ha fet arribat la proposta de noves edificacions, ampliacions i reformes a centres de les diferents illes, així com aquells centres en tràmit de licitació, execució i recepció. En aquest sentit, ens han plantejat el Pla provisional que tenen pel 2023-27, on s’aplicaria una reducció del 10% de les ràtios, i un altre previst pel 2027-2031 per acomplir una reducció del 20%, tal com es va negociar al segon Acord Marc.

Des d’ANPE formarem part d’aquesta subcomissió i ens mantindrem vigilant perquè es compleixi. També hem reclamat que s’accelerin les construccions dels centres educatius pendents, com per exemple l’IES Son Ferriol, entre altres.

  • El document està penjat aquí.

 

En relació al funcionament de la Mesa Sectorial d’Educació, s’estableixen les funcions i les competències atribuïdes legalment als sindicats amb més del 10% de representació a les tres juntes de personal, on es reconeixen 5 organitzacions amb dret.

Al torn obert de paraula ens informen que es farà una Mesa Sectorial el 31 de maig per tractar l’adjudicació de destinacions provisionals. A més:

  • Entre el 29 de maig i l’1 de juny es penjarà el llistat dels seleccionats pel concurs de mèrits, on es disposarà de 5 dies per renunciar (entre totes les CCAA participants). Les renúncies fetes en segona volta, se readjudicaran entre els participants de les Illes Balears.
  • La publicació definitiva dels tribunals del procés selectiu no eliminatori sortirà demà dijous dia 18 de maig, mentre que la dels tribunals del procés selectiu no eliminatori serà la setmana vinent (dimarts o dijous).
llistat-cap-2023
centres-especial-dificultat-2022
documentació-subcomissió-pla-infraestructures