Sol·licitud de reemborsament de despeses per trasllat a l'exterior


08 Jun, 2021

SOL·LICITUD DE REEMBORSAMENT DE DESPESES PER TRASLLAT A L'EXTERIOR

Les sol·licituds de tots els drets derivats dels trasllats de residència a l'exterior hauran de realitzar-se a través la Seu Electrònica del Ministeri, en virtut de l'obligatorietat establerta en l'article 14.2 e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques per als empleats d'aquestes, a relacionar-se electrònicament per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic.

Accediu a tota la informació i tràmist aquí.