EXTERIOR. Concurs de mèrits per a la provisió de llocs d'assessors tècnics i de personal docent en l'exterior


11 Nov, 2022

EXTERIOR: Concurs de mèrits per a la provisió de llocs d'assessors tècnics i de personal docent en l'exterior

Es convoca el concurs de mèrits per a la provisió de llocs d'assessors i assessores tècnics i personal docent en l'exterior, per al pròxim curs acadèmic 2023/2024.

  • Publicat en el BOE amb data (9-11-2022) la resolució i annexos per a la convocatòria de concurs de mèrits per a assessors i assessores tècnics i personal docent en l'exterior. S'inclou en un dels annexos les places per a Escoles Europees.
  • El termini de presentació de les instàncies començarà l'endemà de la publicació en el BOE. (15 dies hàbils). Del 10 de novembre fins al 30 de novembre.

L'enllaç a l'accés en línia aquí.

 

  • Enllaços de la convocatòria.
  1. Assessors
  2. Docents