EXTERIOR. El Marroc. Substitució de professor de F.P, esp: I. Electrotècniques. en el Inst. Español Juan de la Cierva de Tetuan


06 Abr, 2022

EXTERIOR. El Marroc. Substitució de professor de F.P, esp: I. Electrotècniques. en el Inst. Español Juan de la Cierva de Tetuan

Des d'abril de 2022 fins a finalització de la IT.

El candidat haurà de complir amb la totalitat dels requisits que figuren en la convocatòria que pot trobar aquí.

Enviament de curriculum vitae i documentació justificativa en un únic document PDF al correu electrònic interinos.ma@educacion.gob.es abans de les 10.00 del dia 6 d'abril de 2022.

Accés a la convocatòria