URGENT! Convocatòria de docents interins 2022-2023 de Països Baixos


03 Oct, 2022

URGENT! Convocatòria de docents interins 2022-2023 de Països Baixos
 
Es necessita docent d'Educació Secundària per a cobrir una substitució de funcionari interí de Llengua castellana i Literatura en la Secció Espanyola d'Àmsterdam. 

Incorporació immediata.

Les persones interessades poden enviar el seu Curriculum vitae a: interinos.nl@educacion.gob.es

Més informació aquí.

 

REQUISITS INTERINITAT DOCENT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESPECIALITAT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA) EN SECCIÓ ESPANYOLA D'AMSTERDAM.

INCORPORACIÓ IMMEDIATA. DURADA DESCONEGUDA (IT)
1. Títol acadèmic de Grau/Llicenciat en:

  • Filosofia i Lletres (Secció Filologia Hispànica o Romànica)
  • Filologia Hispànica
  • Filologia Romànica
  • Lingüística i haver cursat Llengua Espanyola i Literatura Espanyola
  • Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i haver cursat Llengua Espanyola i Literatura Espanyola.

2. Títol universitari oficial del Màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l'exercici de les professions de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

3. Coneixement de l'idioma neerlandès o anglès, nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües, conforme a les equivalències establertes en l'annex II del Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre.

4. Experiència docent de sis mesos en centres públics i/o privats en el cos de Secundària.

5. Tenir acreditada la seva residència en Països Baixos en el moment en el qual se'l nomeni funcionari interí.