Resum de la Mesa Sectorial de dilluns 20 de febrer


20 Feb, 2023

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DILLUNS 20 DE FEBRER

A la Mesa Sectorial d’avui dilluns, des de la part social, hem demanat que sigui prioritari tractar els assumptes que comporten major pes econòmic, tal com la carrera professional, horari lectiu i la reducció de les ràtios, entre altres mesures que ja vàrem enviar. A més, consideram essencial que es contempli una clàusula de revisió de la carrera professional i altres mesures, per si la situació econòmica illenca millora, i poder afegir aquests beneficis a l’Acord, en cas que se signés.

Des d’ANPE hem traslladat al Sr. Martí March que aquest tercer esborrany és insuficient, on cal pujar els increments retributius de tots els trams de la carrera professional així com iniciar el seu pagament en el 2023, per tal que el professorat es pugui començar a equiparar amb altres sectors que ja la cobren.

D’altra banda, hem tramès la necessitat d’arribar a una reducció lectiva que suposi les 23 i 18 hores per mestres i professors, ja que cal complir la reducció signada a l’Acord Marc del 2015, i que els mestres, necessiten disposar de qualque hora per coordinar-se o preparar material didàctic. 

També hem demanat una disminució progressiva de les ràtios què afavoreixi una educació més personalitzada i una millora de la qualitat educativa, que s’ha de vincular a un nou Pla d’Infraestructures que permeti guanyar nous espais i que s’enviïn els recursos adients quan la ràtio d’un centre sigui elevada.

Des de l’Administració ens informen que incorporaran moltes de les peticions fetes a la reunió anterior i a la d’avui, on ens recorden que la carrera professional, la reducció lectiva i la disminució de ràtios suposa una despesa econòmica molt potent que han d’estudiar.  

Al torn final de paraula, el Conseller s’ha compromès a continuar la reunió el proper dijous 23 de febrer, en una altra Mesa Sectorial, amb una nova proposta que ens farà arribar passat demà, on es millorarà aquest esborrany.

Des d’ANPE ens hem mostrat favorables a continuar negociant, i hem volgut recalcar també, la importància de l’actualització del complement d’insularitat a causa de la carestia de la vida a les Balears, sobretot a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, així com altres complements revisables (com els de tutoria) i una flexibilització en l’aplicació de LOMLOE.