EXTERIOR. Publicades en BOE les pròrrogues de permanència en centres docents en l'exterior a pers. docent i assessors tècnics


23 Jun, 2022

EXTERIOR. Publicades en BOE les pròrrogues de permanència en centres docents en l'exterior a pers. docent i assessors tècnics

Personal Docent en l'exterior:

Assessors Tècnics en l'exterior: