ALEMANYA. Convocatòria per a professors interins per al curs 2023-2024


23 Feb, 2023

ALEMANYA. Convocatòria per a professors interins per al curs 2023-2024 

Professors interins en centres de l'acció educativa espanyola.

Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles (ALCE)

  • Mestres i professors d'Educació Secundària de les especialitats: Llengua castellana i Literatura, Alemany, Anglès

Secció Espanyola de Berlín

  • Professors d'Educació Secundària de l'especialitat: Geografia i Història
     

Durant el curs 2022-2023 s'han cobert 8 places vacants en règim d'interinitat en el programa ALCE, 5 de Primària i 3 de Secundària i cap en la Secció Espanyola de Berlín. Per al curs 2023-2024 es preveu un nombre similar de places.

 Convocatòria

 Termini de sol·licituds: obert des del 23 de febrer de 2023 a les 00.00 fins al 09 de març de 2023 a les 23.59.

 Presentació de sol·licituds: les sol·licituds i escrits podran presentar-se en qualsevol de les dependències contemplades en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Consulta les oficines de registre.

Per a més informació, escriu un correu a exterior@anpe.es o telefona al 626 30 08 49