Sorteig d'estabilització: oposicions no eliminatòries


02 Feb, 2023

SORTEIG D'ESTABILITZACIÓ: OPOSICIONS NO ELIMINATÒRIES

La persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals, determinada per sorteig públic, és: Carrió Garau, Bartomeu

Els membres dels tribunals es seleccionen de la llista ordenada de tribunables segons els criteris indicats a la convocatòria i en la Resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig (alfabèticament i per edat, en aquest ordre) a partir d'aquesta persona de referència.

D’acord amb el sorteig, l'assignació d’aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació dels mateixos es farà alfabèticament a partir de la lletra P.

 

El sorteig de les oposicions eliminatòries tindrà lloc:

  • Tribunals: 16 de febrer a les 9:30h
  • Aspirants: 16 de febrer a les 9:45h