Procés d'adjudicacions d'interins curs 21/22


29 Jul, 2021

PROCÉS D'ADJUDICACIÓ INTERINS PER AL CURS 21/22

  • El termini per la selecció de places: des del 29 de juliol a les 14.01 hores fins al 2 d'agost a les 11.59 hores.
  • Accediu al tràmit telemàtic aquí.

L'ordre d'adjudicació d'interins consta de 4 fases:

Primera fase: s'adjudiquen les places triades pels interins amb una discapacitat, si voleu fer servir aquest dret preferent, si no, anau per puntuació (procés ordinari).

Segona fase: s'adjudiquen les places preferents dels interins admesos. Es tria per ordre de puntuació a les llistes, on primer van els tutoritzats (I) i després els no tutoritzats. És important ordenar bé aquestes places. Recordau que els interins amb més puntuació que no trieu aquí les places les deixau com a "no preferents", de manera que interins amb menys puntuació que si les posen com a preferents, us les podran llevar.

Tercera fase: s'adjudiquen les places no preferents dels interins admesos. Primer els tutoritzats i després els no tutoritzats. Continua sent important ordenar bé aquestes places, malgrat que no siguin desitjades per vosaltres, ja que es manté l'adjudicació obligatòria de totes les places.

Quarta fase: s'adjudiquen les places triades pels interins exclosos per català (només pels exclosos amb grau d'exclusió per català). Els exclosos de català sense cap titulació de català no podran participar aquí.

Des d'ANPE vàrem defensar la tria voluntària de places com una mesura que permeti la conciliació laboral i familiar pels interins/es.

Selecció de places per a interins:

Les places amb perfils significatius (annex 4 del BOIB) són de caràcter voluntari.

Podreu fer una selecció de places preferents i places no preferents. Les places que no seleccioneu se us incorporaran a la vostra sol·licitud com a places no preferents.

▪️ La previsió de places pels interins serà al voltant d'unes 3868 vacants:

- Places del cos de mestres: 1311

- Places del cos de secundària i resta de cossos: 2557

L'adjudicació només es pot fer amb: Cl@ve / Usuari i contrasenya de la caib.

Tipus de places:

  • Vacants: Són places sense titular i són des de l'1 de setembre al 31 d'agost.
  • Substitucions per a tot el curs escolar: Són places amb propietari i tenen una durada des de l'1 de setembre fins al 31 d'agost, tot i que si el titular s'incorpora per alguna raó, l'interí que l'ocupa serà desplaçat tornant a llistes.

Recordau que:

  • NO podeu renunciar injustificadament a la plaça adjudicada. Si ho feu estareu exclosos el curs 21/22 i el 22/23.
  • Heu de fer el tràmit previ a la presa de possessió abans de l'1 de setembre.
  • Dia 1 de setembre heu d'anar al centre assignat a primera hora amb el DNI.
  • Aquells que tingueu tasques pendents en un centre de la mateixa illa on heu tingut plaça vacant, haureu d'acabar les tasques pendents. A més, n'haureu d'informar al director del vostre nou centre i no incorporar-vos més tard del 6 de setembre.

Accediu a tota la informació al BOIB.

Una vegada adjudicades les places, si voleu fer una reserva de plaça per maternitat o embaràs, és important que ho comuniqueu a Conselleria una vegada adjudicada la vostra plaça en el termini establert.

Si no feis aquest segon tràmit, quedau com a "no disponibles" el primer trimestre i podreu cobrar l'atur.

Pel que fa a les substitucions a partir del setembre:

▪️ Els interins admesos i exclosos per català no adjudicats podreu triar voluntàriament "vacants, vacants sobrevingudes, substitucions per a tot el curs i substitucions de durada determinada".

▪️ Les substitucions s'oferiran setmanalment pels tràmits ja coneguts: ordinari de cap de setmana (voluntari), extraordinari o urgent (pels qui no estau a llistes o estau exclosos pel màster universitari).

▪️ Es manté la preferència a partir de l'1 de setembre als interins amb 55 anys i 10 d'experiència a la pública, després pels de menys de 55 amb 10 anys d'experiència a la pública (a continuació triaran substitucions la resta d'interins).

# Es proposa la continuïtat de l'interí a un mateix centre en determinats casos, com ampliacions de jornada.

Consulteu les captures de pantalla explicatives de com fer un tràmit al document adjunt.

captures-explicatives-tràmit