Professors interins a l'exterior: Marroc!


13 Sep, 2021

CONVOCATÒRIA URGENT PER AL PERSONAL DOCENT EN EL MARROC

Han sortit 3 places per personal docent a la Conselleria d'Educació al Marroc.

Termini de presentació de sol·licituds fins el 15 de setembre del 2021.

Més informació a la web d'Anpe Nacional.