EXTERIOR. Oferta d'una plaça vacant docent en Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles a Berlín (i Leipzig)


09 Des, 2022

EXTERIOR. Oferta d'una plaça vacant docent en Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles a Berlín (i Leipzig)

  • Mestres: Mestres de Primària o Llengües Estrangeres.
  • Secundària: Llengua Castellana o Literatura amb Màster de formació del professorat.
  • Enviar escrit de sol·licitud (sense model) a: consejeria.de@educacion.gob.es
    • Curriculum vitae
    • Titulació acadèmica requerida
    • Certificació de coneixements d'alemany

El període de nomenament es produeix des de 3 de gener de 2023, amb presa de possessió aquest dia a les 10.00h.

  • Accés a la convocatòria aquí.