Novetats admissió FP intensiva


20 Maig, 2022

NOVETATS ADMISSIÓ FP INTENSIVA

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

El procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer: usuari Gestib o autenticació mitjançant Cl@ve.

  • Tràmit d'admissió ordinari: de l'1 al 30 de juny.
  • Publicació de llistes: a partir del 11 de juliol.
  • Llinatges de desempat: pendent de sorteig dia 7 de juliol.

Més informació aquí.