Tràmit d'adjudicació de places per a funcionaris sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari


01 Jul, 2021

ATENCIÓ FUNCIONARIS I INTERINS! PROPERS TRÀMITS D'ADJUDICACIONS
 

Estan OBLIGATS a participar en el procés d'adjudicació:

  • Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, del 6 de juliol a les 00.01 hores fins al 7 de juliol a les 23.59 hores.

- Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.
- Els professors desplaçats per manca d'horari.
- Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.
- Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

  •  Més endavant estaran OBLIGATS a participar:

-Els funcionaris docents en pràctiques, del 26 de juliol a les 12.01 hores fins al 28 de juliol a les 11.59 hores.

  • Finalment, estaran OBLIGATS també a participar:

-Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d'aspirants per al curs 2021-2022 i,
-Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana, del 29 de juliol a les 14.01 hores fins al 2 d'agost a les 11.59 hores.


 Consultau tota la informació i dates de les adjudicacions al BOIB.